Hebben we het allemaal wel op een rijtje?

Bang zijn voor niet-gevaccineerden staat op losse schroeven

Image by Pexels from Pixabay

De angst in de wereld om ziek te worden en misschien wel dood te gaan. De angst voor mensen, die zich niet hebben laten vaccineren, want stel dat ze jou ziek zouden maken. Als je dit gelooft, terwijl je gevaccineerd bent, dan geeft het volgende jou misschien inzicht.

Even wat zaken op een rij:

 • Als je gevaccineerd bent, ben je beschermd.
 • Als je beschermd bent kún je niet meer ziek worden. Of, dat wordt inmiddels alweer bijgedraaid door de overheid en de mainstream media, het kan wel, maar de symptomen zullen vele malen minder zijn.
 • Mensen, die niet gevaccineerd zijn, zijn niet per definitie besmet of ziek. De meesten zijn juist kerngezond.

Zoals het nu voorgespiegeld wordt en op grote schaal in de media wordt verkondigd, zijn alle ongevaccineerden gevaarlijk voor jou. Terwijl jij gekozen hebt voor bescherming via het vaccin. Dat betekent toch juist dat jij helemaal niet bang hoeft te zijn? Voor geen enkel ander mens.

Als je dit inziet, waarom zet je dan geen vraagtekens bij het invoeren van maatschappij ‘exclusieve’ maatregelen? Maatregelen, waarbij de ene wel en de andere niet ‘mee mag doen’ of toegang heeft. Waarom ga je mee met deze opgelegde voorschriften en regels? Waarom zou jij familie, vrienden, collega’s uitsluiten of bang voor hen zijn? Is het het overwegen waard hier eens over na te denken of te kijken wat je hierbij voelt?

Hoeveel dromen gaan er kapot? Van sporters, die niet meer mee mogen doen, behalve als ze onmenselijke maatregelen moeten ondergaan? Voor de Olympische Spelen moeten mensen maar liefst 21 dagen in afzondering op een hotelkamer. Van mensen met kleine dromen, als naar een concert gaan of een bioscoop bezoeken, omdat die prachtige film daar draait? De pressie om een illusionair beschermingsmiddel in te laten spuiten sluit mensen uit. Dat is discriminatie tot op wereldniveau. PUNT.

Wilden we niet op weg naar een wereld met meer gelijkheid? Hoeveel mensen hebben gejuicht toen de apartheid in Zuid-Afrika werd afgeschaft? Zijn we bereid om apartheid opnieuw in het leven te roepen? Niet op basis van huidskleur, maar op basis van vaccins en QR-codes? En dat, omdat jij wellicht dan aan de ‘witte’ kant staat als gevaccineerde en daardoor het recht ‘krijgt’ de ‘zwarte’ schapen buiten te sluiten. Van jouw omgeving, werkplek, restaurant of waar dan ook? Wil jij echt dat dit ontstaat? En zo nee, waarom werk je er dan aan mee?

In essentie zijn we mens.
En als mens zijn en blijven we volledig gelijk.

Want,

 • als je gevaccineerd bent, kun je het virus, in welke variant dan ook, bij je dragen en overdragen op anderen wel of niet-gevaccineerden.
 • als je niet gevaccineerd bent, kun je het virus, in welke variant dan ook, bij je dragen en overdragen op anderen, wel of niet-gevaccineerden.
 • als je gevaccineerd bent, kun je nog steeds ziek worden en de symptomen kunnen net zo ernstig of juist helemaal niet ernstig zijn als bij niet- gevaccineerden.
 • als je niet gevaccineerd bent, kun je nog steeds ziek worden en de symptomen kunnen net zo ernstig of juist helemaal niet ernstig zijn als bij gevaccineerden.

Hetzelfde is van toepassing op een regulier griepvirus.

Het is een fabel dat als je niet gevaccineerd bent je per definitie doodgaat. Er zijn zoveel mensen, die het virus gehad hebben met hele milde symptomen en na 1 of 2 weken weer helemaal gezond waren. Er zijn zoveel mensen, die het virus gehad hebben en waar het er wel flink heeft ingehakt, maar hun natuurlijke immuunsysteem heeft het, al dan niet met de hulp van het ziekenhuis, aangepakt en ze zijn nog gewoon springlevend. Er zijn ook veel mensen, die inderdaad zijn overleden. Er wordt hier dan ook niet beweerd dat het niet bestaat en dat alles onzin is.

Maar als mens mag je wel stil staan bij wat er allemaal beweerd wordt en wat daar de gevolgen van zijn. Voor jou, jouw familie, vrienden en collega’s. Er is een aantal zaken, dat echt niet klopt. En daar mogen wij als mensheid samen, wel of niet gevaccineerd, voor onze vrijheid waken.

Je wordt geen superman of superwoman met een injectie. Je bent niet onschendbaar. Dat blijkt nu ook steeds meer, want in de ziekenhuizen komen zowel gevaccineerden en niet-gevaccineerden binnen en dat aantal is, niet zoals voorgespiegeld, wordt onevenredig verdeeld. Daarmee wordt bedoeld dat er meer niet-gevaccineerden dan gevaccineerden zijn. Het is niet waar. Daarom lopen er nu verpleegkundigen weg. Gelijke kansen blijft van toepassing.

Het enige dat tot nu toe effectief helpt om een virus, ook een griepvirus, maar daar deden we en doen we dan weer helemaal niet moeilijk over, niet van de een op de ander te laten overhoppen, is mondkapjes dragen. En dat deden we al. Ook voordat er een vaccin was. 1000-den mensen zijn geholpen en behandeld en niemand was bang voor elkaar. Gewoon schouders eronder en gaan.

Zullen we dat nu weer doen? Samen, als 1 eenheid, achter, naast en voor elkaar gaan staan? Iedereen als even waardevol zien? Iedereen respectvol behandelen? Iedereen zijn of haar privacy laten behouden? Want als het geen verschil maakt, wat zijn we dan in vredesnaam allemaal aan het doen? Zullen we op weg gaan naar een ‘inclusieve’ samenleving?

Heeft deze tekst je antwoorden/inspiratie gegeven en je vindt dit iets waard, dan ben je vrij om je waardering te delen. In woorden en/of op basis van een donatie. Je kunt dan iets overmaken op: NL10 ASNB 0782 5229 71 t.n.v. K.J. Bos of doneer direct via PayPal/creditcard:

Het geluk van ADHD en ADD

Waarom jij juist uniek bent

het-geluk-van-adhd-en-add-uitjebewust
Image by Gerd Altmann from Pixabay

Een andere visie op ADHD en ADD. Onze maatschappij is gestoeld op de derde dimensie. Dat wil zeggen dat er veel ‘in materie’ een naam of een vorm moet krijgen. Dat alles het liefst tastbaar moet zijn en in een hokje of aan een kapstok past. Er wordt gedacht in structuren en de maatschappij is dan ook ‘hoofd gestuurd’. Bij problemen of ‘afwijkingen’ is de eerste reactie vanuit dit denken: er moet een oplossing komen. Die oplossingen worden vaak gezocht in ‘iets maken’ of ergens een naam aan hangen, zodat het vooral voor anderen duidelijk is of wordt. Maar is overal een tag op willen plakken wel zo gezond? Is een indicatie vinden van wat jij ‘hebt’ wel een goed idee?

Mensen in hokjes willen plaatsen is iets dat de mensheid graag doet. Dit omdat we aangeleerd zijn een soort scan uit te voeren en een beeld van mensen te scheppen en daardoor een selectie willen kunnen maken of iemand wel of niet de moeite waard is. Dit hele ‘hokjesdenken’ heeft niets te maken met de hartsverbinding, die ieder mens ook bezit.

