De boeren: transitie naar gezond belonen

De-boeren-transitie-naar-gezond-belonen-uitjebewust
Image by Imran from Pixabay

Door de boerenprotesten is een aantal regels geschrapt door de EU. Deze regels hebben vooral te maken met het behoud van biodiversiteit en gezondheid (van mens, dier en natuur). Het is zo duidelijk dat de angstcultuur nog diepgeworteld is in de wereld. Deze angst zit bij de EU in de verschuiving naar rechts (extremisme) en bij de boeren op gebrek aan inkomen en de angst voor verandering, die juist in een gezonder verdienmodel kan resulteren. Meer (geluk, tijd, inkomen) door minder (bewerkelijk, gif, aantal hectares/dieren), maar tot nu toe geldt nog steeds: wat de boer niet kent, vreet hij niet. Daarom gaan ze massaal in de ankers. Kan dat niet anders?

De EU schrapt per direct een aantal nieuwe regels, die invloed hebben op ons leefklimaat. Zo hoeven boeren geen % van hun land beschikbaar te stellen voor herstel van de natuur en het zaaien van bloemen en andere zaden, die de biodiversiteit helpen te overleven. Daarnaast mogen ze gewoon doorgaan met pesticiden en kunstmest. Zo’n strook om een stuk land heen heeft dan sowieso geen zin, want alles wat daar groeit is ‘verpesticiet’ en wat er aan voedsel te halen valt dus ook. De biodiversiteit wordt er dus niet mee geholpen. Verder krijgen de boeren allerlei subsidies, waardoor alles vooral bij het oude blijft. Hebben de boeren dan werkelijk gewonnen?

Het is zo duidelijk dat de EU in angst schiet en daarom maar een aantal zeer essentiële zaken laat vallen. Is er dan niemand tussen deze dames en heren, die kan bedenken dat je boeren beter kan belonen dan straffen?

Belonen werkt

Wat er nu plaatsvindt, heeft betrekking op belonen, maar niet in positieve zin. Het is meer ‘hun zin geven’ en alles bij het oude houden. Wat zou er gebeuren als de subsidies op verwoestende, vervuilende en vergiftigende en dus mens en dier ziekmakende manieren van handelen transformeren naar subsidies voor degenen, die overstappen op biologisch? Dat je als boer extra geld ontvangt als je stukken van jouw land teruggeeft aan de natuur en/of ze inzaait om de biodiversiteit te helpen? Dat is een heel andere insteek, waardoor de doelen van de EU wel interessant worden voor elke boer.

Het is alom bewezen dat het toepassen van ‘gewasbeschermers’, kunstmest, onkruidverdelgers en GMO giftig is voor mens en dier. Op het land gebracht, zitten deze stoffen IN de plantgewassen en dus ook in hun vruchten/zaden, die vervolgens verwerkt/verkocht worden in de voedselvoorziening. Zowel de mens als alle dieren eten hiervan. Niet alleen koeien en kippen. Ook honden en katten en alle dieren in de natuur.

Wie (overheden, EU, de industrie, boeren) kan er nou slapen met de wetenschap dat wat er van welk land of van welke niet-bio boerderij dan ook afkomt de mens (en de natuur) ziek maakt? Maakt dat echt allemaal niet uit als er maar geld verdiend wordt?

Gezondheid als leidraad

Wat als de EU een gezonde mens centraal zou zetten en het verbouwen van gezonde voeding lonend zou maken? Kijkt er echt niemand verder dan zijn eigen portefeuille? Is de boer niet gelieerd aan de gezondheid van de mens? Wat zou er gebeuren met de zorgsector als mensen gifvrijer zouden eten? Alle kunstmatige kleurstoffen, overmatig suiker en zoutgebruik, aan elkaar plakmiddelen en kunstmatige houdbaarheidsdatumverlengers (knutselvoedsel) nog niet eens in ogenschouw genomen, want daar is de industrie verantwoordelijk voor. Nee, dit gaat alleen om gezonder verbouwen en daarmee ook de gezondheid van de natuur helpen.

Overstappen op gifvrij boeren of hoe we dat nu in de volksmond noemen, biologisch verbouwen of biologisch boeren als het om dieren gaat, heeft impact op de portefeuille Zorg. Een gezondere mens hoeft immers minder vaak naar de dokter. Minder kwalen, minder afwijkingen, minder ziekte, wat zou dat de EU en een overheid opleveren?

 • Minder kosten aan uitkeringen, want minder langdurig zieken
 • Minder uit te keren vergoedingen, waardoor zorgverzekeringspremies naar beneden kunnen worden bijgesteld.
 • Minder medicijngebruik, waardoor het ‘tekort’ op ook van tafel verdwijnt
 • Minder zieken = meer tijd voor degenen werkzaam in de zorgsector om deze te besteden aan de patiënt/ cliënt. Minder druk op het zorgpersoneel en daar in het verlengde van ook minder tekort aan zorgpersoneel.

Zou de optelsom van dit alles, het gaat om miljarden, subsidies aan boeren waard zijn om hen te stimuleren over te stappen? Zou dit de angst voor tekort aan opbrengst in welke vorm dan ook wegnemen? Als een boer er beter van wordt, als de natuur met al haar dieren er beter van wordt, als de mens er beter van wordt én dit ook nog eens positief resultaat oplevert aan de doelen die de EU zich heeft gesteld in het klimaatplan, dan is dit een betere aanvliegroute dan de boeren vanuit angst, voor de acties van de boeren zelf, maar ook de angst voor (extreem) rechtse winst bij de aankomende verkiezingen) hun zin geven om alles bij het oude te laten.

Misschien komt dit inzicht ooit ergens hoog in de top terecht. Dat zou geweldig ZIJN…

Heb jij iets aan deze tekst gehad? Heb je inzicht of iets anders hieruit ontvangen? Support mij dan met een bijdrage, zodat ik dit werk kan blijven doen. Zo blijft de Universele wet van geven en ontvangen in balans. Jouw support is welkom op NL10 ASNB 0782 5229 71 t.n.v. K.J. Bos

Wil je voor jouw persoonlijk weten hoe je gezond kan eten? Dan kunnen mijn Levensstijlgidsen je helpen. Levenstijlgids I Levenstijlgids II

Heb je behoefte eens te kijken naar jouw voedingspatroon en wat dat energetisch met jou doet? Bijvoorbeeld als je lichamelijke klachten hebt, die meestal door een onderliggend thema én jouw voedingspatroon worden gevoed. Dan is een Energetisch VoedingsWaarde Advies geschikt voor jou.

Waarom geen PayPal meer

PayPal is je ‘betaalvriend’, althans zo doet het woord ‘pal’ vermoeden. Het is handig, het is digitaal, je kunt net als met een gewone bankrekening ermee betalen en er geld ontvangen.

Anders dan bij een gewone bank, wordt van elke betaling, die jij doet, geld ingehouden, waardoor de ontvanger nooit het bedrag krijgt, dat jij overmaakt. Een percentage wordt afgeroomd en misschien wel zonder dat jij je daar bewust van bent.

Een voorbeeld om even op te voelen:

Je support met € 5,00. Dan ontvang ik daarvan € 4,48. Je draagt € 0,52 af aan PayPal per transactie. Omgerekend in percentage is dat meer dan 10% van jouw geld en dit gaat nog maar om een klein bedrag. Als je er € 50,00 van maakt dan is het € 5,20. Kun je de omvang van dit alles waarnemen als het gaat om miljoenen betalingen per dag, want dit geldt voor elke persoon, die een account heeft?

Waar gaat dat geld dan naar toe?

PayPal is van de meneer, die naar Mars wil. Die van de eerste elektrische auto (immense plundering van zoutvlakten en natuurgebieden en schaarse grondstoffen, zoals kobalt, dat onder mensonterende omstandigheden gemijnd wordt, voor de batterijen).

Die onder hetzelfde merk als die auto ook dakpannen op zonne-energie in het leven heeft geroepen (energetisch zeer verstorend voor mens, dier, natuur en water/zee en plunderend qua grondstoffen), die Twitter heeft ‘overgenomen’, dat nu X heet, als in matriX, en die op dit moment bezig is chips ter implantatie in de hersenen van de mens te ontwikkelen, waarbij de eerste operatie reeds succesvol is uitgevoerd (check de nieuwsfacts). Dit laatste in het kader van volledige mind control al wordt gezegd dat het bedoeld is mensen, waarbij bepaalde functies van hun lijf niet meer werken, zoals bij een gezond mens, denk aan verlamming, op deze manier te herstellen.

Aan alles wat deze meneer onderneemt, kleeft verwoesting van de aarde en de mensheid met als het mislukt de escaperoute naar Mars voor de happy few. Als jij een PayPal account hebt, dan steun je dit alles en de vraag is of jij dat wel weet en wil.

Bijdragen

Voor mij geldt (en mijn geld) dat ik hieraan niet wil bijdragen. Ik wil me, als Earthkeeper, inzetten voor het behoud van de planeet en met mijn aanwezigheid de aarde zo min mogelijk belasten en daar waar mogelijk verfraaien.

Daarnaast zet ik me graag in voor de positieve transformatie van geld, zodat het voor jou en voor mij energetisch gezien positief karma met zich meedraagt.

Dat is ook de reden waarom ik kies voor gewoon ouderwets direct geld overmaken op mijn site, zonder tussenkomst van allerlei zogenaamd handige betaalapps en ‘Ideale’ betaalsoftware. Van elke transactie wordt geld ingehouden, waarbij het onmogelijk is te traceren WAT deze bedrijven met jouw en mijn geld doen. Ze investeren het in ieder geval en dat is altijd met nog meer winst in het vizier. De kans dat het in de wapenhandel, farmaceutische industrie, goud (enorme natuurverwoesting), kolen-, olie-industrie, AI, wind- en zonne-energie, enz. gaat, is groot, aangezien dat het meeste oplevert in hun ogen.

