De boeren: transitie naar gezond belonen

De-boeren-transitie-naar-gezond-belonen-uitjebewust
Image by Imran from Pixabay

Door de boerenprotesten is een aantal regels geschrapt door de EU. Deze regels hebben vooral te maken met het behoud van biodiversiteit en gezondheid (van mens, dier en natuur). Het is zo duidelijk dat de angstcultuur nog diepgeworteld is in de wereld. Deze angst zit bij de EU in de verschuiving naar rechts (extremisme) en bij de boeren op gebrek aan inkomen en de angst voor verandering, die juist in een gezonder verdienmodel kan resulteren. Meer (geluk, tijd, inkomen) door minder (bewerkelijk, gif, aantal hectares/dieren), maar tot nu toe geldt nog steeds: wat de boer niet kent, vreet hij niet. Daarom gaan ze massaal in de ankers. Kan dat niet anders?

De EU schrapt per direct een aantal nieuwe regels, die invloed hebben op ons leefklimaat. Zo hoeven boeren geen % van hun land beschikbaar te stellen voor herstel van de natuur en het zaaien van bloemen en andere zaden, die de biodiversiteit helpen te overleven. Daarnaast mogen ze gewoon doorgaan met pesticiden en kunstmest. Zo’n strook om een stuk land heen heeft dan sowieso geen zin, want alles wat daar groeit is ‘verpesticiet’ en wat er aan voedsel te halen valt dus ook. De biodiversiteit wordt er dus niet mee geholpen. Verder krijgen de boeren allerlei subsidies, waardoor alles vooral bij het oude blijft. Hebben de boeren dan werkelijk gewonnen?

Het is zo duidelijk dat de EU in angst schiet en daarom maar een aantal zeer essentiële zaken laat vallen. Is er dan niemand tussen deze dames en heren, die kan bedenken dat je boeren beter kan belonen dan straffen?

Belonen werkt

Wat er nu plaatsvindt, heeft betrekking op belonen, maar niet in positieve zin. Het is meer ‘hun zin geven’ en alles bij het oude houden. Wat zou er gebeuren als de subsidies op verwoestende, vervuilende en vergiftigende en dus mens en dier ziekmakende manieren van handelen transformeren naar subsidies voor degenen, die overstappen op biologisch? Dat je als boer extra geld ontvangt als je stukken van jouw land teruggeeft aan de natuur en/of ze inzaait om de biodiversiteit te helpen? Dat is een heel andere insteek, waardoor de doelen van de EU wel interessant worden voor elke boer.

Het is alom bewezen dat het toepassen van ‘gewasbeschermers’, kunstmest, onkruidverdelgers en GMO giftig is voor mens en dier. Op het land gebracht, zitten deze stoffen IN de plantgewassen en dus ook in hun vruchten/zaden, die vervolgens verwerkt/verkocht worden in de voedselvoorziening. Zowel de mens als alle dieren eten hiervan. Niet alleen koeien en kippen. Ook honden en katten en alle dieren in de natuur.

Wie (overheden, EU, de industrie, boeren) kan er nou slapen met de wetenschap dat wat er van welk land of van welke niet-bio boerderij dan ook afkomt de mens (en de natuur) ziek maakt? Maakt dat echt allemaal niet uit als er maar geld verdiend wordt?

Gezondheid als leidraad

Wat als de EU een gezonde mens centraal zou zetten en het verbouwen van gezonde voeding lonend zou maken? Kijkt er echt niemand verder dan zijn eigen portefeuille? Is de boer niet gelieerd aan de gezondheid van de mens? Wat zou er gebeuren met de zorgsector als mensen gifvrijer zouden eten? Alle kunstmatige kleurstoffen, overmatig suiker en zoutgebruik, aan elkaar plakmiddelen en kunstmatige houdbaarheidsdatumverlengers (knutselvoedsel) nog niet eens in ogenschouw genomen, want daar is de industrie verantwoordelijk voor. Nee, dit gaat alleen om gezonder verbouwen en daarmee ook de gezondheid van de natuur helpen.

Overstappen op gifvrij boeren of hoe we dat nu in de volksmond noemen, biologisch verbouwen of biologisch boeren als het om dieren gaat, heeft impact op de portefeuille Zorg. Een gezondere mens hoeft immers minder vaak naar de dokter. Minder kwalen, minder afwijkingen, minder ziekte, wat zou dat de EU en een overheid opleveren?

  • Minder kosten aan uitkeringen, want minder langdurig zieken
  • Minder uit te keren vergoedingen, waardoor zorgverzekeringspremies naar beneden kunnen worden bijgesteld.
  • Minder medicijngebruik, waardoor het ‘tekort’ op ook van tafel verdwijnt
  • Minder zieken = meer tijd voor degenen werkzaam in de zorgsector om deze te besteden aan de patiënt/ cliënt. Minder druk op het zorgpersoneel en daar in het verlengde van ook minder tekort aan zorgpersoneel.

Zou de optelsom van dit alles, het gaat om miljarden, subsidies aan boeren waard zijn om hen te stimuleren over te stappen? Zou dit de angst voor tekort aan opbrengst in welke vorm dan ook wegnemen? Als een boer er beter van wordt, als de natuur met al haar dieren er beter van wordt, als de mens er beter van wordt én dit ook nog eens positief resultaat oplevert aan de doelen die de EU zich heeft gesteld in het klimaatplan, dan is dit een betere aanvliegroute dan de boeren vanuit angst, voor de acties van de boeren zelf, maar ook de angst voor (extreem) rechtse winst bij de aankomende verkiezingen) hun zin geven om alles bij het oude te laten.

Misschien komt dit inzicht ooit ergens hoog in de top terecht. Dat zou geweldig ZIJN…

Heb jij iets aan deze tekst gehad? Heb je inzicht of iets anders hieruit ontvangen? Support mij dan met een bijdrage, zodat ik dit werk kan blijven doen. Zo blijft de Universele wet van geven en ontvangen in balans. Jouw support is welkom op NL10 ASNB 0782 5229 71 t.n.v. K.J. Bos

Wil je voor jouw persoonlijk weten hoe je gezond kan eten? Dan kunnen mijn Levensstijlgidsen je helpen. Levenstijlgids I Levenstijlgids II

Heb je behoefte eens te kijken naar jouw voedingspatroon en wat dat energetisch met jou doet? Bijvoorbeeld als je lichamelijke klachten hebt, die meestal door een onderliggend thema én jouw voedingspatroon worden gevoed. Dan is een Energetisch VoedingsWaarde Advies geschikt voor jou.