In de energetische frequentie van de derde dimensie is het ervaren van liefde nog een lastig fenomeen. Vandaar dat in relaties vaak cadeautjes, iets in tastbare vorm dus, gegeven worden om de liefde aan een ander te betuigen. Hetzelfde geldt voor hoger gevoeligheid. Omdat de focus ligt om vanuit het hoofd alles te willen beredeneren én te begrijpen, zijn mensen, die een 4e of 5e dimensie zielsfrequentie hebben moeilijk te volgen én te plaatsen in de bedachte hokjes. 

Het gevolg daarvan is dat er ‘oplossingen’ zijn bedacht voor mensen, volwassenen én kinderen (er zijn heel veel zielen met een energetische frequentie in de 4e en 5e dimensie op aarde op dit moment) om dat ‘afwijkende’ te nivelleren. Het resultaat zijn de stickers op iemands voorhoofd van ADHD en ADD. Aanvullend zijn er medicijnen ontwikkeld om iemands ware ZIJN te onderdrukken en/of te manipuleren, zodat ze als ‘gewoon’ en met ‘gangbaar’ gedrag door het leven kunnen. De laatste D staat dan ook voor Disorder. Je ‘voldoet’ niet aan het plaatje dat men heeft van een normaal mens en past daardoor niet in een hokje. De sticker, die je krijgt opgeplakt is deze: je hebt een afwijking.

Als je naar dit woord kijkt dan kun je zelf ook voelen dat dit een negatieve energetische lading heeft. Gedachten waar hoger gevoelige zielen last van kunnen hebben, zijn dan: “Ik voldoe niet.” “Ik ben niet normaal.” “Er is iets mis met mij.” Dit zijn allemaal negatief geladen gedachten. Wat heel ‘normaal’ is, want in de wereld waarin wij leven wordt op angst gestuurd. Angst voor afwijkend, onbekend en onzichtbaar.

Andersom

Als jij een indicering hebt van ADHD of ADD, dan kan dat jou ook helpen. Omdat je dan meer inzicht krijgt in welke ‘afwijkingen’ jouw doen en laten heeft ten opzichte van andere mensen. Het kan zelfs zo zijn dat je het fijn vindt dat je eindelijk weet wat er ‘mis’ met jou is. Dat je eindelijk voor jeZELF, vanuit jouw hoofd, jeZELF in een hokje kan stoppen en je kan verschuilen achter de sticker op jouw hoofd. Eventueel slik je ook nog de voorgeschreven medicijnen, waardoor wie jij werkelijk bent onderdrukt wordt en je beter aansluiting lijkt te vinden met de wereld om jou heen.

Lief mens, het in hokjes willen stoppen van mensen, ook door jeZELF, is, zoals hierboven al geschreven, een manier met een energetische frequentie in 3e dimensie. Omdat men de uniekheid van jouw hoger gevoeligheid niet goed kán interpreteren. Er kan alleen vanuit iets ‘tastbaar’ maken worden gehandeld en met dito middelen ‘in het gareel’ worden gebracht.

Uniek

Pas op dat je je niet gaat verschuilen achter jouw ‘afwijking’. Het is namelijk heel gemakkelijk om in een slachtofferrol te verzanden en jeZELF beperkingen op te leggen. Slachtofferrol heeft een negatieve energetische frequentie en heeft als onderliggende bedoeling je af te leiden van wat je zou kúnnen doen of ZIJN. Als je je niet meer verschuilt, maar vol in jeZELF gaat geloven, zonder al die stickers en hokjes.

Jij bent juist uniek en dat wordt nu onderdrukt. Wat is er erg aan als je te snel overprikkeld raakt? Dat je niet mee kan komen met de mainstream? Eigenlijk helemaal niets. Er wordt een probleem van gemaakt. Door jeZELF of door anderen. Je hebt altijd een keuze of je wel wilt passen in het mainstream verhaal. Je kunt jouw mooie uniekheid ook inzetten om voor jeZELF de basis te creëren die je nodig hebt. Dat zal ook nooit alleen en eenzaam zijn, want als je in lijn met jouw ware ZIJN leeft, dan staan er altijd de juiste mensen op jouw pad.

Onthecht

Weet dat je als je medicijnen slikt, je ware ZELF kunstmatig en chemisch onderdrukt. Ben jij hier op aarde niet om juist als ziel groei door te maken? En wat gebeurt er als je medicatie slikt? Dingen raken meer afgevlakt, komen nog maar half binnen. Je kunt minder goed luisteren naar jeZELF. Laat staan vol in lijn met jouw ware ZIJN leven. Je wordt als het ware onthecht van de verbinding met jeZELF. Maar ook die met Moeder Aarde en het Universum. Dé verbindingen, die essentieel zijn om jouw gaven te ontdekken en te kunnen gaan doen, waarvoor je hier bent. Waarom? Omdat jij wat anderen vinden of hoe het er in de mainstream aan toe gaat belangrijker vindt dat jouw ware ZELF ZIJN.

Ook voeding heeft hiermee te maken. Wat eet jij dagelijks? Weet je dat alles wat je eet niet alleen jouw lichaam al dan niet voedt, maar ook jouw emoties en gedachten? Kijk eens naar jouw voedingspatroon. Wat zou er beter, zuiverder kunnen, zodat het meer past bij de energetische frequentie die jij van nature bij je draagt?

Alles wat je ‘naar binnen stopt’, heeft een energetische frequentie. Als die niet resoneert met wie jij bent, dan werkt dat mee aan het wel of niet in balans ZIJN en blijven. Met zuivere voeding, dus zonder allerlei kunstmatig en chemisch gedoe, zul je verandering waarnemen. Minder overprikkelt en meer kunnen focussen bijvoorbeeld. Misschien klinkt het vreemd, maar alles is energie en alles is met elkaar verbonden en heeft dus impact op elkaar. Wellicht geeft dit jou de motivatie om jouw voeding eens onder de loep te nemen of te laten nemen (Energetisch Voedingswaarde Advies).

Kies jouw eigen pad

Aan jou de vraag, lief mens, MOET je wel zo nodig mee met de mainstream? Als je merkt dat anderen jou niet begrijpen, zit je misschien wel tussen mensen, die niet met jou resoneren en niet andersom.

Als je werk doet, waarbij je medicatie moet slikken om te kunnen functioneren, klopt dat dan eigenlijk wel? Zou de maatschappij niet ingericht mogen zijn om jou te faciliteren in plaats van andersom? Het is maar net de vraag of je het belangrijk vindt om mee te kunnen komen met het gros, of dat je gewoon vanuit jouw eigen kracht jouw eigen pad gaat lopen.

Veel hoger gevoeligen, ook die geen sticker hebben, raken snel afgeleid. Verdwalen in de supermarkt, omdat de energie, die er hangt van al die lage energetische frequentie producten niet met hen resoneert. Evenals de verlichting die ze uit balans haalt. Maar moet je naar de supermarkt? Kun je niet bij kleinere meer eerlijkere winkels terecht? Je zult zelf ervaren dat dit een hele andere impact op jouw ZIJN heeft.

Moet je wel bij grote concerns werken? Moet je wel op afdelingen zitten of dagelijks tijd doorbrengen met allerlei computers, telefoons, tl-verlichting en straling van dit alles en wellicht nog meer? Het antwoord is gewoon nee.

Kies jouw eigen pad. Ga ontdekken waar jij goed in bent. Zelfs al is dat 20 dingen tegelijk doen, wat niemand kan volgen. Als jij het maar kan. Je bent gewoon 1 van de gelukkigen, in plaats van hoe het nu ‘afgedaan’ wordt als ongelukkigen, die deel uitmaakt van de nieuwe wereld. Een wereld met een hogere trilling. Een wereld, waarbij alles wat nu mainstream is, geheel niet meer interessant is. Maar waar vanuit creativiteit, multitasking, meer in de natuur ZIJN en meer en meer in verbinding met jeZELF leven de leidraad vormen.

