Hoe lang winnen systemen het nog van het hart?

Hoe-lang-winnen-systemen-het-nog-van-het-hart-uitjebewust
Image by Gerd Altmann from Pixabay

Opstand, protest, revolutie, oorlog. Het is allemaal aangekondigd en het zijn allemaal dingen, waarmee de maatschappij het liefst niet geconfronteerd wenst te worden. Er zijn altijd 2 partijen/kanten en als er over gesproken wordt dan wordt er van je verwacht dat je partij kiest. Je bent voor de een of het een of je bent voor de ander of het tegenovergestelde. Daartussen is maar weinig ruimte. Zwart/wit.

Veranderingen komen nooit zonder slag of stoot. Of deze nu volledig vredelievend manifesteren of met geweld. Er wordt iets duidelijk gemaakt dat aandacht vraagt en het is aan de mensheid op hier op een andere manier mee om te gaan dan de manieren, die door de eeuwen heen gangbaar waren. De inrichting van en het handelen door systemen spelen hier cruciale rol.

De vraag is: “Hoe lang winnen systemen het nog van het hart?”

Mensen, die zich verbonden hebben, al dan niet door systemen als verplichting opgelegd (denk aan dienstplicht), vanuit hun overtuiging om bijvoorbeeld de vrede te bewaren, worden wereldwijd ook ingezet om opstand de kop in te drukken waar systemen, om welke reden dan ook, niet van gediend zijn.

Feitelijke waarheden zijn voor deze systemen vaak te hard om echt in de ogen te kijken (veelal om financiële belangen, machtsverhoudingen, gezichtsverlies, al dan niet persoonlijk als gevolg van keuzes uit het verleden), waardoor er liever gekozen wordt voor pleisters op de zere wonden, waarbij de oorzaak gewoon door blijft etteren en steeds diepere wonden achterlaat.

Hierdoor wordt het vinden van een uitweg steeds lastiger en wordt er op vele fronten heel veel in het nauw gedreven. De mensheid kán op een gegeven moment niet anders dan in opstand komen om te wijzen op de verantwoordelijkheden (en de naleving daarvan), die zij bij deze systemen vanuit vertrouwen in handen hebben gelegd.

Of dit zich in werkelijkheid manifesteert door het samenkomen van grote groepen mensen of dat aan het licht komt dat wat in hun hoofd geprogrammeerd wordt/is geraakt door het verspreiden van eenzijdige informatie, die niet op de werkelijkheid gestoeld blijkt te ZIJN. Denk aan landen, waarbij alles wat gepubliceerd wordt in welke vorm dan ook goedkeuring van of vanuit het (macht)systeem voortkomt, waardoor er een eenzijdig beeld als dé waarheid geldt.

Het begint te kriebelen

Daar waar mensen ingezet worden vanuit (macht)systemen waarbij ze orders moeten opvolgen en volgens protocollen moeten handelen, waarbij geweld toegestaan is, bij die mensen gaat er iets kriebelen. Er klopt iets niet. Het innerlijke gevoel komt niet meer overeen met de acties/handelingen, die gevraagd worden door de systemen.

Er beginnen steeds grotere scheuren te ontstaan, waarbij die mensen met hun ene been op het ene stuk land en met hun andere op het andere staan. Een in wording zijnde spagaat, waarbij er op een gegeven moment gekozen MOET worden.

Wereldwijd spelen er zoveel thema’s. Onderdrukking, landjepik, het Chinese wereldimperium, het klimaat, de kloof tussen rijk en arm, gelijke rechten, de verschillen in geloofsovertuiging, die allemaal teweegbrengen dat er onder de mensheid onrust ontstaat, die zich vervolgens op verschillende manieren naar buiten toe uit.

Waar het hier over gaat, is: wat wil elke mens nou wezenlijk, vanuit zijn/haar essentie, anders gezegd vanuit zijn/haar hart? Degenen, die geacht worden door de systemen zich in te zetten en daarbij al dan niet geweld moeten toepassen, komen in het nauw.

Want…

Als diegene kinderen hebben en wensen dat zij ook een aarde hebben om op te leven, hoe kunnen zij dan tegen een manifestatie zijn waarbij aandacht gevraagd wordt voor het klimaat?

Als diegenen, die in het veld staan erachter komen, dat de waarheid, die hij/zij hebben niet overeenstemt met de werkelijke situatie, hoe kunnen zij dan het systeem blijven dienen?

Als diegenen, die volledig ingepakt als marsmannetjes met schild en al tegenover een mensenmenigte staan en die, net als hij/zij niet op een eerlijke manier beloond worden voor hun werk, hoe kun je dan die mensen geweld aandoen?

Als diegenen, door opgelegde maatregelen zelf ook beperkt worden in zijn/haar doen en laten, hoe kun je dan een protest voor vrijheid de kop in willen drukken?