Het levert zeker iets op. Destructie. Van de mens, de aarde en alles wat op haar leeft. Het is mijn missie zo goed mogelijk voor de aarde te zorgen. Haar in haar volle glorie te laten ZIJN, omdat ik onderdeel van haar ben.

Daarom past PayPal niet in mijn leven.

Heb jij iets aan deze tekst gehad? Heb je inzicht of iets anders hieruit ontvangen? Support mij dan met een bijdrage, zodat ik dit werk kan blijven doen. Zo blijft de Universele wet van geven en ontvangen in balans. Jouw support is welkom, via handmatige overboeking op:

NL10 ASNB 0782 5229 71 t.n.v. K.J. Bos

Inzicht op de verkiezingen: WATER

Welk rimpeleffect verkies jij?

Image by Robert Anderson from Pixabay

BBB de grootste. De hoogste opkomst ooit bij B-verkiezingen, want doorgaans is de mens nog wel te porren voor de A-versie, waarbij ministers gekozen worden. De mens is het zat. Het gebemoei, het geneuzel, alle regels en wetten waardoor door de bomen het bos niet meer is te zien en de ontstane wirwar heel veel dingen elkaar tegenspreken/ontkrachten. We zijn door geschoten in ‘vastleggen’, reguleren, manipuleren, uitsluiten, afpakken, en dan is het heel begrijpelijk dat er ergens een keer een halt, ho, stop komt en die kon zich manifesteren doordat er op 15 maart verkiezingen waren.

Ik heb er een kaartje opgevraagd.

WATER kreeg ik als antwoord.

Bijzonder dat deze verkiezingen ook over de Waterschappen gaan. Maar dat terzijde of juist inclusief.

Water is vloeibaar en gaat waar het heen wil aangetrokken door het laagste punt in de omgeving. Zakt Nederland in dit geval onder water? Het water staat inmiddels bij velen tot aan de lippen. Komt er een nieuwe stroming op gang? Staat het water op de kaart voor wedergeboorte? Of is het de zondvloed, die door deze uitslag een extra zetje in de rug krijgt? Of komt er een harmonieus samenspel van eb en vloed tot stand, waarbij tegengestelden elkaar zullen vinden?

Water heeft in ieder geval een zuiverende werking. Of het nu is om de gevestigde orde wakker te schudden, misschien omver te werpen, bewustZIJN te creëren dat systemen en de inrichting daarvan niet (meer) werken en dat op wereldniveau – overal is opstand en revolutie waar te nemen en mensen zijn meer bereid daar steeds verder voor te gaan – de gehele mensheid enorm toe is aan eerlijkheid, gelijkheid en gerechtigheid.

Het “Ja maar ik” speelt hierbij de hoofdrol en daarmee wordt bevestigd dat het EGO-tijdperk zijn einde aan het bereiken is. Want “Ja maar ik” heeft een houdbaarheidsdatum. De tijd dat het “Ja maar ik” EGO-spel geen zoden meer aan de dijk zet (grappig: water/waterschap/dijk(doorbraak)) is daar.

Er is geen ruimte meer voor “Ja, maar ik”

 1. wil een eigen huis
  in de vorm van hoe we dat nu voor ons zien/ons is aangeleerd.
 1. wil blijven boeren, zoals ik nu doe
  met veel voor weinig, op een kluitje met een spuitje en een financiële structuur, die standaard onder water staat.
 1. wil kopen wat ik wil
  om de innerlijke leegte diep van binnen te vullen met spullen, vooral uit Azië, waarbij je meewerkt aan de creatie van een wereldmacht, waar je als Westerling echt geen onderdeel van wil ZIJN.
 1. wil eten waar ik zin in heb,
  waarbij je ervoor zorgt dat heel veel onnodig geslacht, gevangen, verwerkt, gebakken en geknutseld wordt en je jouw gezondheid én die van de planeet tenietdoet.
 2. wil blijven bewateren, zoals ik nu doe
  want als agrariër moet er brood op de plank en ach, als dat ten koste gaat van de volgende generatie, dat is niet “mijn probleem”.

En zo zijn er nog veel meer “Ja, maar ik’s” te bedenken. Elk op ego gestuurd. Wat de wereld de mensheid nu laat zien, is dat ikke, ikke, ikke en de rest kan stikken, inclusief de natuur en alle levende wezens, die ze omvat – ook koeien, kippen en varkens – niet tot iets constructiefs leidt en al helemaal niet tot blije en zorgeloze mensen en dat dan weer in een land waar in vergelijking tot de wereld qua vrijheid misschien wel het meeste mogelijk is. Dat alles aan verandering onderhevig is.

Dat de mensheid SAMEN tot de beste oplossingen moet komen, met een zo laag mogelijke footprint (belasting van de aarde in haar totaliteit), maar is de mensheid bereid de oogkleppen af te doen? Is de mensheid bereid met open blik te kijken waar men mee bezig is en open te staan voor ‘anders’ dan voorheen?

Want alles IS mogelijk als er een voor de nieuwe stroming (van zuiver water en zuivere koffie) wordt gekozen.

 1. Ja, je kunt een eigen huis,

maar wellicht in een andere vorm, zoals een zelfvoorzienend Tiny house en/of als onderdeel van een gemeenschap, waarbij bijvoorbeeld ongebruikte ruimten op boeren erven en/of leegstaande boerderijen de basis bieden.

Het is zaak dat er gekeken wordt om het woningprobleem op te lossen naar WAT er als IS en hoe dat een nieuwe of andere functie zou kunnen krijgen, zonder dat er ten koste van de natuur klakkeloos bijgebouwd wordt. Op plaatsen waar traditionele woningen normaal gesproken zouden worden gebouwd, kunt je veel meer duurzame Tiny houses kwijt toch?

Boeren kunnen een deel van hun land beschikbaar stellen om hier mensen een plek te geven en wellicht ook te laten deelnemen aan het boerenleven (ook garantie voor maandelijkse inkomsten om onder de wurgcontracten van banken uit te komen), maar dan wel met de gedachte: minder is meer. Dus duurzaam, minder dieren, oog voor de natuur, herbeplanting, geen pesticiden en andere zwaar vervuilende en ziekmakende middelen meer.

Anders wonen levert overkoepelend voordelen op. Voor de woningnood, voor de natuur, wellicht voor de boer, misschien zelfs voor de zorg voor ouderen, die onderdeel van de gemeenschap blijven en hun verhalen kunnen delen, kunnen helpen en voor kinderen misschien wel bonusoma of opa kunnen ZIJN.

De vraag is, is een eigen plekje met een duurzaam basiscomfort waarbij je bijdraagt aan het behoud van de planeet niet veel belangrijker dan een huis met een hoge footprint volgens de traditionele bouw, die vooral grondstoffen onttrekt aan de natuur en er niets voor in de plaats terugdoet?

Qua eigen huis, qua wonen mag de mensheid meer in het samenspel gaan staan, waarbij over de gehele breedte en lengte win-win ontstaat.

 • Ja, je kunt blijven boeren,

maar dat vraagt moed om tegen de stroom in te zwemmen om jouw schaapjes op het droge te houden. De natuur voorop te stellen, want zonder natuur heeft geen enkele boer een (mega)stal meer. Droge weilanden leveren geen sappig gras en hooi. Te natte leveren eveneens beperkingen op als het om weidegang gaat en het berijdbaar ZIJN met zwaar materieel.

Veel dieren op een kluitje levert geen gelukkige dieren en stiekem ook geen gelukkige boeren op. Ziektes bestrijden met een spuitje van dit en een spuitje van dat, is ongezond en is symptoombestrijding. De oorzaak ligt bij ‘te veel’, te intensief op elkaar gepakt.

Als mens mag je je afvragen of jij vlees/melkproducten (ook kaas voor wie het vergeten is)/eieren van deze dieren überhaupt wel wilt eten, want wat zij allemaal toegediend krijgen, zit IN hun lijf en daardoor komt het ook in dat van jou. Als de mensheid nee zegt, dan moet de boer wel om naar beter. Maar goed, vooralsnog denkt (hoofd) vrijwel niemand erbij na wat hij naar binnen werkt. De gevolgen zijn gewoon zichtbaar. Kijk maar naar de enorme overdruk op de zorg.

Boeren, in welke sector dan ook, moeten bij zichzelf nagaan of ze het ziek maken van de mensheid wel op hun geweten willen hebben. Zieke ketens hebben zieke mensen tot gevolg.

De oeverloze destructieve water ondoorlatende landbewerking, het gebruik van (genetisch) gemanipuleerde zaden, onkruidbestrijding met chemicaliën, kunstmatige bemesting levert producten op die giftig zijn voor de mensheid en ook voor alle dieren van bijen en vogels tot hond en kat.

In de veesector is het de antibiotica en andere injecties, geknutsel met DNA om de meest dikke vleeskoe uit te broeden, die niet eens meer in de wei kan huppelen, het voeren met genetisch gemanipuleerd voer, al dan niet kunstmatig overbemest hooi/kuilgras dat een zieke keten oplevert. Aan alles wat van deze sector afkomstig is, kun je niet aan de buitenkant zien WAT er allemaal in zit, maar als boer verkoop je het wel, omdat je vanuit jouw hart graag de mensheid van voedsel wilt voorzien. Maar wat lever (ook het orgaan: wat heb je op jouw lever?) je werkelijk?   

Het gaat niet over stikstof (N2) op zich. N2 is nodig voor de natuur om te kunnen groeien. Het draait om het feit dat stikstofverbindingen aangaat, waardoor het WEL het ecosysteem wordt aangetast.

Helaas is dat met 2 andere stoffen, die veelvoorkomend zijn. Namelijk zuurstof, hierdoor ontstaan stikstofoxiden (NOX) en waterstof, dat ammoniak (NH3) als gevolg heeft.