Het is dus maar hoe je naar jeZELF kijkt of durft te kijken. Verschuil je niet meer, maar zie jeZELF als een perfect geheel met een mooie energie. Laat los wat anderen hiervan vinden, want dat is helemaal niet belangrijk. Jij mag met jeZELF door 1 deur. Ontdek welke deuren er zich voor jou openen als je ervoor kiest om je los te maken van stickers en hokjes.

Ontprikkel jeZELF van al het nutteloze, waar het eigenlijke leven helemaal niet om draait. Jij bent uniek en de rest van jouw wereld mag zich daaromheen vormen. Niet andersom. Als je hier mee aan de slag gaat, dan ligt er een hele mooie groei voor jou op jouw weg, waarbij je mag ontdekken dat wie jij bent juist zoveel heeft bij te dragen…

Heeft deze tekst jou geholpen? Jou de antwoorden gegeven waar je op dit moment naar zocht? Dan kun je iets terugdoen, door te helpen mij meer tijd te kunnen besteden aan het schrijven van dit soort artikelen. Hiermee draag je ook bij aan het helpen van anderen die ook zoekende zijn.

Mocht de tekst je antwoorden/inspiratie geven en je vindt dit iets waard, dan ben je vrij om je waardering te delen. Dat mag in gewoon in woorden, maar ook op basis van een donatie. Je kunt dan iets overmaken op: NL10 ASNB 0782 5229 71 t.n.v. K.J. Bos of doneer direct via PayPal/creditcard:

Behoefte aan inzicht op jouw voedingspatroon? Ik help je graag met inzicht op energetisch niveau met het Energetisch Voedingswaarde Advies

Het geheim achter verwachtingen

Waarom ze meestal niet uitkomen

Het-geheim-achter-verwachtingen-uitjebewust
Image by Vera Chernyshova from Pixabay

Iedereen heeft ze. Verwachtingen. Je hoopt gewoon ergens heel erg op, maar het komt dan toch niet uit of het loopt heel anders ‘dan je had verwacht’. Verwachtingen heb je in jouw ziel meegekregen, omdat je van een plek komt waar onvoorwaardelijke liefde is. Vanuit die herinnering, verwacht je dat het er hier op aarde net zo aan toe gaat. Maar dat blijkt dan ineens heel anders te zijn.

Je hebt in jouw ziel herinneringen aan harmonie, respect, gelijkheid, liefde voor elkaar, zonder oordeel. Als je dan ‘landt’ als baby in het gezin dat je gekozen hebt om te komen leren, dan pakken die verwachtingen toch heel anders uit.

Zeker als je HSP’er bent, kun je door het hebben van verwachtingen aardig uit balans raken. Niet omdat je verwachtingen hebt, maar omdat ze niet uitkomen en dan, dan word jij als gevoelig mens diep geraakt. Als je veel verwachtingen hebt of hebt gehad en die zijn eigenlijk niet of half uitgekomen, dan kan het zijn dat je in de neerwaartse spiraal belandt van verwachting -> teleurstelling -> de boel weer bij elkaar rapen -> opnieuw verwachten -> opnieuw teleurstelling en zo gaat het maar door. Totdat je een soort overdosis hebt gehad en eerder als een bevroren konijn door het leven gaat, bang om stappen te durven zetten. Al helemaal niet in de (spirituele) richting, die jou in lijn brengt met jouw ZIJN.

Afrekenen met verwachtingen

De nachtvlinder/de mot heeft het over verwachting. Verwachting of verwachtingspatronen vormen een grote misleiding voor de mensheid. Een verwachting wordt gecreëerd door het hoofd en dat kan daarbij zelfs een gevoel tot stand brengen.

“Ik had wel verwacht dat je even zou bellen.”

Herken je hem? Dat heb je natuurlijk niet gedaan en daarom sijpelt de verwijtende toon door in deze zin.

Dat ligt niet aan jou, het ligt bij de ander die in zijn of haar hoofd iets heeft bedacht waar jij zonder het te weten aan zou moeten voldoen.

Verwachtingen zijn speculaties,
 en komen meestal niet uit…

En tja, dat kan leiden tot teleurstelling, want 9 van de 10 verwachtingen komen namelijk niet uit. Het zijn speculaties, die ertoe leiden dat jij door toedoen van anderen uit balans gehaald kan worden. Tenzij je tijdig inziet dat dat hele verwachten leidt tot niets, alleen teleurstelling.

Het kan natuurlijk ook andersom. Pas jij vaak het woord verwachten toe in jouw dagelijkse leven? En is de zin: “Ik had wel verwacht dat je even zou bellen.” jouw eigen vaak gebruikte tekst?

Stop ermee! Je legt onbedoeld een claim neer bij anderen, die zich van geen kwaad bewust zijn. Het heeft alles te maken met jouw eigen ego-behoefte aan aandacht. Onechte, want als anderen zich verplicht gaan voelen, dan blijft er niets over van een spontaan welgemeend contact.

Als jij behoefte hebt om iemand te spreken of te zien, doe dan niet zo moeilijk en neem zelf contact op. De zin, die hier gebruikt wordt, is natuurlijk maar een voorbeeld. “Ik had wel verwacht dat” kan op vele manier gebruikt worden en je kunt er zelf van alles achteraan plakken. Verwachten is eigenlijk een verkapte manier van zeggen dat je iets van iemand (of van een situatie) eist. Dat voelt toch eigenlijk helemaal niet fijn?

De kunst van het loslaten

Lief mens, je mag leren om in dit leven meer of misschien wel het liefst helemaal ‘verwachtingsloos’ te worden. Als je namelijk helemaal in het NU leeft, voegen verwachtingen niets toe. Ze liggen immers altijd in de toekomst. Bij een toekomstige gebeurtenis.

Als je wilt groeien in dit leven, dan is het belangrijk dat je zoveel mogelijk in het NU bent. In het NU is geen plaats voor verwachtingen, die ergens in de toekomst liggen. Wel voor wat je vandaag creëert. Maak vandaag zonder verwachting(spatroon)het beste van jouw tijd, zodat je morgen ook weer kan vliegen.

Alles wat je vandaag denkt, zegt, doet heeft een impact op hoe morgen jou dag eruitziet. Wellicht denk je nu (ja, ja, daar is dat hoofd weer): “Wat een onzin.”

Maar heb je het weleens geprobeerd? Dat je jouw beste ZELF bent vandaag, zoveel mogelijk goed doet en positief bent (ook al is jouw situatie misschien nu niet zo rooskleurig). Als je dat een aantal dagen achter elkaar doet, zul je merken dat er iets verandert. Het is niet zo dat je vandaag goed doet en morgen een fantastisch leven bij het ontbijt geserveerd wordt. Het kost altijd inspanning, lief mens. Zeker weten dat jij dat ook kunt.

Wil jij meer van dit soort inzichten ontvangen? Bestel dan mijn binnenkort te verschijnen boek De nieuwe (W)AARDE.

Of heb je direct behoefte aan inzicht? Via een consult kijken we samen waar jij mag groeien.

Heeft deze tekst jou geholpen? Jou de antwoorden gegeven waar je op dit moment naar zocht? Dan kun je iets terugdoen, door te helpen mij meer tijd te kunnen besteden aan het schrijven van dit soort artikelen. Hiermee draag je ook bij aan het helpen van anderen die ook zoekende zijn.