Het zijn maar een paar voorbeelden en er zullen er nog veel meer te bedenken zijn, maar het gaat om het principe. Het kriebelen van onrust IN de mens, waarbij handelen niet meer overeenstemt met wat er in hun hart zit. De genoemde spagaat. De mensheid wordt zich meer en meer bewust van deze vorm van zelfverloochening en kan deze niet meer ontkennen.

Omslag

Dit heeft grote gevolgen voor de systemen, die zich nu nog veilig achten met een schild aan mensen om zich heen, die klakkeloos (op)volgen. Dit gaat veranderen als systemen zelf niet inzien dat ze kunnen bijdraaien. Dat ze het anders mogen doen. Dat ze hun prioriteiten mogen verleggen. Dat ze daar waar aandacht om geroepen wordt serieus moeten nemen en de verantwoordelijkheid moeten nemen, die het volk aan hen heeft toegekend, zodat ‘het wordt steeds een stapje erger’ te voorkomen. Ook als het om het redden van ‘het eigen hachie’ gaat.

De huidige systemen zullen wereldwijd steeds meer onder druk komen te staan, mede dankzij alle technologie, die er is, en de mogelijkheden, die dit met zich meebrengt. Daarnaast beseft de mens meer en meer dat het niet het systeem is dat bepaalt, maar de mensheid zelf. Dat systemen zonder ‘dienaars’ geen bestaansrecht hebben. De spagaat waar de systemen in terechtkomen, neemt steeds duidelijkere vormen aan.

Het is dan ook een kwestie van tijd dat wapens worden neergelegd. Dat moeders hun zonen weer in hun armen zullen sluiten. Marsmannetjes hun schilden laten zakken, zich omdraaien met zullen meelopen met de menigte, omdat zij net zo goed die menigte ZIJN. Zij zullen kiezen voor hun hart in plaats van wat het systeem van ze verlangt.

Hierdoor komt een omslag tot stand, waardoor systemen hun bestaansrecht verliezen, mits ze, al dan niet verplicht door de mensheid (de rollen omgedraaid) bereid zijn het fundament van het systeem aan de juiste zijde van de kloof opnieuw vorm te geven, waarbij er gebouwd wordt aan een wereld met gelijkheid, eerlijkheid, vrede, respect, harmonie en een gezonde mensheid én planeet.

Heb jij iets aan deze tekst gehad? Heb je inzicht of iets anders hieruit ontvangen? Support mij dan met een bijdrage, zodat ik dit werk kan blijven doen. Zo blijft de Universele wet van geven en ontvangen in balans. Jouw support is welkom op NL10 ASNB 0782 5229 71 t.n.v. K.J. Bos of doneer direct via PayPal/creditcard:
Heb jij vragen? Voor jouw eigen leven of de wereld? Een Persoonlijk Inzicht kan je dan verder helpen.

Wil je inzicht, handvatten, tips om in deze bijzondere tijd het beste voor jeZELF, jouw lijf en een betere aarde te kiezen, dan helpen mijn boeken je verder. Je mag zelf voelen wat voor jou het beste resoneert.

Is ziek, zwak en misselijk economisch gekoppeld?

De mens als product

Lief mens,

Ik zie, hoor en neem de afgelopen tijd alleen maar mensen, die ‘ineens’ ziek, zwak en misselijk ZIJN, niet goed herstellen of om de haveklap allerlei vage klachten krijgen en/of er een versnelling optreedt in hun ‘ziektebeeld’ waar. Sommigen zelfs zo erg, dat ze zullen overlijden. Daardoor komt er een inzicht waarbij de vraag is: is ziek, zwak en misselijk economisch gekoppeld?

Economische uitdagingen als het bijvoorbeeld pensioenen betreft en de uitkeringen daarvan gekoppeld aan de gezondheid van de mens. Evenals de steeds groter worden de kloof tussen arm en rijk. Welke kant beweegt dit alles eigenlijk op? Wat komt er aan het licht? En is dat wel zo gezond?

Om het hele inzicht te lezen, heb je een wachtwoord nodig. Dat kun je hieronder opvragen tegen een kleine bijdrage.

Vraag jouw wachtwoord aan en lees het hele artikel

Mijn inzichten zijn niet gratis. Het is mijn werk. Er mag een nieuwe wereld ontstaan op basis van geven en ontvangen, zodat alles universeel in balans blijft en dat is anders dan je wellicht gewend bent. Ook hier zit een stukje bewustZIJN op. Daarom vraag ik op basis van jouw draagkracht en eer en geweten een bijdrage van € 3,00, € 6,00, € 9,00 of een hoger bedrag naar keuze. Op die manier help jij degenen, die minder draagkrachtig zijn, om te kunnen ontvangen, en kan ik mijn mooie werk om de mensheid bewust te maken, te inspireren en te laten groeien blijven doen.

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

Vul het formulier in via ‘Aanmelden’ onder vermelding van ZZM en je ontvangt het wachtwoord.

Aanmelden

Je kunt jouw support direct handmatig overschrijven op NL10ASNB0782522971 t.n.v. KJ Bos en jouw email op te geven door te klikken op de aanmeldbutton.