Hoge gehaltes ammoniak zijn funest voor de natuur. Niet voor gras en brandnetels, maar wel voor heel veel andere planten en dieren/insecten, die zich weer voeden aan deze planten. Te veel van het 1 zorgt voor het verdringen/ te niet doen van het ander (mooie weerspiegeling, komt later terug).

In ieder geval trekt de uitstoot in de vorm van overwaaiend en neerdalend ammoniakgas (niet alleen van boeren afkomstig) en het gebruik (en de productie) van kunstmest op akkers, waardoor het zowel vrijkomt in de ondergrond als in de lucht een enorme wisselwerking op de biodiversiteit van de natuur. Dit is dan ook zichtbaar in de prachtige natuurgebieden, die Nederland telt.

Als boeren, in welke sector dan ook, vanuit een breder perspectief kunnen inzien dat ‘zorgen voor’ meer omvat dan alleen hun eigen, ikke, ikke, ikke, erf, dan kunnen er mooie dingen ontstaan.

Het boerenerf vraagt om een andere inrichting (zie onder ‘eigen huis’ hierboven) en richting. Het zou mooi zijn als dat voeten in de aarde krijgt en kan landen in de traditioneel geprogrammeerde hersenen van zoveel boeren.

Zou hier de bereidheid ontstaan voor een compromis? Zodat andere knelpunten in de maatschappij, het behoud/herstel van de natuur en niet te vergeten de zuiver- en puurheid van water mede een positieve uitkomst krijgen?

 • Ja, je kunt blijven kopen wat je wil

Alleen moet je het niet van ver halen, maar van dichtbij. Is ‘nieuw’ wel altijd nodig? Zijn er niet genoeg spullen op de wereld waar we totaal geen raad mee weten? Zou de mensheid kunnen kiezen voor geen nieuw meer bolstaand van everlasting chemicals/microplastics, ziekmakende ingrediënten in kunststoffen, enz., maar hergebruiken, re-re-recyclen, opknappen, met oud iets nieuws maken.

Wat zou het voor gevolg hebben als de mensheid stopt met ‘veul voor weinig’ aankopen, zonder te beseffen WAT er eigenlijk inzit, WAAR het van gemaakt is, WAAR het vandaan komt (denk aan milieubelasting van alleen al het transport) en vooral ook WIE er voor die spullen letterlijk en figuurlijk bloed, zweet en tranen hebben vergoten. Het klinkt als hocus pocus, maar ook hier wordt gewerkt aan het ziek maken van de mensheid en dan vooral daar waar ‘terrein te winnen valt’ en ziek zwak en misselijke mensen makkelijk van de kaart te wissen ZIJN.

 • Ja, je kunt blijven eten wat je wilt,

maar niet alles en zeker niet altijd op het moment de je ‘ergens zin in hebt’. Wat als de woensdag gehaktdag weer in het leven geroepen zou worden? Dat zou beteken dat er die dag geen vis of karbonaadjes in de schappen liggen. Er veel dieren langer in leven kunnen blijven, om de dagen daarop hun leven te schenken om de mensheid te voeden.

Eigenlijk blijft alles beschikbaar, alleen wordt het anders ingericht vanuit het oogpunt dat slachten/vangen om vervolgens in de toedeledokie prullenbak te verdwijnen, geen constructief en houdbaar systeem is.

Niet voor de mensheid en al helemaal niet voor de planeet. Ooit raken de zeeën leeg als we zo doorgaan of moeten we over op kweekvlees, waarbij ons hele lichaam van de wap raakt, doordat steeds van hetzelfde DNA afkomstig is en kunstmatig (dus niet natuurlijk en wij mens ZIJN natuur) tot stand komt en in onze lichamen belandt, zonder wetenschappelijk te onderbouwen WAT dit voor gevolgen heeft.

Als je kiest voor regionaal kopen en kijken wat er in het seizoen beschikbaar is, dan help je in ieder geval de lokale omgeving (help de boeren) tot bloei komen op een eerlijke manier. Als je kijkt naar de landen waar Europa uit bestaat op dit moment, dan is er heel veel van ‘dichtbij’ te halen mogelijk. Geen enorme transportkosten nodig om jouw avocado of tomaat buiten het Nederlandse seizoen beschikbaar te maken en ook geen snelgroeikasplantjes zonder vitaminen meer.

Wat zou er gebeuren als jij al het knutselvoedsel in de supermarkten links of rechts zou laten liggen? Als je weet dat vrijwel alles wat daar ‘te koop’ is, voorzien is van iets kunstmatigs, te veel suiker, zout of smaakversterkers, kleurstoffen, chemicaliën uit de industrie en landbouw, die in jouw brood en melk zitten, de planeet/oerwoud verwoestende ingrediënten, zoals palmolie en soja en andere giftige stoffen, waarvan je niet meteen, maar pas op latere leeftijd de gevolgen van ondervindt, dan kies je toch meteen anders?

Zou je jouw lust aan de kant zetten als je weet dat je met jouw keuzes de planeet en jeZELF aan het verwoesten bent? Weet je dat je het systeem of de keten van de grote knutselvoedselfabrikanten en de giftige ingrediënten en grondstof leverende industrieën en boeren juist voedt met jouw koopgedrag, zodat dit in stand blijft in plaats van verandert?

Jouw keuze vandaag de dag is bepalend voor het wel of niet kunnen gaan genieten van jouw pensioen (ook een discussiepunt gezien een nieuwe wet die door de neuzen van velen geboord dreigt te worden) en niet het lootje legt net nadat je jouw vrijheid terug hebt, waardoor het geld waar jij in dit geval bloed, zweet en tranen voor vergoten hebt – als je het niet goed vastlegt – in de broekzakken van die systemen verdwijnt.

Als je lang wilt blijven leven, dan zal de mensheid toch echt anders moeten gaan kiezen en het ‘Ik wil’ principe moeten loslaten. Zou jij bereid ZIJN om boeren te helpen en uitknijpende supermarkten juist om zeep? Zou je hier jouw ‘ik wil’ op aan willen passen en daarmee de gezondheid van zowel de planeet als die van jeZELF een boost durven geven?

 • Ja, je kunt blijven bewateren, zoals je nu doet

als je hiervoor tenminste de juiste buffers hebt aangelegd op jouw land. Dat is meer waard dan geheel mislukte oogsten. Heel Holland zakt, is geen sinecure. Het is de waarheid. Grondwater onttrekken is fataal. Rivieren leegzuigen ook. Elke agrariër zou waterbuffers (gevuld met regenwater van bijvoorbeeld de gigantische daken (zonder zonnepanelen, want anders is het vergiftigd) en water dat normaal gesproken rechtstreeks naar zee stroomt in tijden dat er ‘overvloed’ is) moeten aanleggen om zijn land en opbrengst daarvan succesvol te laten ZIJN.

Watervoorzieningen, die gezuiverd kunnen worden om bijvoorbeeld het verwerkingsproces na de oogst te ondersteunen. Om mee te wassen en de wc’s door te trekken, want inmiddels staan er meerdere Tiny houses op het erf. Water dat steeds hergebruikt kan worden of in een schone vorm weer teruggegeven wordt aan de natuur.

Open waterbuffers doen tevens dienst om de omliggende natuur en de insecten, vogels en andere in vrijheid levende wezens een impuls te geven als drink- of broed/voortplantplek en zelfs eventueel als natuurzwembad. Hoe mooi zou dat ZIJN? Veel mooier toch dan de insteek: wie dan leeft, wie dan zorgt toch?

Een gezond leefklimaat

Kortom het gaat om water. Water bij de wijn doen. De mensheid kan het principe “Ja, maar ik wil” niet blijven nastreven, als dat tot gevolg heeft dat er niets meer na te streven valt uiteindelijk.

Alles is met elkaar verbonden. De mensheid moet elkaar helpen op nieuwe manieren, waardoor zorgen voor en over geld ondergeschikt raken. ‘Een gezond leefklimaat voor alles wat leeft’, is waar de focus op moet komen te liggen. Daar moet de mensheid zich voor in gaan zetten en dat vraagt inderdaad om water bij de wijn doen. JeZELF aan de kant zetten en een positieve en oergezonde bijdrage leveren aan het grotere geheel voorop. Als dit de mensheid lukt, dan volgt als vanzelfsprekendheid ook positief resultaat voor het ‘ik’. “Ja, maar ik wil” verandert dan in “Ook ik ontvang”. Het vraagt een omslag in bewustZIJN. Een andere aanpak en gebruik van alles wat door de jaren heen als vanzelfsprekendheid is bestempeld.

Tijd voor wedergeboorte

Je kunt het zien als het wedergeboren worden. Het breken van het vruchtwater, waardoor er nieuw leven op aarde komt. Het is alleen de vraag of dit ‘nieuwe leven’ water naar de zee dragen wordt of dat we als mensheid alles op alles zetten om alleen dat te voeden wat werkelijk gezond is voor ons voortbestaan op deze van origine wonderbaarlijke wonderschone planeet met een ecosysteem dat opnieuw in balans komt. Niet ‘ondanks’ (ten spijt van) de mens, maar ‘dankzij’.

Het vraagt om anders. Het vraagt om samen. Het vraagt om eigen belang ondergeschikt te maken aan dat van het bredere. Het vraagt om open stellen, waardoor voor meerdere vraagstukken tegelijk beweging ontstaat in de juiste richting. Een richting, die helpt, die bijdraagt aan het bruto nationaal geluk en gezonde leefomstandigheden voor alles wat leeft. Samenspel is het sleutelwoord.

Of dat nu door een partijprogramma of doordat je ZELF initiatief neemt komt, is ondergeschikt. Het gaat erom dat er nieuw MOET ontstaan en het is aan de mens om zich hiervoor in te zetten. Simpelweg, omdat het oude zichtbaar geen vruchten meer afwerpt en er dringend zoden aan de dijk nodig ZIJN.