Mocht de tekst je antwoorden/inspiratie geven en je vindt dit iets waard, dan ben je vrij om je waardering te delen. Dat mag in gewoon in woorden, maar ook op basis van een donatie. Je kunt dan iets overmaken op: NL10 ASNB 0782 5229 71 t.n.v. K.J. Bos of doneer direct via PayPal/creditcard:

Contradictie in belangen als wakkerschutmiddel

20210910 update uitjebewust
Zie je de overeenkomst met de afbeeldingen, die van C gedeeld worden?
Zie je dat jij eenvoudig anders kan creëren, door de zaadjes weg te blazen?
Zie je het hart in de kern? Daar ligt de sleutel.
Image by Michael Schwarzenberger from Pixabay

Hoe lang nog? Hoe lang nog, voordat de mensheid zich niet meer laat meeslepen in de geslepen tegenstrijdige regels en maatregelen van hen, die het beste met ons voor zouden moeten hebben. Alles draait om belangen. Een duister netwerk, waarbij de poppetjes vaak niet anders kunnen bewegen dan ze doen. Waarom? Omdat er anders ergens aan touwtjes wordt getrokken, waardoor de bodem onder hun voeten verdwijnt en ze, misschien zelfs wel letterlijk, in een gat vallen. Het is altijd beter anderen in een gat te laten vallen, zodat je zelf overeind kunt blijven toch?

Och lieve mensheid, waar zijn we toch mee bezig? Zelfs al wordt er gezien, dan nog staan er veel te weinig op. Bij wie leggen we de verantwoordelijkheid voor ons leven eigenlijk neer? Bij anderen? Zullen we leren dat blind vertrouwen op anderen niet beter is dan luisteren naar jouw hart en innerlijke stem. Daar waar luid en duidelijk gecommuniceerd wordt dat er zoveel niet klopt.

Een Grand Prix in Nederland. Wow, té gek! Wat heeft hiervoor moeten wijken qua natuur? Koste wat het kost moest dit event doorgaan. Er is dan ook overal aan touwtjes getrokken, waardoor heel veel poppetjes aan het kortste eind hebben getrokken en Moeder Aarde ook. Ach, zij accepteert en kijkt met lede ogen naar wat de mensheid doet. Het liefst zou ze behoeden, maar ze laat de mensheid vrij om zelf te kiezen hoe het volgende hoofdstuk van haar bestaan eruit gaat zien. Gelukkig heeft het laten doorgaan van dit event ook iets positiefs bijgedragen. Heel veel mensen hebben sinds lange tijd weer blijdschap gevoeld en verbondenheid. Dat heeft, ondanks de keerzijde, toch een hele positieve invloed gehad. En ook dat was nodig, van het dit energetische veld kon best een oppepper gebruiken.  

Verstrengeling

Als het allemaal zo gevaarlijk is en als de bevolking zich aan strikte regels moet houden, zoals bijvoorbeeld maximaal 50 personen bij een event, hoe kan er dan wel toestemming gegeven worden voor een event, waar 70.000 mensen zijn samen gekomen? Hoe kan dit verantwoord worden, gezien alle maatregelen die van kracht zijn? Hoe kunnen zoveel mensen, die aan de ene kant ‘klakkeloos’ alles wat opgelegd wordt volgen en aan de andere kant gezellig samen op de tribune kruipen? Hoe kan een bevolking zien wat er gebeurt, maar verder in de zombiestand blijven staan?

Het wordt met de tijd steeds doorzichtiger. Daar waar gekoppelde belangen om het ego van velen, en ja zelfs het ego dat aan Nederland kleeft om het kikkerland ‘op de kaart’ te zetten, te strelen of waar belangen uitgedrukt in geld/economie belangrijker lijken te zijn dan het waarborgen van de gezondheid van de bevolking (ook de staalgigant en andere zwaar vervuilende bedrijven die de omgeving ziek maken), slaat de balans ineens naar de andere kant door en wordt de ‘gezondheid’ van de bevolking ondergeschikt. Net zoals er een vrijbrief was om jongeren te laten dansen. Men is bereid ‘te offeren’ als andere belangen zwaarder wegen. Er zullen weer excuses komen dat het nooit de bedoeling was, terwijl vooraf gewoon bekend was dat het zo zou lopen. Mosterd na de maaltijd. En wij, mensen, eten die gewoon op. Slikken het als een zoete lekkernij bij de koffie weg. Pittig.

Ook hier heeft de mens een eigen verantwoordelijkheid te nemen, want de kaartjes zijn verkocht. Wat heb je als mens bijgedragen als je hier geweest bent? Was het het plezier wel waard? Velen zullen zeggen ja. Dat laat zo goed zien hoever velen nog van bewust met de aarde omgaan af staan. Wellicht is dat ook gewoon de bedoeling. Men leert immers door te ervaren…

Wat zet men al dan niet op het spel?

Draagt het laten bijeenkomen van heel veel mensen in een korte periode (denk aan carnaval 2020) bij aan het opbouwen van een nieuw debacle? Zodra uit cijfers begint te blijken dat het ‘toch niet zo slim was’ om zovelen, zelfs in de buitenlucht, te laten samenkomen, is er nieuwe voeding voor het energetische angstveld waar zo handig op geteerd kan worden. Hoe eenvoudig is het om paniek te laten uitbreken dat jouw buurman op de tribune ‘het’ toch had en jij daardoor in angst schiet en in twijfel over de eventuele mogelijkheid dat jij het nu ook hebt.

Dit virus lust wel pap van deze lage energetische frequenties. Dus als jij angst ingang geeft in jouw energetische wezen, dan is de kans dat ‘het aanhaakt’ veel groter. Geweldig om het energetische angstveld nog groter te laten groeien en hierdoor de vrijbrief om vanuit angst te regeren en de volgende ‘blijf thuis’ te creëren.

Willen we dit eigenlijk wel? Lief mens, het is allemaal aan jou. Als je voedt, op welke manier en in welke vorm dan ook, wat in het grote marionettenspel op stapel staat, dan gaan we niet van A naar Beter, maar van Delta naar Ypsilon. Wat de mensheid ook zal bedenken als kunstmatige preventie, het zal niemand beschermen in de mate waarop dat gecommuniceerd wordt. Waarom? Een virus muteert. Elk kunstmatig redmiddel loopt hierdoor altijd achter de feiten aan en zal nooit 100% bescherming kúnnen bieden.

Dat weet elke viroloog. Alleen hopen deze mensen oprecht, en er mag hen dan ook niets aangerekend worden, de mensheid te redden naar hun beste weten en kunnen, gebaseerd op wetenschap. Al kunnen ze niet overzien wat de gevolgen zijn van welke nieuwe variant dan ook, want die zal altijd onvoorspelbaar zijn. Evenmin het effect daarvan op het reeds geïnjecteerde menselijk lichaam. Niemand, echt niemand kan dit overzien en het is gevaarlijk spel om te geloven dat ‘het allemaal geen kwaad kan’ om in te grijpen in het natuurlijke ZIJN van een mens.

Wat de mensheid mag leren, is dat de focus beter gelegd zou kunnen worden op de oorzaak van het ontstaan van deze wereldwijde situatie en daar aan de basis constructief beginnen met herstel. Wat nu gebeurt is het principe van pleisters plakken op open wonden, die niet de genezing brengen, die, hoe goed ook bedoeld, wordt verwacht (verwachtingen zijn enge dingen, lees de boodschap van de mot (nog) eens).

Er mag een ommekeer komen. Dit virus laat zich niet verdwijnselen door dingen, die alleen door het hoofd bedacht zijn. Er wordt een vergaande samenwerking gevraagd, waarbij de focus op natuurlijke weerstand uiteindelijk het allerbelangrijkste blijkt te zijn. Individuele natuurlijke immuniteit in samenspel met het inzetten van het individuele bewustZIJN is namelijk alles te slim af. Daar kan geen hoofd bij en ook niets wat uit de koker van welk hoofd dan ook komt.