Of te betalen via PayPal/creditcard EN je aan te melden, anders weet ik niet welk artikel je wenst te lezen.
Wil je vrij toegang tot de artikelen? Word dan mijn supporter en meld je aan voor de Boodschappenbrief!

22-04-13 Voorspellingen (diverse)

Al een aantal dagen komen steeds dezelfde waarnemingen door. Sommige zijn al maanden en maanden oud en komen nu weer terug als helder beeld. Wat staat er op stapel? We noemen het als mensheid ‘voorspellingen’. Hieronder een korte opsomming.

Ik heb in de tekst verwijzingen naar mijn boeken gezet. Dat is niet mijn idee. Het ‘komt erbij door’, omdat je daar meer inzicht, uitleg en ook handvatten krijgt voor jouw eigen levenspad en groei. Het is helemaal aan jou of je er iets mee wilt doen of niet…

Voorspellingen

Rusland – Oekraïne

  • Oekraïne wordt bevrijd van de Russen en de bewoners zullen het land weer opbouwen.
  • De president wordt geëlimineerd. Er is geen ruimte meer voor zielen, die op ‘aanvallende’ en destructieve manieren handelen, waar vanuit 2e dimensiefrequenties haat, macht, ego op basis van groepsverbinding worden ingezet.
  • De oppositieleider komt vrij en zal Rusland een nieuw en vrij tijdperk inleiden, waarbij gelijkheid, respect en eerlijkheid de leidraad zullen zijn. Eenieder, die gebruik maakt van oude manipulatie- en machtstechnieken, zal hiervoor moeten ‘betalen’.

China

Dit land krijgt als gevolg van het letterlijk en figuurlijk ‘vastzetten’ van mensen te maken met grote opstanden van de bevolking, omdat in hun ziel de manipulatie- en controlestaat begint de wringen en ze hun vrijheid zullen opeisen.

Het onderdrukken, manipuleren en indoctrineren van mensen en hun rechten zal zijn tol gaan eisen, waardoor de Westerse wereld niet meer wil bijdragen aan ‘het systeem China’. Dit zal grote gevolgen hebben voor de wereldwijde economie en handel, waar de mensheid privé ook in geraakt zal worden. ‘Niet voorradig’ is het sleutelwoord.

Wereld

Er komt schaarste in de wereld, van grondstoffen tot voedingsmiddelen. waardoor de mensheid gedwongen wordt alles, maar dan ook alles anders in te richten. Zuiniger te worden, voeding weer op waarde te schatten, creatief te zijn met alles wat er al is. Hergebruik en -bestemming, re-re-recycling, delen, uitwisselen en ruilen zal meer dan ooit belangrijk worden (boek Hoe waardevol ben jij?).

Zonnevlammen zullen meer en meer elektriciteitsnetwerken platleggen, waardoor de ontwikkeling van onze afhankelijkheid naar alleen elektriciteit ‘in een ander licht’ komt te staan.

De vaccinaties zullen deze zomer de eerste gevolgen laten zien, waarbij de mensheid voor raadsels komt te staan i.v.m. onverklaarbare ‘aandoeningen’, waarvan geprobeerd wordt deze vooral niet in verband te brengen met… Dit zal een keerpunt tot gevolg hebben wat betreft vertrouwen in de medische wereld en wat deze aan chemische middelen met zich meebrengt.

Meer en meer zielen zullen zich verbinden met licht en liefde en dat gaan verspreiden, waardoor overal ter wereld, al dan niet met de nodige schokken, transformatie en verandering tot stand komt.

Zekerheden, waaronder geld, zullen ineens een andere ‘waarde’ krijgen en op andere manieren worden ingezet. Meer constructief in plaats van destructief. Zowel in op de wereldmarkt als in ieders privéleven.

Het besef dat we voor de planeet moeten zorgen, begint in te dalen bij velen. Hierdoor gaat heel veel wat gangbaar is, op de schop van ‘goedkoop’ online tot aan wat er in de schappen van de supermarkt ligt.

Oude systemen, programmeringen en overtuigingen krijgen het steeds moeilijker om ‘te overleven’. Wij, de mensheid, kiest namelijk anders en onvoorzien door velen, waardoor heel veel onjuist, ongezond, niet respectvol en eerlijk het moeilijk krijgt. Wanneer wat hieraan verbonden is niet tijdig het roer omgooit, zal het voortbestaan worden bedreigd. (Levensstijlgids I How to survive, Levensstijlgids II Hoe gezond is jouw basis? en Het Karmisch Integratiemodel & De Kracht van Creatie)

Doorzien

Het zijn prachtige ontwikkelingen, die in eerste instantie niet zo prachtig lijken en tot(slacht-)offers kunnen leiden, maar nodig zijn om de verandering tot stand te brengen. Het is aan eenieder om te doorzien wat er nu werkelijk speelt en hoe je hierop als ziel met een hoger bewustZIJN op kan anticiperen en hoe je hieraan kan bijdragen op een liefdevolle manier. Het begint met jouw eigen leven en zorgen dat JIJ in jouw kracht staat en vanuit rust en innerlijke vrede kan waarnemen en jouw gaven, alleen, op een constructieve manier inzet.