De kaart, die ik ontving op de verkiezingen was ‘Water’. Het kostbaarste bezit van deze planeet. Water maakt leven op deze planeet mogelijk. De aarde bestaat voor het grootste deel uit (zout) water, net als de mens. Dat is niet voor niets zo. Het is een parallel teken van de immense verbondenheid, die de mensheid van oorsprong heeft met de natuur.

Zo heeft zorgzaam omgaan met de omgeving 1 op 1 impact op hoe het met de mensheid gaat/zal verlopen. Andersom is het net zo. Eigen gewin voorop, is slecht voor de omgeving/jouw situatie/het voortbestaan van de mensheid op deze planeet. Als je begrijpt dat alles wat je om jou heen waarneemt een 1 op 1 weerspiegeling is, dan kost ‘kiezen’ én je inzetten voor een optimaal florerend leefklimaat geen moeite. Het is meer dan ooit de moeite waard.

Heb jij iets aan deze tekst gehad? Heb je inzicht of iets anders hieruit ontvangen? Support mij dan met een bijdrage, zodat ik dit werk kan blijven doen. Zo blijft de Universele wet van geven en ontvangen in balans. Jouw support is welkom op NL10 ASNB 0782 5229 71 t.n.v. K.J. Bos of doneer direct via PayPal/creditcard:

Mijn Levensstijlgids I: How to survive as HSP’er, for the builders of the new world en Levensstijlgids II: Hoe gezond is jouw basis? geven inzicht op veel actuele thema’s en handreikingen om beter te creëren. Voor jeZELF én de planeet.

Mijn boek Hoe waardevol ben jij? speelt eveneens in op het principe van weerspiegeling. Waar jij voor kiest, hoe jij jouw zaakjes regelt, het heeft allemaal impact op zowel jouw leven als dat van de gehele mensheid en het voortbestaan op deze planeet. Richt je dingen anders in, dan komt er een andere stroming op gang…

Stemmen = polarisatie ten top

Image by John Hain from Pixabay

Gek eigenlijk dat de leiding van veel landen in de wereld gebaseerd is op partij kiezen, waarbij je als burger het recht hebt om te stemmen. Dat er verkiezingen bestaan, waarbij we voor of tegen moeten ZIJN. In de maatschappij heerst het trendwoord polarisatie. Deze systemen vormen 1 grote polarisatie, want als je op het een stemt, dan sluit je automatisch het andere uit.

Het zou mooier ZIJN als we in plaats van touwtrekken en groepen mensen proberen voor je winnen door actuele thema’s als uitgangspunt te nemen, waarbij met veel geschreeuw wordt verkondigd dat als je daarvoor stemt jouw probleem als sneeuw voor zon verdwijnt?

Wordt wakker lief mens. Veel van de plannen zullen nooit uitvoerbaar blijken, zullen nooit uitgevoerd worden, zullen niet haalbaar blijken te zijn en daarbij komt dat dat ene veel geschreeuw weinig wol thema slechts een ieniemienie onderdeel is van waar deze partij voor staat. Weet jij wat zij verder voor ogen hebben? Of is dat ondergeschikt aan het oplossen van jouw probleem. Hoe smal is jouw wereld dan?

Vergroot jouw wereld

Wij, de mensheid, mogen veranderen. Wat heb je aan een megastal als er niet voldoende regen valt? Of misschien wel juist veel te veel? Er zijn klimatologische veranderingen waar te nemen en de gevolgen daarvan zijn belangrijker dan het wel of niet behouden van alles hoe het nu is.

Op wereldniveau is Nederland een speldenknopje en met 1 druk op de knop geheel weg te vagen. Net als Europa, want gezien andere continenten en hun drive om de wereld te verdelen in 3 delen door landjepik – ook in Afrika – en het doen van mega investeringen – naast Afrika ook in voormalig Russische landen – speelt binnen 15 jaar Europa geen enkele rol meer.

Of als de ijskappen blijven smelten in het huidige tempo, neemt de natuur de beslissing dat het wel mooi genoeg is geweest met dat gesoebat en zakt Nederland (deels) naar de zeebodem. Hoe ga je daar boeren? Worden we zelf vluchteling, waarvoor we nu angstvallig de deur dichthouden. De rollen omgedraaid. Wat zullen die andere landen dan met ons doen? Grenzen dicht? Oog om oog, tand om tand? Boontje komt om zijn loontje?

Het MOET anders

Lief mens, wat doe jij met jouw stem? Waar verbind je je aan? Wat of wie sluit je daarmee uit? Is dat werkelijk hoe jij een betere wereld voor je ziet? Ga je stemmen met het idee: “Iemand moet voor ons toch de hete kastanjes uit het vuur halen?”

Kastanjes, die je, als je heel eerlijk bent tegenover jeZELF, er zelf in gegooid hebt, door mee te gaan met de massa. Door torenhoge leningen af te sluiten met meer, groter en beter voor jou voor ogen. Of je nu boer bent of gewoon burger. Aan de manier hoe we nu leven zit een houdbaarheidsdatum en velen beginnen die te ervaren, doordat ze als voorproefje figuurlijk ‘onder water’ komen te staan.

De tijd om de wereld anders in te richten is daar. Nu. Als mensheid bepalen we hoe deze eruit komt te zien. Als gezond ecosysteem of als kaalgeplukte kip of vuilnisbelt. Jij mag gaan stemmen. Niet voor een partij, maar voor een gezonde planeet, waarbij gelijkheid, eerlijkheid, delen en in harmonie samenleven met elkaar als mensheid én met de natuur de gemeenschappelijke delers ZIJN.

Groeien naar gemeenschappelijke delers als basis

De vraag is of je wel eigenlijk wel met jouw stem wilt bijdragen aan de polariserende systemen van vandaag de dag, of zou het misschien ook anders kunnen? Zijn deze stelsels eigenlijk wel nodig, zoals ze nu zijn ingericht? Zou er niet 1 gemeenschappelijk basis moeten bestaan, waarbij centraal staat dat elk kind zorgeloos, al spelend in een veilige en gezonde wereld kan opgroeien? Als dit de leidraad zou zijn, hoe zou de wereld er dan uit zien?

Dan zouden gelijkheid en menselijkheid geen vraagstuk vormen, maar een gegeven ZIJN. Vanuit de wetenschap dat we allemaal mens ZIJN, dat ieder mens recht heeft op een goede gezondheid, een dak boven het hoofd en voldoende te eten.

“We leven op 1 planeet met beperkte voorraden.
Hier zullen we het mee moeten doen…”

Dat hiervoor slechts 1 planeet beschikbaar is met beperkte voorraden, die we moeten koesteren in plaats van te denken dat alles altijd maar beschikbaar (te koop en/of op voorraad) is. De sky IS the limit, maar dan in een andere vorm, want tot nu toe kunnen we niet een planeetje verderop verhuizen.

Hoe draagt jouw stem daar eigenlijk aan bij? Hoe draag jij zelf daaraan bij? Hoe draagt hoe je leeft op dit moment daaraan bij? Wat doe jij om meer gelijkheid te bewerkstelligen?

Je kunt niet bang zijn voor klimaatverandering en tegelijkertijd bij Mc Donalds of een andere fastfoodketen eten. Brood blijven kopen dat van vergiftigde akkers afkomt, waarbij het leven in de bodem geheel om zeep geholpen is. Vlees blijven eten van dieren, die bol staan van de antibiotica en die genetisch manipuleerde granen eten, want jouw lijf wordt hier ziek van.

Online jouw boodschappen of eten, waarbij ‘thuisbezorgd’ je werkelijk ‘bezorgd’ zou moeten maken als het om uitstoot van CO2 gaat, welke ingrediënten er in zitten daar gelaten. Evenals het online shoppen van bijvoorbeeld de laatste mode, waarbij goedkoop vooral duurkoop is, want waar komt dit vandaan?

Help je hier het verkrijgen van wereldmacht mee in de hand, die tot stand komt over de ruggen van kinderen en mensen, die in onmenselijke omstandigheden jouw pakje in elkaar naaien en het van de ene kant van de wereld naar jouw voordeur moet worden gebracht? Welke impact heeft dit op de beperkte voorraden van de planeet.

Bijvoorbeeld al dat water dat gebruikt wordt om jouw hippe T-shirt of jeans van stof te voorzien. Zonder water gaat ALLES dood. Ook jij. Welke footprint heeft dit alles eigenlijk allemaal? Sta je daar wel eens bij stil als je bang bent voor klimaatverandering?

Overkoepelend

Is een overkoepelend basisstelsel vanuit gemeenschappelijke delers, waarbij partijen de handen ineenslaan met ‘zorg voor de planeet’ op de 1e plek, niet iets veel belangrijkers dan het spekken van potten met geld en het stimuleren van polarisatie door deze partijenstelsels in stand te houden met het uitbrengen van stemmen? Ook met geld kunnen we geen nieuwe planeet kopen.

We kunnen er alleen voor zorgen dat geld op een betere manier wordt ingezet. Vooral om gelijkheid te creëren. Mensen te helpen, die ‘onder water’ staan, maar dan alleen als er een wezenlijke omslag plaatsvindt, waarbij bijdragen aan een gezonde, veilige en gelijkwaardige planeet leidend is.

Wil niet iedereen…

 • Wil niet iedereen een goede gezondheid?

Die is afhankelijk van de gezondheid van de planeet en die heb jij in de hand met alles wat je doet, koopt, ge- en verbruikt, eet, draagt, enz.

 • Wil niet iedereen ‘dagelijks brood’?

Dat is afhankelijk van alle keuzes, die jij in jouw eigen kleine kiesstelseltje dagelijks maakt, waarbij je kijkt naar de impact van die keuzes op de planeet.

 • Wil niet iedereen een planeet waar jij en degenen, die na jou komen nog lang en gelukkig kunnen leven?

Dat is ook afhankelijk van wat jij met jouw geld doet en waar je het in investeert of waar anderen het voor jou in investeren.