Grote zorgen in de zorg.
Waar is de menselijkheid waar eenieder, die werkt in de zorg vanuit zijn of haar hart heeft gekozen? Toen er geen vaccin was, hielpen zorgverleners onvoorwaardelijk gehuld in beschermingsmiddelen, waarbij er geen enkele twijfel was of het voldoende of afdoende was. Er werd gewoon voor patiënten en/of cliënten zorggedragen. Zonder vragen, zonder twijfels.

Nu staan zorgverleners op het punt om uitgesloten te worden van hetgeen ze met liefde doen en ook al voorheen deden, zonder dat er vragen gesteld werden. Wanneer gaan deze mensen op staan? Het is toch eigenlijk wel mooi geweest zo? Het voorgaande lezend is de vraag waarom de zorg, in welke vorm of laag dan ook, inzage wil in wie wel of niet geprikt is. Het zijn databases waarin vastgelegd wordt wie wel en wie niet. De creatie van een exclusieve in plaats van een inclusieve samenleving. Het is de omgekeerde wereld.

Koste wat het kost moet men weten wie wel en wie niet. Vanuit angst en het niet nemen van de eigen verantwoordelijkheid vinden besturen en bestuurders ineens dat ze hierin mee moeten gaan? Waarom gaan zij niet achter hun mensen staan, omdat ze vanuit menselijkheid, daar waar de zorg om en op zou horen te draaien, belangrijk en waardevol zijn. Omdat elke medewerker zich onvoorwaardelijk inzet om mensen te helpen en waarbij alle eerder getroffen maatregelen reeds effectief bleken te zijn.

Elke zorginstelling, die probeert de privacy van welk mens dan ook te schenden, zou zich vanuit hun eed mogen schamen. Het weten van wel of niet heeft namelijk helemaal geen toegevoegde waarde op het wel of niet ‘zorgeloos’ kunnen verlenen van zorg. Er is geen gevaar. Dat was er voorheen niet en daar is helemaal niets aan veranderd.

Toch wordt gepulkt aan het vrijgeven van de privacy. Kan het niet rechtstreeks, dan maar via een omweg. De Arboarts komt in beeld. Die heeft geheimhoudingsplicht, althans dat wordt gecommuniceerd. Maar een Arboarts kan gewoon al jouw gegevens op een juridisch legale manier delen met welke werkgever dan ook. Alleen zullen er bij jouw werkgever geen ‘bestanden uit naam van jouw werkgever’ van te vinden zijn. Zo is het volkomen ‘legaal’ om jouw privacy te schenden.

Wat gebeurt er als een werkgever weet wie wel en wie niet, terwijl hij dit niet kán weten?  Er zal aan jouw touwtjes getrokken worden om je te dwingen: werk op niveau of een bijbaantje of misschien zelfs geen werk meer. Wanneer staan alle collega’s, die vanuit hun ziel met passie voor de zorg gekozen hebben, met of zonder, op en scharen zich achter elkaar in plaats van bang te zijn voor restricties?

Oktober

Wat staat er onder punt 2.5 van dit hoofdstuk? Inmiddels sijpelt in alle dimensievelden door dat er in oktober een mogelijk keerpunt komt. Naar welke kant zal de weegschaal doorslaan? Dat is helemaal aan jou!

Wat wel bekend is, en dat is jaarlijks terugkerend. In de herfst zijn mensen vatbaarder voor griep (behalve als ze een sterk eigen immuunsysteem hebben, dan krijgt de griep geen grip). Dat is normaal bij de overgang van zomer naar herfst. Je kleedt je net even nog te zomers op het moment dat het eigenlijk net iets te koud is en hup, je hebt een verkoudheidsvirusje te pakken.

Laat je niet bang maken. Angst is waarop dit virus aanhaakt. Het energetische angstveld wordt nu al gevoed, door hen die ‘bang’ zijn voor wat gaat komen. Wat nou als er helemaal niets komt? Of in ieder geval niet wat men nu probeert te laten landen op aarde.

Loslaten

Lief mens, er is maar 1 ding belangrijk op dit moment en dat is dat jij dat hele oktober loslaat. Op het moment dat er in de media of waar dan ook, in welke vorm of door wie dan ook gedeeld wordt dat er weer een ‘golf verwacht wordt’, en zoals je weet inmiddels zijn verwachtingen gevaarlijke dingen, voed dit dan op geen enkele wijze. Denk niet, schrijf niet, spreek niet, luister niet naar wat geprobeerd wordt te creëren. Op het moment dat je dit wel doet en zelfs actief gaat delen hierover, dan draag je bij aan de manifestatie (het werkelijkheid worden) van deze volgende ‘golf’.

Waar je beter op kunt focussen is welke golf jij wel wilt dat snel, en wellicht wel in oktober of niet, manifesteert. Een mensheid, die liefde en zorg voor de aarde ineens veel belangrijker vindt dan al het andere. Een mensheid, die opstaat voor zichZELF, maar niet vanuit een egoïstisch belang of angst en woede of andere lage energetische frequentie emoties. Een mensheid die anderen onvoorwaardelijk respecteert, welke waarheid deze mens ook aanhangt. Dat er in harmonie wordt samengeleefd met alles wat leeft. Zelfs met het kleinste micro-organisme dat zich op deze planeet bevindt.

Schuif aan de kant wanneer creatie van angst, paniek, bang zijn voor probeert bij jou ‘binnen te komen’ op welke manier dan ook. Deel alleen mooi, goed, gezond, beter. Jouw energetische kracht is immens! De gevolgen daarvan ook, dus kies, lief mens. Wat wil jij dat manifesteert? Richt je dan ook zuiver en alleen daarop…

Heeft deze tekst jou geraakt? Jou de antwoorden gegeven waar je op dit moment naar zocht? Dan kun je iets terugdoen, door te helpen mij meer tijd te kunnen besteden aan het schrijven van dit soort artikelen. Hiermee draag je ook bij aan het helpen van anderen die ook zoekende zijn.

Mocht de tekst je antwoorden/inspiratie geven en je vindt dit iets waard, dan ben je vrij om je waardering te delen. Dat mag in gewoon in woorden, maar ook op basis van een donatie. Je kunt dan iets overmaken op: NL10 ASNB 0782 5229 71 t.n.v. K.J. Bos of doneer direct via PayPal/creditcard:
21-09-10 inspiratiekaart Zuivering

 Inspiratiekaart-uitjebewust-070921

Een inspiratiekaart voor jou over moed, de naakte waarheid en (weer) heel ZIJN. Deze kaart kwam op 7 september in de energie van de nieuwe maan.

Best een heftige inspiratiekaart, omdat deze in zoveel energievelden/dimensies van toepassing is. Vuur laat Moeder Aarde letterlijk zien in alle bosbranden, die wereldwijd woeden en de afgelopen tijd gewoed hebben. Die zorgen voor verwoesting van heel veel bezielde ‘zuurstofmakers’ en ‘CO2-omzetters’, namelijk de bomen. Sommige branden lijken onblusbaar. Dat is niet voor niets zo. Er wordt de mensheid zo duidelijk getoond (de naakte waarheid) dat ze op heel veel dingen geen vat kán hebben. Dat er grenzen zijn. Dat Moeder Aarde niet schroomt om mensen wakker te maken en te laten beseffen dat zij altijd de regie in handen heeft over haar eigen heel ZIJN. Wat dat ook voor consequenties met zich meedraagt. Dit geldt ook voor eik individu, want zij is net zoveel jij als jij haar.