Heb jij iets aan deze tekst gehad? Heb je inzicht of iets anders hieruit ontvangen? Support mij dan met een bijdrage, zodat ik dit werk kan blijven doen. Zo blijft de Universele wet van geven en ontvangen in balans. Jouw support is welkom op NL10 ASNB 0782 5229 71 t.n.v. K.J. Bos of doneer direct via PayPal/creditcard:
Deze tekst is een inzicht vanuit een ander perspectief. Het is niet mijn mening. Ik breng alleen de boodschap over, waarbij er meestal een groter plaatje geschetst wordt. Alles met de intentie voor een liefdevollere, gezondere en gelijkwaardigere wereld en de bewustwordingslag, die gemaakt mag worden, zodat de mensheid het misschien anders/beter kan doen of inrichten. Ieder is vrij deze tekst naar eigen inzicht te interpreteren.

Holy Cow! Haalt de koe ons uit de stront?

220403-Holy-Cow-uitjebewust
Copyright Uitjebewust

Holy Cow en stront. Gekke titel voor een inzicht, maar zo gek is het nog niet. In mijn Economisch Plan, doorgekregen lang voordat de oorlog in Oekraïne begon, werd gezegd dat Nederland, België en de rest van de landen van Europa zich vooral moeten richten op autonomie.

Je eigen broek op kunnen houden met andere woorden. Wat blijkt op dit moment… tekorten als gevolg van een onverwachte wending op het wereldtoneel. Staal en de grondstoffen voor, graan, kunstmest, gas, allerlei andere metalen, zijn ineens misschien niet meer zo vanzelfsprekend. Energie- en brandstofprijzen, die de pan uit rijzen. Tja, lief mens, ineens is de rek uit een heleboel dingen.

Maar gelukkig hebben we koeien! “Huh?” Deze dieren worden nu vooral als boosdoeners neergezet voor de CO2-uitstoot, maar het is precies andersom. ‘De Wet van Andersom’ is weer eens van kracht (mijn boek Het Karmisch Integratie Model & De Kracht van Creatie) We zouden ze moeten eren!

Ode aan de koe

Naast dat de koe ons voorziet van vlees en melk, waar dan weer allerlei andere dingen als kaas, yoghurt, kwark, enz. van gemaakt kan worden, biedt de koe een fantastische (deel)oplossing voor in ieder geval 2 dingen waar tekort aan dreigt te komen.

1 Koeienmest

Kunstmest in de ban en gewoon weer lekker koeienstront op het land. Nu moeten we als mensheid al helemaal geen kunstmest willen gebruiken, maar ja, wie niet horen wil, gaat vanzelf voelen, zo blijkt.  

Nu is de huidige koeienmest wel vervuild en zal allerlei chemische, kunstmatige en gemanipuleerde middelen bevatten als gevolg van GMO-voeding, waarschijnlijk ook nog eens afkomstig van akkers waar chemische onkruidverdelging is gebruikt of zaden voor maïs, brokken, hooi, waarbij aan het DNA gerommeld is, antibiotica, injecties, enz. Maar goed. Deze mest is nog altijd natuurlijker dan kunstmest. Hier kan een deel van wat de koe aan stront produceert voor gebruikt worden.

2 Koeienvlaai als energiebron

Van koeienstront kun je gas maken of een andere brandstof als het gedroogd is. Wat een subliem idee om de koe meerwaarde toe te kennen in plaats van haar in een verdomhoekje te proppen en het liefst over de grens te schuiven, zodat de CO2 niet in Nederland of België in de lucht komt, maar gewoon in een ander Europees land met als eindresultaat 0, ZERO, minder CO2-uitstoot, want het komt gewoon elders alsnog de lucht in. Het ligt alleen niet meer op jouw bordje politiek Den Haag. Heet dat verantwoordelijkheid nemen? Oei, daar mag wat veranderen en wellicht dragen deze 2 opties daaraan bij.

De multi-koe
Laten we de koe maar eens bij de hoorns vatten. (Boeren, wanneer laten jullie de hoorns nou eens gewoon groeien? Ze hebben de mineralen, die erin zitten nodig voor hun spijsverteringsproces en de hoorns vormen hun energetische verbinding. Lees ook Brief aan de boeren 2018 en de boodschap van de koe.)

Maar goed. De koe niet meer als melkkoe, maar als multi-koe. Eigenlijk niets nieuws onder de zon, want oude culturen en sommige volken nog steeds gebruiken alles wat het dier voortbrengt en leefden en leven nog veel meer uit de circulaire gedachte in plaats van die van de wegwerpmaatschappij. Dat levert de boeren ook extra inkomsten op, zodat je hun miljoenenschulden kunnen aflossen bij de banken, die vooral gericht zijn op profiteren en investeren in allerlei ‘zaakjes’, die het daglicht liever niet zien en niet in een betere wereld (Boek: hoe waardevol ben jij?)