 • Wil niet iedereen in vrede samenleven?

Dat is afhankelijk hoe we als mensheid ervoor kiezen om elk onderwerp waar polarisatie plaatsvindt te blijven voeden, bijvoorbeeld met onze stem, in plaats van anderen de ruimte te gunnen om een andere visie te hebben en deze te respecteren.

 • Wil niet iedereen gewoon comfortabel kunnen leven?

Dat is afhankelijk van hoe wij als mensheid ervoor kiezen hoe de geldvoorraad, bij wie deze zich ook bevindt, eerlijker verdeeld wordt over elke inwoner van deze planeet

Het zijn maar een paar voorbeelden en het is aan eenieder om misschien eens stil te staan bij wat er nou werkelijk belangrijk is op dit moment en waar je, als je jouw stem gaat uitbrengen in dat ‘stemhokje’ – het woord bevestigt het in hokjes denken = polarisatie – aan bijdraagt of juist niet. Welke partij vertegenwoordigt dit alles? Geen. En het is juist daar waar het samenspel mag gaan ontstaan en dat bepaal jij door jouw ‘stem’ te laten horen. Misschien wel door juist niet een hokje in te kleuren.

Veel wijsheid gewenst.

Karen Bos

Heb jij iets aan deze tekst gehad? Heb je inzicht of iets anders hieruit ontvangen? Support mij dan met een bijdrage, zodat ik dit werk kan blijven doen. Zo blijft de Universele wet van geven en ontvangen in balans. Jouw support is welkom op NL10 ASNB 0782 5229 71 t.n.v. K.J. Bos of doneer direct via PayPal/creditcard:

Mijn boeken zijn er om de mensheid te helpen betere keuzes te maken voor zichZELF én de planeet. Je vindt ze hier.

Hoe lang winnen systemen het nog van het hart?

Hoe-lang-winnen-systemen-het-nog-van-het-hart-uitjebewust
Image by Gerd Altmann from Pixabay

Opstand, protest, revolutie, oorlog. Het is allemaal aangekondigd en het zijn allemaal dingen, waarmee de maatschappij het liefst niet geconfronteerd wenst te worden. Er zijn altijd 2 partijen/kanten en als er over gesproken wordt dan wordt er van je verwacht dat je partij kiest. Je bent voor de een of het een of je bent voor de ander of het tegenovergestelde. Daartussen is maar weinig ruimte. Zwart/wit.

Veranderingen komen nooit zonder slag of stoot. Of deze nu volledig vredelievend manifesteren of met geweld. Er wordt iets duidelijk gemaakt dat aandacht vraagt en het is aan de mensheid op hier op een andere manier mee om te gaan dan de manieren, die door de eeuwen heen gangbaar waren. De inrichting van en het handelen door systemen spelen hier cruciale rol.

De vraag is: “Hoe lang winnen systemen het nog van het hart?”

Mensen, die zich verbonden hebben, al dan niet door systemen als verplichting opgelegd (denk aan dienstplicht), vanuit hun overtuiging om bijvoorbeeld de vrede te bewaren, worden wereldwijd ook ingezet om opstand de kop in te drukken waar systemen, om welke reden dan ook, niet van gediend zijn.

Feitelijke waarheden zijn voor deze systemen vaak te hard om echt in de ogen te kijken (veelal om financiële belangen, machtsverhoudingen, gezichtsverlies, al dan niet persoonlijk als gevolg van keuzes uit het verleden), waardoor er liever gekozen wordt voor pleisters op de zere wonden, waarbij de oorzaak gewoon door blijft etteren en steeds diepere wonden achterlaat.

Hierdoor wordt het vinden van een uitweg steeds lastiger en wordt er op vele fronten heel veel in het nauw gedreven. De mensheid kán op een gegeven moment niet anders dan in opstand komen om te wijzen op de verantwoordelijkheden (en de naleving daarvan), die zij bij deze systemen vanuit vertrouwen in handen hebben gelegd.

Of dit zich in werkelijkheid manifesteert door het samenkomen van grote groepen mensen of dat aan het licht komt dat wat in hun hoofd geprogrammeerd wordt/is geraakt door het verspreiden van eenzijdige informatie, die niet op de werkelijkheid gestoeld blijkt te ZIJN. Denk aan landen, waarbij alles wat gepubliceerd wordt in welke vorm dan ook goedkeuring van of vanuit het (macht)systeem voortkomt, waardoor er een eenzijdig beeld als dé waarheid geldt.

Het begint te kriebelen

Daar waar mensen ingezet worden vanuit (macht)systemen waarbij ze orders moeten opvolgen en volgens protocollen moeten handelen, waarbij geweld toegestaan is, bij die mensen gaat er iets kriebelen. Er klopt iets niet. Het innerlijke gevoel komt niet meer overeen met de acties/handelingen, die gevraagd worden door de systemen.

Er beginnen steeds grotere scheuren te ontstaan, waarbij die mensen met hun ene been op het ene stuk land en met hun andere op het andere staan. Een in wording zijnde spagaat, waarbij er op een gegeven moment gekozen MOET worden.

Wereldwijd spelen er zoveel thema’s. Onderdrukking, landjepik, het Chinese wereldimperium, het klimaat, de kloof tussen rijk en arm, gelijke rechten, de verschillen in geloofsovertuiging, die allemaal teweegbrengen dat er onder de mensheid onrust ontstaat, die zich vervolgens op verschillende manieren naar buiten toe uit.

Waar het hier over gaat, is: wat wil elke mens nou wezenlijk, vanuit zijn/haar essentie, anders gezegd vanuit zijn/haar hart? Degenen, die geacht worden door de systemen zich in te zetten en daarbij al dan niet geweld moeten toepassen, komen in het nauw.

Want…

Als diegene kinderen hebben en wensen dat zij ook een aarde hebben om op te leven, hoe kunnen zij dan tegen een manifestatie zijn waarbij aandacht gevraagd wordt voor het klimaat?

Als diegenen, die in het veld staan erachter komen, dat de waarheid, die hij/zij hebben niet overeenstemt met de werkelijke situatie, hoe kunnen zij dan het systeem blijven dienen?

Als diegenen, die volledig ingepakt als marsmannetjes met schild en al tegenover een mensenmenigte staan en die, net als hij/zij niet op een eerlijke manier beloond worden voor hun werk, hoe kun je dan die mensen geweld aandoen?

Als diegenen, door opgelegde maatregelen zelf ook beperkt worden in zijn/haar doen en laten, hoe kun je dan een protest voor vrijheid de kop in willen drukken?

Het zijn maar een paar voorbeelden en er zullen er nog veel meer te bedenken zijn, maar het gaat om het principe. Het kriebelen van onrust IN de mens, waarbij handelen niet meer overeenstemt met wat er in hun hart zit. De genoemde spagaat. De mensheid wordt zich meer en meer bewust van deze vorm van zelfverloochening en kan deze niet meer ontkennen.

Omslag

Dit heeft grote gevolgen voor de systemen, die zich nu nog veilig achten met een schild aan mensen om zich heen, die klakkeloos (op)volgen. Dit gaat veranderen als systemen zelf niet inzien dat ze kunnen bijdraaien. Dat ze het anders mogen doen. Dat ze hun prioriteiten mogen verleggen. Dat ze daar waar aandacht om geroepen wordt serieus moeten nemen en de verantwoordelijkheid moeten nemen, die het volk aan hen heeft toegekend, zodat ‘het wordt steeds een stapje erger’ te voorkomen. Ook als het om het redden van ‘het eigen hachie’ gaat.

De huidige systemen zullen wereldwijd steeds meer onder druk komen te staan, mede dankzij alle technologie, die er is, en de mogelijkheden, die dit met zich meebrengt. Daarnaast beseft de mens meer en meer dat het niet het systeem is dat bepaalt, maar de mensheid zelf. Dat systemen zonder ‘dienaars’ geen bestaansrecht hebben. De spagaat waar de systemen in terechtkomen, neemt steeds duidelijkere vormen aan.

Het is dan ook een kwestie van tijd dat wapens worden neergelegd. Dat moeders hun zonen weer in hun armen zullen sluiten. Marsmannetjes hun schilden laten zakken, zich omdraaien met zullen meelopen met de menigte, omdat zij net zo goed die menigte ZIJN. Zij zullen kiezen voor hun hart in plaats van wat het systeem van ze verlangt.

Hierdoor komt een omslag tot stand, waardoor systemen hun bestaansrecht verliezen, mits ze, al dan niet verplicht door de mensheid (de rollen omgedraaid) bereid zijn het fundament van het systeem aan de juiste zijde van de kloof opnieuw vorm te geven, waarbij er gebouwd wordt aan een wereld met gelijkheid, eerlijkheid, vrede, respect, harmonie en een gezonde mensheid én planeet.

Heb jij iets aan deze tekst gehad? Heb je inzicht of iets anders hieruit ontvangen? Support mij dan met een bijdrage, zodat ik dit werk kan blijven doen. Zo blijft de Universele wet van geven en ontvangen in balans. Jouw support is welkom op NL10 ASNB 0782 5229 71 t.n.v. K.J. Bos of doneer direct via PayPal/creditcard:

Heb jij vragen? Voor jouw eigen leven of de wereld? Een Persoonlijk Inzicht kan je dan verder helpen.

Wil je inzicht, handvatten, tips om in deze bijzondere tijd het beste voor jeZELF, jouw lijf en een betere aarde te kiezen, dan helpen mijn boeken je verder. Je mag zelf voelen wat voor jou het beste resoneert.

Is ziek, zwak en misselijk economisch gekoppeld?

De mens als product

Lief mens,

Ik zie, hoor en neem de afgelopen tijd alleen maar mensen, die ‘ineens’ ziek, zwak en misselijk ZIJN, niet goed herstellen of om de haveklap allerlei vage klachten krijgen en/of er een versnelling optreedt in hun ‘ziektebeeld’ waar. Sommigen zelfs zo erg, dat ze zullen overlijden. Daardoor komt er een inzicht waarbij de vraag is: is ziek, zwak en misselijk economisch gekoppeld?