Zij weet, dat zij nieuw zal creëren. Ze heeft de moed om het oude te laten verbranden, zodat er nieuw kan ontstaan dat doorspekt is met een andere energetische frequentie. Een hogere trilling. Die nodig is om verder te gaan naar het volgende hoofdstuk van planeet aarde.

In de mensenwereld begint ook het vuur te ontsteken. Het vuur van moed. Het vuur van het is genoeg. Het vuur van de naakte waarheid. Mensen stappen over hun angsten heen, hebben de moed om op te gaan staan voor zichZELF en de medemens. Niemand heeft namelijk het recht om te beschikken over een ander. In welke vorm dan ook. Ieder mens is gelijkwaardig, ongeacht kleur, afkomst, overtuiging, beperking, enz. Ieder mens is waardevol. Ieder mens verdient respect. Ieder mens is vrij en grenzeloos.

Het tijdperk van angst en macht begint in de fik te staan. Het is nodig. Het is genoeg. Het vraagt om een andere aanpak. Een die meegaat met de veranderende trilling van deze planeet. Een, die de mensheid laat inzien dat doorgaan op de oude voet ons nergens zal brengen. Niet qua klimaat, niet qua gezondheid, niet qua vrijheid. Het aansturen op een ‘exclusieve maatschappij’ in plaats van een inclusieve waar iedereen met respect en liefde wordt behandeld (al dan niet in de zorg), zal de mensheid geen geluk brengen.

Vanuit angst wordt het pak zaadjes met verdeeldheid, woede en onbegrip opengetrokken en lustig rondgestrooid om al knetterend te ontvlammen, waardoor de mensheid elkaar niet meer hoort en al helemaal niet meer kan of wil luisteren naar een ander vanuit respect voor elkaars ZIJN. Ongeacht het onderwerp of welke overtuiging dan ook. Er ontstaan touwtrekspelletjes, waarbij de een de ander (op individueel niveau, maar ook in groepen of in een nog breder perspectief) over de streep wil trekken om zo puur vanuit eigen belang (vaak angst, macht of geld) zijn gelijk te halen. Maar wat is waarheid?

De mensheid heeft in de keten van de natuur heel veel rechten verkregen. Dit alles met het doel goed voor de aarde te zorgen. Daar is iets heel erg scheef gegaan. De mensheid denkt (leven vanuit het hoofd/ratio) dat ze alles naar haar hand kan en mag zetten. Niets is minder waar. De struisvogelpolitiek als het om het klimaat gaat, omdat de economie belangrijker is en ook hier angst regeert voor verlies en verandering. Het marionettenspel waar velen in verwikkeld zijn geraakt en waarbij hiërarchie leidend is. Degene boven jou, in welke vorm dan ook (jouw baas, en die weer van hem, overheden, de EU) alles zit in machtsstructuren waar hevig geprobeerd wordt om de mens vast te houden als dienaar aan deze structuren.

Aan jou de vraag lief mens. Waar draag je aan bij? Wat is jouw naakte waarheid als je alle aspecten van jouw leven bekijkt? Zit jouw geld bijvoorbeeld bij banken en/of verzekeringsinstanties, die dat stoppen in zaken, die het daglicht niet kunnen verdragen? Denk aan de vlees-, farmaceutische en wapenindustrie. Als jij boodschappen doet of uit eten gaat, of misschien wel in de horeca werkt, wat eet je dan of wat serveer je? Knutselvoedsel vanuit ketens waar chemische, kunstmatige en giftige stoffen worden gebruikt? Waar dieren bol staan van de hormonen en antibiotica? Als je in de zorg werkt, wat is dan de naakte waarheid van deze instelling? Welke dimensietrilling heeft deze en klopt die wel met die van jouw hart?

Het zijn zomaar een paar voorbeelden. Deze kaart vraagt om jeZELF onder de loep te nemen en te kijken waar jij meer en beter kan bijdragen. Moeder Aarde heeft heling nodig en die kan alleen ontstaan doordat jij jeZELF heelt. Zolang de mensheid niet begrijpt dat alles wat ECHT van belang is in hem of haar ZELF zit (zie de vrouw op de kaart, die haar handen op haar hart heeft en in zichZELF gekeerd is), en alles daarbuiten bijzaak is, kan de transformatie nog niet voldoende aarden.

Vuur is daarom niet voor niets de inspiratiekaart. Vuur is heftig en kan zomaar ontvlammen in lage frequentie reacties en emoties. Maar het kan ook hartverwarmend werken. Vuur is verwoestend en tegelijkertijd ruimte scheppend voor nieuw. Het is in jouw hart waar jouw passie ontvlamt of brandt. Lief mens, heb de moed om in jeZELF op zoek te gaan naar wat jou drijft. Vuur kan je helpen oud zeer, verdriet en al het andere dat jou tegenhoudt een moedige stap te zetten, te verbranden.

Laat de warmte, die vuur verspreidt jouw hart verwarmen alleen dat aanwakkeren dat liefde en licht verspreidt. Er is maar 1 ruimte te vullen. Hoe groter het vuur brandt in het energetische veld van liefde en licht, hoe sneller het andere uitdooft. Gewoon, omdat het geen zuurstof meer krijgt om zich verder te manifesteren en in de kiem gesmoord wordt.

Heeft deze tekst jou geraakt? Jou de antwoorden gegeven waar je op dit moment naar zocht? Dan kun je iets terugdoen, door te helpen mij meer tijd te kunnen besteden aan het schrijven van dit soort artikelen. Hiermee draag je ook bij aan het helpen van anderen die ook zoekende zijn.

Mocht de tekst je antwoorden/inspiratie geven en je vindt dit iets waard, dan ben je vrij om je waardering te delen. Dat mag in gewoon in woorden, maar ook op basis van een donatie. Je kunt dan iets overmaken op: NL10 ASNB 0782 5229 71 t.n.v. K.J. Bos of doneer direct via PayPal/creditcard:
Interesse in een persoonlijke kaartlegging? Klik hier

10 dagen lang elke dag inzicht? Bekijk dan de 10-daagse kaartlegging.

4-weekse Leren Liefdevol Affirmeren

Copyright Uitjebewust

Gedachtekracht is het meest krachtige middel om jouw leven vorm te geven en te werken aan jeZELF. Affirmeren is een manier om aan wat jij wenst woorden te geven en deze in te zetten om te laten manifesteren.

Tijdens deze 4 weken gaan we aan de slag met affirmaties. Affirmaties creëren beter in jouw leven én in de wereld.

Affirmaties zijn korte zinnen, waarbij je jouw liefdevolle energie inzet om bewust transformatie te bewerkstelligen en bij te dragen aan het grotere geheel. Dat kan betrekking hebben op jouw persoonlijke groei. Dat er zaken zijn, die je graag wilt, dat er situaties zijn die om oplossing vragen, enz.

Daarnaast gaan we aan de slag met wat jij wenst voor de wereld. Ook daar maken we wekelijks een affirmatie voor. Op die manier draag je ook direct bij aan de transformatie naar een liefdevollere wereld.

De kracht van affirmeren zit in het kiezen van de juiste woorden én de herhaling. Daarom word je ook niet zomaar losgelaten na 1 sessie. Er volgen er nog 3, waarbij je wekelijk begeleid wordt.

Hoe gaan we aan de slag?

 • Elke week hebben we telefonische contact en ontvang je persoonlijke begeleiding van maximaal 1 uur.
 • De eerste week beginnen we met kennismaken, waarnemen wat er bij jou speelt en het opstellen van jouw eerste affirmaties. Je leert dus direct in de praktijk.
 • De 3 weken daarop hebben we telefonisch contact, voor feedback en het opstellen van nieuwe affirmaties waar je dan de aankomende tijd mee aan de slag kan.
 • Er zullen meerdere affirmaties ontstaan, die jij direct kunt gebruiken.
 • Je gaat ervaren hoe affirmeren werkt en wat je ermee kan.
 • Na 4 weken ben je in staat om voor jeZELF lekker door te gaan met affirmeren en beter te bewerkstelligen.