Holy Cow

Laten we de koe dus vooral behouden en haar gaan eren, voor alles wat ze is en met zich meebrengt. Maar dan wel op een gezonde manier. Terug naar puur natuur. Dat zou de focus moeten zijn, ook bij de boeren. Dat is een proces en zal niet over 1 nacht ijs gaan, maar daar waar het bewustZIJN ontstaat dat ‘giftige ketens’ meer kapot maken dan ons lief is, kan verandering snel plaatsvinden.

Zeker als je weet dat hoe er nu met de landbouwgrond wordt omgegaan – ploegen, ploegen en nog eens ploegen, ladinkje Glysofaat en kunstmest erop en dan GMO of radioactieve zaden erin – arme, ondoordringbare gronden tot gevolg heeft en dat is niet echt superhandig bij verandering in klimaat waardoor intensieve regenval meer regel wordt dan uitzondering. ‘Ziek voedsel’ resulteert in zieke dieren én mensen. We zullen moeten leren en de transformatie moeten aangaan naar steeds minder kunstmatig, gemanipuleerd en chemisch.

Politiek Den Haag mag zich gaan beraden op wat de koe ons kan brengen. Simpelweg, omdat ze er al is en de focus op autonomie essentieel is/wordt. Daarnaast speelt het circulaire een belangrijke rol. Steeds minder verspillen en weggooien. Kijken naar wat er al is, zonder wielen opnieuw uit te vinden of op andere manieren de planeet te belasten. Klimaatneutraal ondernemen dus.

Een gezonde en sterke bevolking met veel minder aandoeningen, door purificatie van de ketens. Wat zou de minimaal de helft aan medicijnen, ziekenhuisbehandelingen allemaal aan geld in het laatje opleveren? Daar hoef je geen politicus voor te zijn met een rekenkamer. Je kunt het op jouw vingers uitrekenen.

Een gezonde economie bestaat uit gezonde verhoudingen. Ketens, die niet tegen de natuur werken, maar samen met. Ketens, die uitgaan van gezond. Van grond tot mond, waarbij de natuurlijk DNA-structuren van natuur, dier en mens weer met elkaar matchen en we werkelijk ‘gevoed’ worden. Letterlijk én figuurlijk. Want ook energetisch gebeurt er een heleboel qua Energetische Voedingswaarde en karma (artikel De Vleestax, maar dan anders) en de ‘alles is met elkaar verbonden overtuiging’. Dit hebben we ooit gekund en kunnen we nu weer. Herstel, beheer en behoud van mens, dier en natuur. Holy cow! Hoe mooi zou dat ZIJN?

Deze tekst is een inzicht vanuit een ander perspectief. Het is niet mijn mening. Ik breng alleen de boodschap over, waarbij er meestal een groter plaatje geschetst wordt. Alles met de intentie voor een liefdevollere, gezondere en gelijkwaardigere wereld en de bewustwordingslag, die gemaakt mag worden, zodat de mensheid het misschien anders/beter kan doen of inrichten. Ieder is vrij deze tekst naar eigen inzicht te interpreteren.

Heb jij iets aan deze tekst gehad? Heb je inzicht of iets anders hieruit ontvangen? Support mij dan met een bijdrage, zodat ik dit werk kan blijven doen. Zo blijft de Universele wet van geven en ontvangen in balans. Jouw support is welkom op NL10 ASNB 0782 5229 71 t.n.v. K.J. Bos of doneer direct via PayPal/creditcard:
Heb jij behoefte aan meer inzicht op de energetische frequenties op wat je eet en hoe je voor jeZELF een gezondere keuzes kan maken?

Lees dan mijn Levensstijlgids I: How to survive als HSP’er en Levensstijlgids II: Hoe gezond is jouw basis?

Hierin lees je vanuit een ander perspectief een kijk op wat er om jou heen is. Van jouw keukenkastje tot kraanwater en van dierenvoer tot de impact op jouw ZIJN van jouw mobieltje en nog veel meer…

Behoefte aan meer inzichten? Mijn boek Hoe waardevol ben jij (eigenlijk in de ogen van onze maatschappij en hoe ga je hier mee om)?, geeft deze.

Wil jij inzicht op hoe gezond jouw voedingspatroon is op basis van energetische frequenties? Vraag dan een Energetisch Voedingswaarde Advies aan.

En heb je voor jeZELF vragen over dit leven, karma, familielijnen of andere zaken, waar je in vastloopt? Dan kunnen we samen kijken tijdens een consult waar jij mag helen en oplossen, zodat je meer en meer JIJ wordt.

De Vleestax, maar dan anders

Als je vlees eet, waar voed je je letterlijk, energetisch en karmisch dan eigenlijk mee?