Economische uitdagingen als het bijvoorbeeld pensioenen betreft en de uitkeringen daarvan gekoppeld aan de gezondheid van de mens. Evenals de steeds groter worden de kloof tussen arm en rijk. Welke kant beweegt dit alles eigenlijk op? Wat komt er aan het licht? En is dat wel zo gezond?

Om het hele inzicht te lezen, heb je een wachtwoord nodig. Dat kun je hieronder opvragen tegen een kleine bijdrage.

Vraag jouw wachtwoord aan en lees het hele artikel

Mijn inzichten zijn niet gratis. Het is mijn werk. Er mag een nieuwe wereld ontstaan op basis van geven en ontvangen, zodat alles universeel in balans blijft en dat is anders dan je wellicht gewend bent. Ook hier zit een stukje bewustZIJN op. Daarom vraag ik op basis van jouw draagkracht en eer en geweten een bijdrage van € 3,00, € 6,00, € 9,00 of een hoger bedrag naar keuze. Op die manier help jij degenen, die minder draagkrachtig zijn, om te kunnen ontvangen, en kan ik mijn mooie werk om de mensheid bewust te maken, te inspireren en te laten groeien blijven doen.

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

Vul het formulier in via ‘Aanmelden’ onder vermelding van ZZM en je ontvangt het wachtwoord.

Aanmelden

Je kunt jouw support direct handmatig overschrijven op NL10ASNB0782522971 t.n.v. KJ Bos en jouw email op te geven door te klikken op de aanmeldbutton.

Of te betalen via PayPal/creditcard EN je aan te melden, anders weet ik niet welk artikel je wenst te lezen.

Wil je vrij toegang tot de artikelen? Word dan mijn supporter en meld je aan voor de Boodschappenbrief!

22-04-13 Voorspellingen (diverse)

Al een aantal dagen komen steeds dezelfde waarnemingen door. Sommige zijn al maanden en maanden oud en komen nu weer terug als helder beeld. Wat staat er op stapel? We noemen het als mensheid ‘voorspellingen’. Hieronder een korte opsomming.

Ik heb in de tekst verwijzingen naar mijn boeken gezet. Dat is niet mijn idee. Het ‘komt erbij door’, omdat je daar meer inzicht, uitleg en ook handvatten krijgt voor jouw eigen levenspad en groei. Het is helemaal aan jou of je er iets mee wilt doen of niet…

Voorspellingen

Rusland – Oekraïne

 • Oekraïne wordt bevrijd van de Russen en de bewoners zullen het land weer opbouwen.
 • De president wordt geëlimineerd. Er is geen ruimte meer voor zielen, die op ‘aanvallende’ en destructieve manieren handelen, waar vanuit 2e dimensiefrequenties haat, macht, ego op basis van groepsverbinding worden ingezet.
 • De oppositieleider komt vrij en zal Rusland een nieuw en vrij tijdperk inleiden, waarbij gelijkheid, respect en eerlijkheid de leidraad zullen zijn. Eenieder, die gebruik maakt van oude manipulatie- en machtstechnieken, zal hiervoor moeten ‘betalen’.

China

Dit land krijgt als gevolg van het letterlijk en figuurlijk ‘vastzetten’ van mensen te maken met grote opstanden van de bevolking, omdat in hun ziel de manipulatie- en controlestaat begint de wringen en ze hun vrijheid zullen opeisen.

Het onderdrukken, manipuleren en indoctrineren van mensen en hun rechten zal zijn tol gaan eisen, waardoor de Westerse wereld niet meer wil bijdragen aan ‘het systeem China’. Dit zal grote gevolgen hebben voor de wereldwijde economie en handel, waar de mensheid privé ook in geraakt zal worden. ‘Niet voorradig’ is het sleutelwoord.

Wereld

Er komt schaarste in de wereld, van grondstoffen tot voedingsmiddelen. waardoor de mensheid gedwongen wordt alles, maar dan ook alles anders in te richten. Zuiniger te worden, voeding weer op waarde te schatten, creatief te zijn met alles wat er al is. Hergebruik en -bestemming, re-re-recycling, delen, uitwisselen en ruilen zal meer dan ooit belangrijk worden (boek Hoe waardevol ben jij?).

Zonnevlammen zullen meer en meer elektriciteitsnetwerken platleggen, waardoor de ontwikkeling van onze afhankelijkheid naar alleen elektriciteit ‘in een ander licht’ komt te staan.

De vaccinaties zullen deze zomer de eerste gevolgen laten zien, waarbij de mensheid voor raadsels komt te staan i.v.m. onverklaarbare ‘aandoeningen’, waarvan geprobeerd wordt deze vooral niet in verband te brengen met… Dit zal een keerpunt tot gevolg hebben wat betreft vertrouwen in de medische wereld en wat deze aan chemische middelen met zich meebrengt.

Meer en meer zielen zullen zich verbinden met licht en liefde en dat gaan verspreiden, waardoor overal ter wereld, al dan niet met de nodige schokken, transformatie en verandering tot stand komt.

Zekerheden, waaronder geld, zullen ineens een andere ‘waarde’ krijgen en op andere manieren worden ingezet. Meer constructief in plaats van destructief. Zowel in op de wereldmarkt als in ieders privéleven.

Het besef dat we voor de planeet moeten zorgen, begint in te dalen bij velen. Hierdoor gaat heel veel wat gangbaar is, op de schop van ‘goedkoop’ online tot aan wat er in de schappen van de supermarkt ligt.

Oude systemen, programmeringen en overtuigingen krijgen het steeds moeilijker om ‘te overleven’. Wij, de mensheid, kiest namelijk anders en onvoorzien door velen, waardoor heel veel onjuist, ongezond, niet respectvol en eerlijk het moeilijk krijgt. Wanneer wat hieraan verbonden is niet tijdig het roer omgooit, zal het voortbestaan worden bedreigd. (Levensstijlgids I How to survive, Levensstijlgids II Hoe gezond is jouw basis? en Het Karmisch Integratiemodel & De Kracht van Creatie)

Doorzien

Het zijn prachtige ontwikkelingen, die in eerste instantie niet zo prachtig lijken en tot(slacht-)offers kunnen leiden, maar nodig zijn om de verandering tot stand te brengen. Het is aan eenieder om te doorzien wat er nu werkelijk speelt en hoe je hierop als ziel met een hoger bewustZIJN op kan anticiperen en hoe je hieraan kan bijdragen op een liefdevolle manier. Het begint met jouw eigen leven en zorgen dat JIJ in jouw kracht staat en vanuit rust en innerlijke vrede kan waarnemen en jouw gaven, alleen, op een constructieve manier inzet.

Heb jij iets aan deze tekst gehad? Heb je inzicht of iets anders hieruit ontvangen? Support mij dan met een bijdrage, zodat ik dit werk kan blijven doen. Zo blijft de Universele wet van geven en ontvangen in balans. Jouw support is welkom op NL10 ASNB 0782 5229 71 t.n.v. K.J. Bos of doneer direct via PayPal/creditcard:

Deze tekst is een inzicht vanuit een ander perspectief. Het is niet mijn mening. Ik breng alleen de boodschap over, waarbij er meestal een groter plaatje geschetst wordt. Alles met de intentie voor een liefdevollere, gezondere en gelijkwaardigere wereld en de bewustwordingslag, die gemaakt mag worden, zodat de mensheid het misschien anders/beter kan doen of inrichten. Ieder is vrij deze tekst naar eigen inzicht te interpreteren.

Holy Cow! Haalt de koe ons uit de stront?

220403-Holy-Cow-uitjebewust
Copyright Uitjebewust

Holy Cow en stront. Gekke titel voor een inzicht, maar zo gek is het nog niet. In mijn Economisch Plan, doorgekregen lang voordat de oorlog in Oekraïne begon, werd gezegd dat Nederland, België en de rest van de landen van Europa zich vooral moeten richten op autonomie.

Je eigen broek op kunnen houden met andere woorden. Wat blijkt op dit moment… tekorten als gevolg van een onverwachte wending op het wereldtoneel. Staal en de grondstoffen voor, graan, kunstmest, gas, allerlei andere metalen, zijn ineens misschien niet meer zo vanzelfsprekend. Energie- en brandstofprijzen, die de pan uit rijzen. Tja, lief mens, ineens is de rek uit een heleboel dingen.

Maar gelukkig hebben we koeien! “Huh?” Deze dieren worden nu vooral als boosdoeners neergezet voor de CO2-uitstoot, maar het is precies andersom. ‘De Wet van Andersom’ is weer eens van kracht (mijn boek Het Karmisch Integratie Model & De Kracht van Creatie) We zouden ze moeten eren!

Ode aan de koe

Naast dat de koe ons voorziet van vlees en melk, waar dan weer allerlei andere dingen als kaas, yoghurt, kwark, enz. van gemaakt kan worden, biedt de koe een fantastische (deel)oplossing voor in ieder geval 2 dingen waar tekort aan dreigt te komen.

1 Koeienmest

Kunstmest in de ban en gewoon weer lekker koeienstront op het land. Nu moeten we als mensheid al helemaal geen kunstmest willen gebruiken, maar ja, wie niet horen wil, gaat vanzelf voelen, zo blijkt.  

Nu is de huidige koeienmest wel vervuild en zal allerlei chemische, kunstmatige en gemanipuleerde middelen bevatten als gevolg van GMO-voeding, waarschijnlijk ook nog eens afkomstig van akkers waar chemische onkruidverdelging is gebruikt of zaden voor maïs, brokken, hooi, waarbij aan het DNA gerommeld is, antibiotica, injecties, enz. Maar goed. Deze mest is nog altijd natuurlijker dan kunstmest. Hier kan een deel van wat de koe aan stront produceert voor gebruikt worden.