Lijk jou dit wat?

Voor deze 4-weekse Leren Liefdevol Affirmeren kun je je nu aanmelden via de button hieronder.

Kosten: € 240,00 incl. 21 % btw voor 4 telefonische begeleidingssessies van 1 uur per keer.

Aanmelden

Ontwikkelbegeleiding Energetisch BewustZIJN

Ontwikkelbegeleiding Energetisch BewustZIJN uitjebewust

Het leven hier op aarde is best complex. De Ontwikkelbegeleiding Energetisch BewustZIJN helpt jou op weg, bevestigd en geeft je vertrouwen.

Iedereen is uniek en heeft gaven. Elke ziel heeft een levensdoel en een zielemissie. In elk mens zijn lichte en donkere kanten aanwezig. Evenals de mannelijke en vrouwelijke kant. En dan is er ook nog het spelende kind, familielijnen, incarnaties en vooral jouw leven NU op dit moment.

Dat is de jij, die het als 5D ziel bomvol onvoorwaardelijke liefde en een enorme schat aan innerlijke wijsheid best lastig heeft in de huidige maatschappij. Toch ben je hier niet voor niets. Waar loop je tegenaan? Hoe ga je ermee om? Wat zijn herhalende thema’s? Wat kan je leren van de spiegels, die je voorgehouden worden? Het zijn zomaar een paar vragen, die opkomen. Het gaat erom dat jij mag ontdekken vol nieuwsgierigheid en leert hoe je jouw ZELF in kan zetten zonder afstand te doen van jouw werkelijke ZIJN.

Je weet dat er meer is tussen hemel en aarde. Van nature heb je al een verbondenheid met de Moeder Aarde, anders was je dit nu niet aan het lezen. Vraag jij je af wat je hier op aarde komt doen? Wil je (verder) ontdekken hoe jij jouw unieke energetisch bewustZIJN mag inzetten en verder mag ontwikkelen? Hoe je kan bijdragen aan die nieuwe wereld? Als jij hiernaar op zoek bent, dan gaan we samen op weg.

 • Samen op weg betekent dat je 1 op 1 met mij telefonisch contact hebt.
 • We gaan aan de slag met jouw persoonlijke vraagstukken/issues, waarbij je alles wat je meemaakt/meegemaakt hebt kan delen, want niets is raar of gek.
 • Je wordt uitgedaagd op het gebied van voelen en ervaren.
 • Je krijgt tools voor jouw verdere ontwikkeling, bijvoorbeeld wat betreft affirmeren, taalgebruik, bij jeZELF blijven en aarden
 • Ik neem je mee in meer bewust leven voor zowel jou persoonlijk als in jouw dagelijks leven en hoe je daardoor meer bijdraagt aan het grotere geheel.

Wat kan het je opleveren?

 • Meer vertrouwen in jeZELF en jouw gaven, ook als je die nog niet ontdekt hebt.
 • Beter in balans met meer innerlijke rust.
 • Richting waar jij jouw focus op mag leggen en/of waar je mee aan de slag mag.
 • Besef van jouw waardevol ZIJN voor en in het grotere geheel.
 • Krachtiger in het leven staan.
 • Leren het leven meer te interpreteren met een knipoog.

Kosten: € 240,00 incl. 21% btw. voor 4 telefonische begeleidingssessies van maximaal 1 uur per keer. Afhankelijk van jouw persoonlijke proces wisselt de interval tussen 2 sessies. Dat kan zijn 1x per week, 1x per 2 weken of 1x per maand.

Aanmelden

Het Energetisch Voedingswaarde Advies

Energetisch-Voedingswaarde-Advies-uitjebewust
Afbeelding van JL G via Pixabay

Het Energetisch Voedingswaarde Advies (EVA)

Waarmee je je voedt, is van essentieel belang voor hoe je je voelt en in hoeverre je in balans kunt ZIJN én blijven.

In de wereld is voeding (eten én drinken) veelal gestoeld op knutselvoedsel. Dit consumeren is de normaalste gang van zaken, want zo ben je nu eenmaal opgevoed en opgegroeid en dat is niemand te verwijten. Hierdoor sta je niet meer zo erg stil bij alles wat je eet en drinkt. Lekker, dat komt vaak eerst. Je hebt trek in… Daarna volgt voedzaam, want je hebt ‘vulling’ nodig en misschien, omdat jij je meer bewust bent, ook nog ‘gezond’. Maar, is wat voorgespiegeld wordt als gezond dat ook echt? En voed het jou ook echt?

Waarmee je je voedt heeft invloed op in hoeverre jouw immuunsysteem optimaal zijn werk kan doen en hoe gezond jouw lijf en leden zijn en blijven. Maar ook op de ‘onzichtbare kant’ van jouw natuurlijke ZIJN.

In hoeverre negativiteit ingang heeft bijvoorbeeld en emoties, vooral angst en onzekerheid, de overhand kunnen nemen. voeding heeft invloed op jouw energieniveau en hoe snel je weer ‘opgebrand’ raakt en misschien wel weer bij moet tanken met producten, die wel energie opleveren, maar jou niet wezenlijk voeden.

Vanuit eigen ervaring en experimenteren, weet ik dat alles wat je tot je neemt invloed heeft op jouw algehele natuurlijke ZIJN, zuiverheid en het in jouw kracht kunnen staan. Het vermogen om ‘weerstand’ te kunnen bieden, door jouw ‘weerstand’ te verhogen.  

Jouw dagelijkse consumptiegedrag heeft grote impact op jouw ZIJN en gezondheid en misschien ook wel op jouw gewicht, maar dat is niet altijd zo. Vaak liggen er aan ‘te zwaar of te licht voor jouw postuur zijn’ meerdere onderliggende issues, die je mag oplossen. Die zouden we eventueel kunnen bekijken in een consult, zodat je ook dat stukje oplost.

Het Energetisch Voedingswaarde Advies
is met NIETS anders te vergelijken

Het is anders dan al het gangbare tot nu toe. Het heeft dan ook niets te maken met de ‘voedingswaarde’ of ‘energiewaarde’, die standaard op verpakkingen staan. Ook niet met Kcal (kilocalorieën) en kJ (kilo Joules). Dus geen calorieën tellen, afgepaste porties, schijf van 5, eenzijdig eten of hongerdieet.

Het Energetisch Voedingswaarde Advies richt zich op:

 1. de energetische frequentie van voedingsproducten en dranken,
 2. de feitelijke gezondheidswaarde van alles wat je consumeert en
 3. het spirituele aspect van jouw energetisch wezen en de behoeften, die daaruit voortvloeien om jouw gehele ZIJN (lichaam, geest, ziel) in zo optimaal mogelijke staat te houden.

Het geeft inzicht in wat jij nodig hebt om energetisch (weer en meer) in balans te komen. En dat gaat verder dan alleen naar de producten kijken in de 3e dimensie een materiële vorm hebben aangenomen. Dus het pak melk of het blik soep. Het is een totaalpakket dat alles omvat om jouw ZIJN zo optimaal mogelijk te laten functioneren, waarbij eveneens jouw impact op het grotere geheel een boost krijgt.

Hoe werkt het?

Ik ga je inzicht verschaffen door te kijken naar WAT jij eet en HOE VAAK je dat eet en in hoeverre dat resoneert met jouw ZIJN. Aan de hand daarvan krijg jij van mij een uitgebreid inzicht en advies per mail. Door je inzicht te verschaffen, kun je je bewust worden en dat is het vertrekpunt om andere keuzes te kunnen maken, waardoor je veel beter in jouw kracht en energie komt.