Image by congerdesign from Pixabay

Hoe krijgen we de mensheid zover dat ze minder vlees gaan eten? In Den Haag weten ze het. Laten we een Vleestax invoeren, zodat vlees duurder wordt en zo de mensheid dwingen tot minder. Minder vlees eten is op alle fronten, fysiek, energetisch en karmisch, sowieso een fantastisch plan, want de ketens waar het reguliere vlees vandaan komt, zijn enorm vervuild en dragen een lage energetische frequentie waar tevens een berg karma aan kleeft.

Dieren, die te snel en in vreemde proporties groeien. Koeien zonder hoorns. Varkens zonder staarten. Wat ze toegediend krijgen liegt er niet om. GMO (genetisch gemanipuleerde maïs bijvoorbeeld), overige granen en brokken van land dat bespoten is met giftige onkruidverdelgers en kunstmest (op hoeveel stukken aarde wordt hierdoor de natuur/bodem eigenlijk verwoest?) en chemische conserveringsmiddelen.

Soja (meestal GMO) dat helemaal niet in de keten van de dieren thuishoort, maar zo lekker goedkoop is om te voeren. Antibiotica en andere chemische geneesmiddelen. Nooit buiten kunnen hebben scharrelen, ongeacht je koe, kip of varken bent. En dan, als ze de juiste leeftijd hebben, hop als product in de vrachtwagen en naar het slachthuis waar ze hun laatste (energetische) trauma te wachten staat. Waar er volslagen respectloos met wat ze de mens bieden, namelijk jouw gehaktbal of karbonaadje wordt omgegaan.

Dagelijkse portie angst

Energetisch gezien heeft een ongelukkig leven, inclusief trauma’s en angst, impact op elke vezel van welk dier dan ook. Beiden zijn als het ware in het vlees opgeslagen en dat brengt de Energetische Voedingswaarde op -10.

Waarom zijn zoveel mensen bang? Omdat ze letterlijk dagelijks hun portie ‘angst’ eten. Daar staat helemaal niemand bij stil. Bedenk je ook eens hoeveel dieren er zinloos gedood zijn en wat daar voor karma aan kleeft. Vandaag geen zin in een balletje gehakt? Ach, dan NEEM je toch gewoon iets anders. Alles is er namelijk in overvloed en als het over de datum gaat, dan… in de prullenbak. Zowel in de supermarkt als bij jou thuis. Wat maakt het uit? De verspilling van de mensheid is enorm en heeft niets meer te maken met voor de aarde en alles wat zij voortbrengt zorgen.

Tel daar de rest van wat er in de keten gebeurt bij op en dan is er maar 1 conclusie mogelijk. Het is letterlijke en figuurlijk een ziekmakende keten. Voor dier én de mens. Allen proef je er niets van en het is al helemaal niet aantoonbaar als je ineens iets gaat mankeren. Lief mens, als jij jouw lijf en gezondheid belangrijk vindt, dan zou je van nature vlees al lekker laten liggen.

Terug naar de Vleestax. Er zit namelijk een addertje onder het gras. De politiek heeft op de agenda namelijk staan dat vooral koeien veel CO2 veroorzaken en daar moet wat aan gedaan worden. Dus als door middel van een Vleestax de vraag naar vlees afneemt, dan is het logische vervolg ook minder noodzaak om veel koeien te houden en kunnen er weer boeren geschrapt worden.

Zelfde effect, maar dan wezenlijk anders

Het heeft helemaal niets te maken met gezondere en betere leefomstandigheden voor de dieren zelf en al helemaal niet met respect. Misschien is dat iets waar de politiek op zou moeten focussen. Geen chemicaliën meer, geen geknutsel en gekunstel met dieren, maar een (wonder)schone keten. Verplichte vrijheid om buiten te kunnen lopen en scharrelen.

Dan wordt hetzelfde effect bereikt. Want boeren willen best om naar biologisch en minder dieren, maar de grote supermarktketens en ook de mensheid zelf is niet bereid om voor gezonder, ook op energetisch en op karmisch gebied, hiervoor te betalen. Maar lief mens, betalen doe je toch wel, want karma boomerangt altijd terug. Op wie of wat dan ook.

Als het centraal zetten van het dier en een gezonde en schone keten verplicht zou worden – winst voor iedereen van boer tot dier tot planeet én consument tegen eerlijke prijzen – dan krijgt een Vleestax ineens een heel andere (energetische) lading of is geheel overbodig. Laat de politiek hier eens de focus op zetten. Omdat het op alle fronten belangrijk is voor de gezondheid van de mens én die van de planeet.

Heb jij iets aan deze tekst gehad? Heb je inzicht of iets anders hieruit ontvangen? Support mij dan met een kleine bijdrage, zodat ik dit werk kan blijven doen. Zo blijft de Universele wet van geven en ontvangen in balans. Jouw support is welkom op NL10 ASNB 0782 5229 71 t.n.v. K.J. Bos of doneer direct via PayPal/creditcard:
Heb jij behoefte aan meer inzicht op de energetische frequenties op wat je eet en hoe je voor jeZELF een gezondere keuzes kan maken?

Lees dan mijn Levensstijlgids I: How to survive als HSP’er en Levensstijlgids II: Hoe gezond is jouw basis?