2 Koeienvlaai als energiebron

Van koeienstront kun je gas maken of een andere brandstof als het gedroogd is. Wat een subliem idee om de koe meerwaarde toe te kennen in plaats van haar in een verdomhoekje te proppen en het liefst over de grens te schuiven, zodat de CO2 niet in Nederland of België in de lucht komt, maar gewoon in een ander Europees land met als eindresultaat 0, ZERO, minder CO2-uitstoot, want het komt gewoon elders alsnog de lucht in. Het ligt alleen niet meer op jouw bordje politiek Den Haag. Heet dat verantwoordelijkheid nemen? Oei, daar mag wat veranderen en wellicht dragen deze 2 opties daaraan bij.

De multi-koe
Laten we de koe maar eens bij de hoorns vatten. (Boeren, wanneer laten jullie de hoorns nou eens gewoon groeien? Ze hebben de mineralen, die erin zitten nodig voor hun spijsverteringsproces en de hoorns vormen hun energetische verbinding. Lees ook Brief aan de boeren 2018 en de boodschap van de koe.)

Maar goed. De koe niet meer als melkkoe, maar als multi-koe. Eigenlijk niets nieuws onder de zon, want oude culturen en sommige volken nog steeds gebruiken alles wat het dier voortbrengt en leefden en leven nog veel meer uit de circulaire gedachte in plaats van die van de wegwerpmaatschappij. Dat levert de boeren ook extra inkomsten op, zodat je hun miljoenenschulden kunnen aflossen bij de banken, die vooral gericht zijn op profiteren en investeren in allerlei ‘zaakjes’, die het daglicht liever niet zien en niet in een betere wereld (Boek: hoe waardevol ben jij?)

Holy Cow

Laten we de koe dus vooral behouden en haar gaan eren, voor alles wat ze is en met zich meebrengt. Maar dan wel op een gezonde manier. Terug naar puur natuur. Dat zou de focus moeten zijn, ook bij de boeren. Dat is een proces en zal niet over 1 nacht ijs gaan, maar daar waar het bewustZIJN ontstaat dat ‘giftige ketens’ meer kapot maken dan ons lief is, kan verandering snel plaatsvinden.

Zeker als je weet dat hoe er nu met de landbouwgrond wordt omgegaan – ploegen, ploegen en nog eens ploegen, ladinkje Glysofaat en kunstmest erop en dan GMO of radioactieve zaden erin – arme, ondoordringbare gronden tot gevolg heeft en dat is niet echt superhandig bij verandering in klimaat waardoor intensieve regenval meer regel wordt dan uitzondering. ‘Ziek voedsel’ resulteert in zieke dieren én mensen. We zullen moeten leren en de transformatie moeten aangaan naar steeds minder kunstmatig, gemanipuleerd en chemisch.

Politiek Den Haag mag zich gaan beraden op wat de koe ons kan brengen. Simpelweg, omdat ze er al is en de focus op autonomie essentieel is/wordt. Daarnaast speelt het circulaire een belangrijke rol. Steeds minder verspillen en weggooien. Kijken naar wat er al is, zonder wielen opnieuw uit te vinden of op andere manieren de planeet te belasten. Klimaatneutraal ondernemen dus.

Een gezonde en sterke bevolking met veel minder aandoeningen, door purificatie van de ketens. Wat zou de minimaal de helft aan medicijnen, ziekenhuisbehandelingen allemaal aan geld in het laatje opleveren? Daar hoef je geen politicus voor te zijn met een rekenkamer. Je kunt het op jouw vingers uitrekenen.

Een gezonde economie bestaat uit gezonde verhoudingen. Ketens, die niet tegen de natuur werken, maar samen met. Ketens, die uitgaan van gezond. Van grond tot mond, waarbij de natuurlijk DNA-structuren van natuur, dier en mens weer met elkaar matchen en we werkelijk ‘gevoed’ worden. Letterlijk én figuurlijk. Want ook energetisch gebeurt er een heleboel qua Energetische Voedingswaarde en karma (artikel De Vleestax, maar dan anders) en de ‘alles is met elkaar verbonden overtuiging’. Dit hebben we ooit gekund en kunnen we nu weer. Herstel, beheer en behoud van mens, dier en natuur. Holy cow! Hoe mooi zou dat ZIJN?

Deze tekst is een inzicht vanuit een ander perspectief. Het is niet mijn mening. Ik breng alleen de boodschap over, waarbij er meestal een groter plaatje geschetst wordt. Alles met de intentie voor een liefdevollere, gezondere en gelijkwaardigere wereld en de bewustwordingslag, die gemaakt mag worden, zodat de mensheid het misschien anders/beter kan doen of inrichten. Ieder is vrij deze tekst naar eigen inzicht te interpreteren.

Heb jij iets aan deze tekst gehad? Heb je inzicht of iets anders hieruit ontvangen? Support mij dan met een bijdrage, zodat ik dit werk kan blijven doen. Zo blijft de Universele wet van geven en ontvangen in balans. Jouw support is welkom op NL10 ASNB 0782 5229 71 t.n.v. K.J. Bos of doneer direct via PayPal/creditcard:

Heb jij behoefte aan meer inzicht op de energetische frequenties op wat je eet en hoe je voor jeZELF een gezondere keuzes kan maken?

Lees dan mijn Levensstijlgids I: How to survive als HSP’er en Levensstijlgids II: Hoe gezond is jouw basis?

Hierin lees je vanuit een ander perspectief een kijk op wat er om jou heen is. Van jouw keukenkastje tot kraanwater en van dierenvoer tot de impact op jouw ZIJN van jouw mobieltje en nog veel meer…

Behoefte aan meer inzichten? Mijn boek Hoe waardevol ben jij (eigenlijk in de ogen van onze maatschappij en hoe ga je hier mee om)?, geeft deze.

Wil jij inzicht op hoe gezond jouw voedingspatroon is op basis van energetische frequenties? Vraag dan een Energetisch Voedingswaarde Advies aan.

En heb je voor jeZELF vragen over dit leven, karma, familielijnen of andere zaken, waar je in vastloopt? Dan kunnen we samen kijken tijdens een consult waar jij mag helen en oplossen, zodat je meer en meer JIJ wordt.

De Vleestax, maar dan anders

Als je vlees eet, waar voed je je letterlijk, energetisch en karmisch dan eigenlijk mee?

Image by congerdesign from Pixabay

Hoe krijgen we de mensheid zover dat ze minder vlees gaan eten? In Den Haag weten ze het. Laten we een Vleestax invoeren, zodat vlees duurder wordt en zo de mensheid dwingen tot minder. Minder vlees eten is op alle fronten, fysiek, energetisch en karmisch, sowieso een fantastisch plan, want de ketens waar het reguliere vlees vandaan komt, zijn enorm vervuild en dragen een lage energetische frequentie waar tevens een berg karma aan kleeft.

Dieren, die te snel en in vreemde proporties groeien. Koeien zonder hoorns. Varkens zonder staarten. Wat ze toegediend krijgen liegt er niet om. GMO (genetisch gemanipuleerde maïs bijvoorbeeld), overige granen en brokken van land dat bespoten is met giftige onkruidverdelgers en kunstmest (op hoeveel stukken aarde wordt hierdoor de natuur/bodem eigenlijk verwoest?) en chemische conserveringsmiddelen.

Soja (meestal GMO) dat helemaal niet in de keten van de dieren thuishoort, maar zo lekker goedkoop is om te voeren. Antibiotica en andere chemische geneesmiddelen. Nooit buiten kunnen hebben scharrelen, ongeacht je koe, kip of varken bent. En dan, als ze de juiste leeftijd hebben, hop als product in de vrachtwagen en naar het slachthuis waar ze hun laatste (energetische) trauma te wachten staat. Waar er volslagen respectloos met wat ze de mens bieden, namelijk jouw gehaktbal of karbonaadje wordt omgegaan.

Dagelijkse portie angst

Energetisch gezien heeft een ongelukkig leven, inclusief trauma’s en angst, impact op elke vezel van welk dier dan ook. Beiden zijn als het ware in het vlees opgeslagen en dat brengt de Energetische Voedingswaarde op -10.

Waarom zijn zoveel mensen bang? Omdat ze letterlijk dagelijks hun portie ‘angst’ eten. Daar staat helemaal niemand bij stil. Bedenk je ook eens hoeveel dieren er zinloos gedood zijn en wat daar voor karma aan kleeft. Vandaag geen zin in een balletje gehakt? Ach, dan NEEM je toch gewoon iets anders. Alles is er namelijk in overvloed en als het over de datum gaat, dan… in de prullenbak. Zowel in de supermarkt als bij jou thuis. Wat maakt het uit? De verspilling van de mensheid is enorm en heeft niets meer te maken met voor de aarde en alles wat zij voortbrengt zorgen.

Tel daar de rest van wat er in de keten gebeurt bij op en dan is er maar 1 conclusie mogelijk. Het is letterlijke en figuurlijk een ziekmakende keten. Voor dier én de mens. Allen proef je er niets van en het is al helemaal niet aantoonbaar als je ineens iets gaat mankeren. Lief mens, als jij jouw lijf en gezondheid belangrijk vindt, dan zou je van nature vlees al lekker laten liggen.

Terug naar de Vleestax. Er zit namelijk een addertje onder het gras. De politiek heeft op de agenda namelijk staan dat vooral koeien veel CO2 veroorzaken en daar moet wat aan gedaan worden. Dus als door middel van een Vleestax de vraag naar vlees afneemt, dan is het logische vervolg ook minder noodzaak om veel koeien te houden en kunnen er weer boeren geschrapt worden.

Zelfde effect, maar dan wezenlijk anders

Het heeft helemaal niets te maken met gezondere en betere leefomstandigheden voor de dieren zelf en al helemaal niet met respect. Misschien is dat iets waar de politiek op zou moeten focussen. Geen chemicaliën meer, geen geknutsel en gekunstel met dieren, maar een (wonder)schone keten. Verplichte vrijheid om buiten te kunnen lopen en scharrelen.