Prijs: € 75,00 inclusief 21% btw

Aanmelden

2021-08-04 inspiratiekaart augustus

20210804 inspiratiekaart uitjebewust
Kaartenset: Fluisteringen van de natuur. Angela Hartfield/Josephine Wall

Inspiratiekaart: Neem een besluit

Vandaag word je gevraagd de daad bij het woord te voegen. Hoe vaak zeg jij: “Ik ga dit doen.” “Ik ga dat doen.” Maar wanneer DOE je het echt? Wanneer ga je aan de slag? Los je de dingen, die er liggen op? Al is het met zware tegenzin. Alles wat je ‘opruimt’, schept ruimte om nieuw in jouw leven binnen te laten.

Het is volslagen logisch dat je twijfels hebt. Het geeft alleen maar aan dat je niet helemaal in balans bent en daardoor energetisch zakt naar de frequentie van het twijfelveld van de 4e dimensie. Is niet nodig, lief mens. Het gaat er niet om WELKE keuze je maakt. Het gaat erom DAT je een keuze maakt.

Het Universum en Moeder Aarde kunnen jou alleen horen en je helpen te manifesteren als je duidelijkheid schept in wat je nou echt wilt. En het hoeft niet eens een megagroot doel te zijn hoor. Als je begint met daadkracht op iets kleins te zetten, dan is dat ook helemaal goed.

Blijven hangen in twijfel en onzekerheid leidt tot niets. Evenals afwachten ook niets toevoegt. Wie creëert ook alweer zijn of haar leven? JIJ! Ongeacht wat er zich in de wereld afspeelt, ongeacht wat er bedacht wordt. Het is die drijvende kracht, die alles overruled. Vertrouw daar maar op.

Er ligt zoveel moois in het verschiet. Zie je de vrouw op de kaart, die de schakel is tussen hemel en aarde. Hoe kleurrijk en prachtig mooi haar verbondenheid is? Zorg dat je goed geaard bent en blijft. Verticaal in 1 lijn met het Universum van licht en liefde en Moeder Aarde.

Ga je te veel in een horizontaal energieveld, dan raak je wiebelig en emotioneel. Focus, lief mens, op wat jij wilt dat manifesteert. Al het andere is echt ondergeschikt. Ga over tot actie. Blijf niet stil zitten in jouw dromenland, waarbij je jouw droom duidelijk ziet, maar je laat tegenhouden door wat je vooral niet hebt. Denken in tekorten, levert tekorten op. Denken in onmogelijkheden, levert onmogelijkheden op.

Keer het om. Er is alleen maar voorspoed en overvloed. Alles is mogelijk.  Augustus schept alle mogelijkheden om als een speer vooruit te kunnen en de vruchten te gaan plukken van wat je eerder gezaaid hebt of wat als een zielig ontkiemend plantje nu nog op de plank staat en dringend om water en aandacht vraagt.

Kun je vertrouwen hebben, lief mens? Dat als jij duidelijk bent en dus een besluit neemt en hier ook vol voor gaat, zonder je door niets of niemand tegen te laten houden, het tot leven zal komen? Wat heb je eigenlijk te verliezen? Probeer het maar en zie wat zich ontvouwt.

Heeft de tekst van deze inspiratiekaart jou geraakt? Jou de antwoorden gegeven waar je op dit moment naar zocht? Dan kun je iets terugdoen, door te helpen mij meer tijd te kunnen besteden aan het channelen en schrijven van dit soort artikelen. Hiermee draag je ook bij aan het helpen van anderen die ook zoekende zijn.

Mocht de tekst je antwoorden/inspiratie geven en je vindt dit iets waard, dan ben je vrij om je waardering te delen. Dat mag in gewoon in woorden, maar ook op basis van een donatie. Je kunt dan iets overmaken op: NL10 ASNB 0782 5229 71 t.n.v. K.J. Bos. Mijn dank is alvast groot.

Persoonlijke kaartlegging? Klik hier
Inzicht over jouw groei en samen aan de slag? Kies dan voor de 10-daagse kaartlegging

10-daagse kaartlegging

10-daagse kaartlegging uitjebewust 020821
Image by Hans Braxmeier from Pixabay

Zou jij wel eens begeleiding van hogerhand willen ontvangen? Om je verder te helpen met jouw vraagstukken en groei? Dan biedt deze 10-daagse kaartlegging jou de helpende hand.

Wat houdt het in?

 • 10 dagen lang ontvang je van mij een kaart of meerdere kaarten (want ook ik weet niet wat het Universum te communiceren heeft met jou) uit een kaartendek dat op jou van toepassing is MET bijbehorende gechannelde boodschap.
 • Elke dag geef je mij feedback over wat je hebt ontvangen. De vragen, die je misschien hebt en al het andere dat door de kaartlegging ‘losgemaakt’ wordt. Ik reageer daar dan weer op, zodat je stappen kan maken in jouw groei.
 • Elke dag vraag ik verdere begeleiding en/of inzichten voor jou. Dat kan een vervolg zijn op het vorige, maar dat hoeft niet.
 • Na 10 dagen heb je een totaalpakket aan boodschappen, waar je zelf mee aan de slag mag.

Kosten

€ 150,00 incl. 21% btw

Dat is € 15,00 per dag.

Om je inzicht te geven wat ik hiervoor doe het volgende:

 • Ik ‘login’ en vraag speciaal voor jou om kaart(en)
 • Ik schrijf de boodschap (die altijd meer bedraagt dan een paar regels)
 • Ik maak een foto van de kaart(en)
 • Ik e-mail jou de foto en de bijbehorende gechannelde boodschap
 • Een deel van dit aanbod is dan ook ‘in the gift’ en daar hoef je dus niet voor te betalen. Waarom? Omdat het belangrijk is je verder te helpen en dat is meer waard dan de bijdrage, die ik hiervoor vraag.

Lijkt dit je wat?

Meld je dan meteen aan, via de link hieronder.

Aanmelden

Referenties:

Beste Karen,
Dankjewel voor de 10 daagse kaartlegging.
Ik heb er veel aan gehad. Het was een mooi belevingsavontuur.
Ook jouw begeleiding was heel prettig, liefdevol .
😊 Gisèle

Het is fijn dat je dingen breder omschrijft en inhaakt op wat ik je vertel. Het heeft me veel gebracht, veel gegeven om verder te gaan op mijn pad. Alles wat ik tot nu toe ontving klopt. Zeker gisteren dat ik me bewust werd waar ik steeds weer vastliep in mijn proces. Dankbaar ben ik dat je mij mocht zeggen wat ik mag maken. Ik koos voor de kaartlegging uit behoefte aan een concreet antwoord. En dat is gegeven. Hoe, waar ik mag bijdragen. Dat ik dit vanuit mijzelf mag doen, vanuit 5D. Dit geeft heel veel rust. Dank je wel Karen!!
Manja

Ik wil je hartelijk bedanken voor de reis die we samen hebben gemaakt. Wist van te voren niet hoe het zou gaan en vond het ook wel apart zo op afstand. Zoals je weet was het niet altijd makkelijk. Maar het is mijn weg, die we bewandeld hebben. Heel mooi hoe jij me daarbij hebt geholpen en hebt ondersteunt, op een heel bijzondere manier, jouw manier. Je doet prachtig werk, ik geniet altijd van je mooie teksten en hoop dat ik ooit ook zo inspirerend mag werken zoals jij doet. Ik wens je het allerbeste en nogmaals heel veel dank.
Liefdevolle groet,
Jacolina