Hierin lees je vanuit een ander perspectief een kijk op wat er om jou heen is. Van jouw keukenkastje tot kraanwater en van dierenvoer tot de impact op jouw ZIJN van jouw mobieltje en nog veel meer…

Behoefte aan meer inzichten? Mijn boek Hoe waardevol ben jij (eigenlijk in de ogen van onze maatschappij en hoe ga je hier mee om)?, geeft deze.

Wil jij inzicht op hoe gezond jouw voedingspatroon is op basis van energetische frequenties? Vraag dan een Energetisch Voedingswaarde Advies aan.

En heb je voor jeZELF vragen over dit leven, karma, familielijnen of andere zaken, waar je in vastloopt? Dan kunnen we samen kijken tijdens een consult waar jij mag helen en oplossen, zodat je meer en meer JIJ wordt.

220301 Inzicht: Uitgespeeld

Image by S. Hermann & F. Richter from Pixabay

Wie bang is dat er een 3e wereldoorlog komt, wordt gevraagd zich anders op te stellen. Geloof en vertrouwen te hebben in de mensheid, want het zijn WIJ, die bepalen. Het spel raakt uitgespeeld. Het is te eenzijdig. Vanuit ego (2D en 3D) en kán daarom niet meer aarden.

Het worst scene (deel)scenario wat ik heb mogen zien, is dit: Rusland geeft de aanzet en China maakt het af, omdat zij zich volledig afzijdig houden van alles wat er speelt op dit moment en mede een communistisch land is, wat wereldmacht wil verkrijgen en enorm gebaat is als de rest van de Westerse wereld verzwakt raakt, terwijl zij ondertussen gewoon de zakken blijven vullen door het geld dat wij dagelijks besteden en investeren in de verdere opbouw van deze wereldmacht.

Maar… dit gaat niet gebeuren! Ook al is het vizier hierop scherp gesteld.

Wat dan wel?

Meneer de Rus is een oude ziel, de incarnatie van hem uit ’40 – ’45. Teruggekeerd in de vorm, die hij zelf ambieerde: Aries, blond en blauwe ogen. In zijn zielsfrequentie zit het verleden opgeslagen en op basis daarvan rolt hij zijn strategie uit met het idee dat het hem deze keer wel zal gaan lukken.

Wat anders is, is dat hij i.p.v. zijn familie uit te moorden nu in vrijheid wil leven van het geld, dat binnenkort veel minder waard zal zijn, met zijn familie. Hij wenst een vrijbrief… Dat kan geregeld worden. Op Elba is er nog een plek beschikbaar.

Kernwapens? Daarmee snijdt hij alleen zichzelf in de vingers. Het land wordt onbewoonbaar en onvruchtbaar. Daar valt niets mee te winnen. Het is een stukje machtsvertoon. Toch schroomt deze ziel niet om te beslissen op een knop te laten drukken. Echter, er moet iemand anders op die knop drukken en daar zit hem de crux.

De gewone inwoners van Rusland zijn enorm toe aan een nieuwe episode. Een van vrijheid van meningsuiting, een van gelijkheid, maar dan op menselijk niveau en niet waarbij slechts een elitair gedeelte profiteert, want daar is het communisme niet op gebaseerd. Het zit dus als scheef in de basis en daar zit dan ook het karma dat verlicht mag worden, want het principe van gelijkwaardigheid en delen is een mooie. Een die past in de nieuwe wereld die op stapel staat.

Onderspit en in duigen

Waarom pakt niemand deze man aan? Waarom laat men zich gebruiken om anderen van het leven te beroven? Dit komt allemaal voort uit een enorme angstovertuiging. Het mooie is dat deze hele toestand juist hier verandering in gaat brengen. Opstand komt tot stand. Mensen willen niet meer meewerken. Iedereen heeft familie, aan beid zijden. Het besef dat je niet zomaar lukraak, omdat iemand anders je dat oplegt, mensen van het leven mag beroven zal indalen. Wapens neer, tanks aan de kant, rakketten onklaar.

Dit allemaal vanuit het eigen systeem, waarbij de oude ziel ‘dacht’ (hoofd) dat hij het wel zou kunnen maken. Daar waar hij ervan overtuigd is dat vanuit haat, macht, angst en ego (2e dimensie) zijn volk geheel achter hem staat, zal hij anders ontvangen. De ruimte voor deze energetische frequenties, wordt namelijk wereldwijd steeds beperkter, omdat velen het tegenovergestelde, (onvoorwaardelijke liefde, licht, harmonie, vrede, respect, gelijkheid, eerlijkheid en gerechtigheid) aan het voeden zijn.

Deze ziel is niet onschendbaar. Vanuit zijn eigen achterban zal het antwoord komen. De bevolking zal degene, die nu ergens in een kamp zit opgesloten bevrijden. Hij zal het volk leiden naar een meer democratisch bestaan. Allen, die hebben meegewerkt aan het in stand houden van schending van de mensenrechten, zullen zelf gaan ondervinden wat ze anderen hebben aangedaan. Karma boomerangt terug. Verbannen en uitgesloten. Volledige ommekeer, dat is wat volgt.