Dan wordt hetzelfde effect bereikt. Want boeren willen best om naar biologisch en minder dieren, maar de grote supermarktketens en ook de mensheid zelf is niet bereid om voor gezonder, ook op energetisch en op karmisch gebied, hiervoor te betalen. Maar lief mens, betalen doe je toch wel, want karma boomerangt altijd terug. Op wie of wat dan ook.

Als het centraal zetten van het dier en een gezonde en schone keten verplicht zou worden – winst voor iedereen van boer tot dier tot planeet én consument tegen eerlijke prijzen – dan krijgt een Vleestax ineens een heel andere (energetische) lading of is geheel overbodig. Laat de politiek hier eens de focus op zetten. Omdat het op alle fronten belangrijk is voor de gezondheid van de mens én die van de planeet.

Heb jij iets aan deze tekst gehad? Heb je inzicht of iets anders hieruit ontvangen? Support mij dan met een kleine bijdrage, zodat ik dit werk kan blijven doen. Zo blijft de Universele wet van geven en ontvangen in balans. Jouw support is welkom op NL10 ASNB 0782 5229 71 t.n.v. K.J. Bos of doneer direct via PayPal/creditcard:

Heb jij behoefte aan meer inzicht op de energetische frequenties op wat je eet en hoe je voor jeZELF een gezondere keuzes kan maken?

Lees dan mijn Levensstijlgids I: How to survive als HSP’er en Levensstijlgids II: Hoe gezond is jouw basis?

Hierin lees je vanuit een ander perspectief een kijk op wat er om jou heen is. Van jouw keukenkastje tot kraanwater en van dierenvoer tot de impact op jouw ZIJN van jouw mobieltje en nog veel meer…

Behoefte aan meer inzichten? Mijn boek Hoe waardevol ben jij (eigenlijk in de ogen van onze maatschappij en hoe ga je hier mee om)?, geeft deze.

Wil jij inzicht op hoe gezond jouw voedingspatroon is op basis van energetische frequenties? Vraag dan een Energetisch Voedingswaarde Advies aan.

En heb je voor jeZELF vragen over dit leven, karma, familielijnen of andere zaken, waar je in vastloopt? Dan kunnen we samen kijken tijdens een consult waar jij mag helen en oplossen, zodat je meer en meer JIJ wordt.

220301 Inzicht: Uitgespeeld

Image by S. Hermann & F. Richter from Pixabay

Wie bang is dat er een 3e wereldoorlog komt, wordt gevraagd zich anders op te stellen. Geloof en vertrouwen te hebben in de mensheid, want het zijn WIJ, die bepalen. Het spel raakt uitgespeeld. Het is te eenzijdig. Vanuit ego (2D en 3D) en kán daarom niet meer aarden.

Het worst scene (deel)scenario wat ik heb mogen zien, is dit: Rusland geeft de aanzet en China maakt het af, omdat zij zich volledig afzijdig houden van alles wat er speelt op dit moment en mede een communistisch land is, wat wereldmacht wil verkrijgen en enorm gebaat is als de rest van de Westerse wereld verzwakt raakt, terwijl zij ondertussen gewoon de zakken blijven vullen door het geld dat wij dagelijks besteden en investeren in de verdere opbouw van deze wereldmacht.

Maar… dit gaat niet gebeuren! Ook al is het vizier hierop scherp gesteld.

Wat dan wel?

Meneer de Rus is een oude ziel, de incarnatie van hem uit ’40 – ’45. Teruggekeerd in de vorm, die hij zelf ambieerde: Aries, blond en blauwe ogen. In zijn zielsfrequentie zit het verleden opgeslagen en op basis daarvan rolt hij zijn strategie uit met het idee dat het hem deze keer wel zal gaan lukken.

Wat anders is, is dat hij i.p.v. zijn familie uit te moorden nu in vrijheid wil leven van het geld, dat binnenkort veel minder waard zal zijn, met zijn familie. Hij wenst een vrijbrief… Dat kan geregeld worden. Op Elba is er nog een plek beschikbaar.

Kernwapens? Daarmee snijdt hij alleen zichzelf in de vingers. Het land wordt onbewoonbaar en onvruchtbaar. Daar valt niets mee te winnen. Het is een stukje machtsvertoon. Toch schroomt deze ziel niet om te beslissen op een knop te laten drukken. Echter, er moet iemand anders op die knop drukken en daar zit hem de crux.

De gewone inwoners van Rusland zijn enorm toe aan een nieuwe episode. Een van vrijheid van meningsuiting, een van gelijkheid, maar dan op menselijk niveau en niet waarbij slechts een elitair gedeelte profiteert, want daar is het communisme niet op gebaseerd. Het zit dus als scheef in de basis en daar zit dan ook het karma dat verlicht mag worden, want het principe van gelijkwaardigheid en delen is een mooie. Een die past in de nieuwe wereld die op stapel staat.

Onderspit en in duigen

Waarom pakt niemand deze man aan? Waarom laat men zich gebruiken om anderen van het leven te beroven? Dit komt allemaal voort uit een enorme angstovertuiging. Het mooie is dat deze hele toestand juist hier verandering in gaat brengen. Opstand komt tot stand. Mensen willen niet meer meewerken. Iedereen heeft familie, aan beid zijden. Het besef dat je niet zomaar lukraak, omdat iemand anders je dat oplegt, mensen van het leven mag beroven zal indalen. Wapens neer, tanks aan de kant, rakketten onklaar.

Dit allemaal vanuit het eigen systeem, waarbij de oude ziel ‘dacht’ (hoofd) dat hij het wel zou kunnen maken. Daar waar hij ervan overtuigd is dat vanuit haat, macht, angst en ego (2e dimensie) zijn volk geheel achter hem staat, zal hij anders ontvangen. De ruimte voor deze energetische frequenties, wordt namelijk wereldwijd steeds beperkter, omdat velen het tegenovergestelde, (onvoorwaardelijke liefde, licht, harmonie, vrede, respect, gelijkheid, eerlijkheid en gerechtigheid) aan het voeden zijn.

Deze ziel is niet onschendbaar. Vanuit zijn eigen achterban zal het antwoord komen. De bevolking zal degene, die nu ergens in een kamp zit opgesloten bevrijden. Hij zal het volk leiden naar een meer democratisch bestaan. Allen, die hebben meegewerkt aan het in stand houden van schending van de mensenrechten, zullen zelf gaan ondervinden wat ze anderen hebben aangedaan. Karma boomerangt terug. Verbannen en uitgesloten. Volledige ommekeer, dat is wat volgt.

Dus lief mens, niet bang zijn voor een wereldoorlog. Het is juist weer ‘De Wet van Andersom’ (Boek Het Karmisch Integratie Model & De Kracht van Creatie)

Wat kun jij doen?

Helpen!

Niet alleen compassie neerzetten bij het bedreigde land, maar ook hier geldt het juist weer andersom: liefde, licht en moed naar hen, die voor de schone taak van ommekeer staan in het land dat alleen maar gericht is op oude energetische frequenties van alleen maar ‘nemen’, ‘pakken wat je pakken kan’ en verrijking over de ruggen van anderen.

Hierbij wordt ook de groter paraplu geschetst, die zichtbaar maakt wie er op de achterhand vriendelijk lachend zit te wachten op de verzwakking van de Westerse democratische wereld en dat land ligt in Azië en gebruikt Rusland in de eigen strategie. Communisme in de vorm hoe deze landen het interpreteren, heeft niet de toekomst en wordt het ook nooit… als de mensheid anders vormgeeft (Boek Hoe waardevol ben jij?).

Belangrijk is jouw vertrouwen, jouw standvastigheid, zoals ook al aangegeven in mijn podcast van het Vragenvuur: van waarnemen naar werkelijkheid.

Dus, lief mens, help jij mee de mooiste energetische frequenties uit te zenden en de ‘cloud’ te voeden voor hen, die zichZELF mogen bevrijden?

Dan kun je met deze affirmaties dat kracht bij zetten:

‘Eerlijkheid en gerechtigheid regeert’

‘Er is alleen maar liefde en licht’

‘Het karma van de planeet is geheeld’

‘De mens leeft in vrijheid’

‘Vrede heeft overwonnen’

‘De aarde is ontdaan van alles wat schadelijk voor haar is’

Heb jij iets aan deze tekst gehad? Heb je inzicht of iets anders hieruit ontvangen? Support mij dan met een kleine bijdrage, zodat ik dit werk kan blijven doen. Zo blijft de Universele wet van geven en ontvangen in balans. Jouw support is welkom op NL10 ASNB 0782 5229 71 t.n.v. K.J. Bos of doneer direct via PayPal/creditcard:

Behoefte aan inzicht voor jeZELF of meer en/of beter in jouw kracht komen? Ik help je graag tijdens een consult.

Vanuit energetisch oogpunt sterker en gezonder worden en tegelijkertijd meebouwen aan een gezonde aarde, waarbij zowel jij als de planeet in balans is? Lees dan Levensstijlgids I How to survive as HSP’er en Levensstijlgids II Hoe gezond is jouw basis?

Inzicht nodig in WAT jij eet en hoe energetisch gezond dat voor je is? Een Energetisch Voedingswaarde Advies helpt je aan inzicht hierop.

Deze tekst is een inzicht vanuit een ander perspectief. Het is niet mijn mening. Ik breng alleen de boodschap over, waarbij er meestal een groter plaatje geschetst wordt. Alles met de intentie voor een liefdevollere, gezondere en gelijkwaardigere wereld en de bewustwordingslag, die gemaakt mag worden, zodat de mensheid het misschien anders/beter kan doen of inrichten. Ieder is vrij deze tekst naar eigen inzicht te interpreteren.