Contribute & support

Heeft iets jou op deze website geraakt? Jou de antwoorden gegeven waar je op dit moment naar zocht? Dan kun je iets terugdoen, door te helpen mij meer tijd te kunnen besteden aan het schrijven van teksten. Hiermee draag je ook bij aan het helpen van anderen die ook zoekende zijn.

Mocht je antwoorden/inspiratie gevonden hebben en je vindt dit iets waard, dan ben je vrij om je waardering te delen. Dat mag in gewoon in woorden, maar ook op basis van centjes die je kunt missen. Je kunt dan iets overmaken op: NL10 ASNB 0782 5229 71 t.n.v. K.J. Bos

Mijn dank en die van anderen is bij voorbaat al groot!