Dus lief mens, niet bang zijn voor een wereldoorlog. Het is juist weer ‘De Wet van Andersom’ (Boek Het Karmisch Integratie Model & De Kracht van Creatie)

Wat kun jij doen?

Helpen!

Niet alleen compassie neerzetten bij het bedreigde land, maar ook hier geldt het juist weer andersom: liefde, licht en moed naar hen, die voor de schone taak van ommekeer staan in het land dat alleen maar gericht is op oude energetische frequenties van alleen maar ‘nemen’, ‘pakken wat je pakken kan’ en verrijking over de ruggen van anderen.

Hierbij wordt ook de groter paraplu geschetst, die zichtbaar maakt wie er op de achterhand vriendelijk lachend zit te wachten op de verzwakking van de Westerse democratische wereld en dat land ligt in Azië en gebruikt Rusland in de eigen strategie. Communisme in de vorm hoe deze landen het interpreteren, heeft niet de toekomst en wordt het ook nooit… als de mensheid anders vormgeeft (Boek Hoe waardevol ben jij?).

Belangrijk is jouw vertrouwen, jouw standvastigheid, zoals ook al aangegeven in mijn podcast van het Vragenvuur: van waarnemen naar werkelijkheid.

Dus, lief mens, help jij mee de mooiste energetische frequenties uit te zenden en de ‘cloud’ te voeden voor hen, die zichZELF mogen bevrijden?

Dan kun je met deze affirmaties dat kracht bij zetten:

‘Eerlijkheid en gerechtigheid regeert’

‘Er is alleen maar liefde en licht’

‘Het karma van de planeet is geheeld’

‘De mens leeft in vrijheid’

‘Vrede heeft overwonnen’

‘De aarde is ontdaan van alles wat schadelijk voor haar is’

Heb jij iets aan deze tekst gehad? Heb je inzicht of iets anders hieruit ontvangen? Support mij dan met een kleine bijdrage, zodat ik dit werk kan blijven doen. Zo blijft de Universele wet van geven en ontvangen in balans. Jouw support is welkom op NL10 ASNB 0782 5229 71 t.n.v. K.J. Bos of doneer direct via PayPal/creditcard:
Behoefte aan inzicht voor jeZELF of meer en/of beter in jouw kracht komen? Ik help je graag tijdens een consult.

Vanuit energetisch oogpunt sterker en gezonder worden en tegelijkertijd meebouwen aan een gezonde aarde, waarbij zowel jij als de planeet in balans is? Lees dan Levensstijlgids I How to survive as HSP’er en Levensstijlgids II Hoe gezond is jouw basis?

Inzicht nodig in WAT jij eet en hoe energetisch gezond dat voor je is? Een Energetisch Voedingswaarde Advies helpt je aan inzicht hierop.

Deze tekst is een inzicht vanuit een ander perspectief. Het is niet mijn mening. Ik breng alleen de boodschap over, waarbij er meestal een groter plaatje geschetst wordt. Alles met de intentie voor een liefdevollere, gezondere en gelijkwaardigere wereld en de bewustwordingslag, die gemaakt mag worden, zodat de mensheid het misschien anders/beter kan doen of inrichten. Ieder is vrij deze tekst naar eigen inzicht te interpreteren.

2022 week 6 in een Breder Perspectief

Image by Gerd Altmann from Pixabay

Afgelopen week heb ik weer inzicht mogen hebben op veel diverse zaken. Waar staan we als mensheid? Waar willen we naar toe? Hoe mooi is de chaos?

In dit artikel ontvang je inzicht over camerabewaking, de toestand rondom Oekraïne en het weggegooid geld in de zorg.

Wil jij dit inzicht lezen?

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

Vraag jouw wachtwoord aan en lees het hele artikel

Mijn inzichten zijn niet gratis. Het is mijn werk. Er mag een nieuwe wereld ontstaan op basis van geven en ontvangen, zodat alles universeel in balans blijft en dat is anders dan je wellicht gewend bent. Ook hier zit een stukje bewustZIJN op. Daarom vraag ik op basis van jouw draagkracht en eer en geweten een bijdrage van € 3,00, € 6,00, € 9,00 of een hoger bedrag. Op die manier help jij degenen, die minder draagkrachtig zijn, om te kunnen ontvangen, en kan ik mijn mooie werk om de mensheid bewust te maken, te inspireren en te laten groeien blijven doen.

Vul het formulier in via ‘Aanmelden’ onder vermelding van Week 6 en je ontvangt, na ontvangst van jouw bijdrage, het wachtwoord.

Aanmelden

Je kunt op 2 manieren bijdragen. 1 via het rekeningnummer in het aanmeldformulier en 2 via PayPal/creditcard hieronder (vergeet niet het aanmeldformulier in te vullen anders kan ik je niet mailen):