Het wilde zwijn

Het-wilde-zwijn-uitjebewust
Image by Albrecht Fietz from Pixabay

Wie aan wilde zwijnen denkt, ziet meestal een kudde varkensachtigen voor zich met kleintjes, die vrolijk gestreept zijn, in het kielzog. Het zwijn is een familiedier, maar ook einzelgänger als het om de mannetjes gaat. Die zijn vaak alleen op pad.

Nachtdier

Wilde zwijnen komen tegen de schemering tot leven. De rest van de nacht kunnen ze dan lekker ongestoord hun gang gaan. Overdag liggen ze vaak te luieren in beschutte omgevingen, die aan het mensenoog onttrokken zijn. Stukken, die overwoekerd zijn, bijvoorbeeld door bramenstruiken, dichte bebossing en maïsvelden, zijn favoriet.

Kun jij genieten van de stilte van de nacht? Als iedereen slaapt, is er namelijk veel minder ‘in de lucht’. Dat varieert van gedachten van anderen tot de enorme digitale informatiestromen, die via de ether verstuurd worden en waar je als mens de hele dag letterlijk doorheen wandelt. Tenzij je natuurlijk in een hutje op de hei leeft en als jouw wifi is uitgeschakeld en er verder geen bereik is van 4 of 5G.

Overdag houd je je het liefste schuil. Net zoals het wilde zwijn ‘aan het mensenoog onttrokken’. Maar waarschijnlijk niet aan de straling van alle netwerken, die er om ons heen ZIJN en waar je zelf ook gebruik van maakt door bijvoorbeeld de hele dag online te ZIJN op welke manier dan ook.

Het is verleidelijk gemaakt en het werkt, want het grootste deel van de mensheid zit uren op schermpjes te turen in de zombiestand, waardoor ze inderdaad ’s nachts niet meer kunnen slapen. Jouw 3e oog is door het blauwe licht dat van elk scherm afkomt, of het nou jouw mobiel, laptop, computer of tv is, helemaal van de wap.

Lief mens, het leven bevindt zich niet OP een scherm. Het leven bevindt zich buiten in de natuur. Daar waar de bomen straling blokkeren en jij jouw ‘digitale’ verbinding met de natuur kunt aangaan. Een verbinding, die je energie oplevert in plaats van kost. Een waar je wakker van wordt in plaats van in de zombiestand geraakt. Een verbinding, die essentieel is om overdag elders alle vormen van informatiestromen buiten jouw energieveld te (leren) houden.

Je mag jouw wilde zwijnenbestaan om gaan draaien, zodat je weerbaar wordt overdag en ’s nachts (of het grootste deel daarvan) gewoon jouw rust kunt pakken. Net zoals alles in de natuur ’s nachts tot rust komt om de volgende dag voldoende bijgetankt te ZIJN en uitgerust de nieuwe dag in te stappen. Wel even jouw wifi uit hoor en ook alle apparaten, die zenden en ontvangen.

Reflectie

Zwijnen veroorzaken vaak ongelukken als het om de ontmoeting op de menselijke asfaltjungle met auto’s gaat. Het bijzondere hieraan is, dat je een zwijn altijd pas op het laatste moment ziet. Dat betekent dat het al aan het oversteken begonnen is en de betreffende bestuurder ineens een donkere gedaante de weg op ziet hobbelen, waarbij het vrijwel altijd te laat is om te kunnen anticiperen.

Anders dan bij veel andere dieren, die ’s nachts actief zijn, reflecteren de ogen van het wilde zwijn niet op het moment dat er licht op schijnt. Daardoor word je hem pas gewaar als hij opdoemt en dan is het meestal te laat. Vaak niet voor het zwijn, want die kan wel tegen een stootje, maar wel voor het blik met bestuurder erin. Van schampschade tot ernstige ongelukken.

Wat is jou in jouw leven ‘overkomen’? Welk zwijn stond ineens bij jou op de weg? Misschien heb je het altijd al geweten dat je bijvoorbeeld ooit een ongeluk zou krijgen, of dat je een partner zou verliezen op welke manier dan ook. Dit soort innerlijk weten, heeft je altijd alert gemaakt, maar juist op het moment dat het naar de achtergrond verdreven was, was het moment ineens daar.

Dit heeft te maken met jouw ziel, die dit leven eerder heeft geleefd. Je kunt een leven ‘over’ doen of vanuit de toekomst gereïncarneerd ZIJN. Of jouw ziel heeft besloten om vanuit de oneindigheid opnieuw een menselijke vorm aan te nemen op dit moment op deze planeet.

Naar binnen

Innerlijke reflectie betekent naar binnen keren en IN jeZELF antwoorden te vinden. Het helpt je te ontdekken welke van de 3 situaties op jou van toepassing is. Je hebt bijvoorbeeld in een vorig leven, jouw missie niet kunnen volbrengen en bent daarom teruggekeerd.

Wanneer je uit de toekomst NU hier bent, dan weet (hart) je vanbinnen waar de mensheid op afstevent en ben je hier om bij te dragen aan een andere uitkomst. Zielen, die in de oneindigheid verbleven en opnieuw mens zijn, zijn hier om samen met de zielen vanuit ‘back from the future’ zielen eveneens de aarde te helpen.

De aarde is een wonderlijke planeet in het grote oneindige Universum, dat op een manier samenhangt waar de mens nog geen kaas van heeft gegeten. Ze vormt een onmisbare schakel. Als het mis hier op aarde misgaat, dan heeft dat ook impact op al het buitenaardse.

Er ZIJN daarom een heleboel Earthkeepers aanwezig op aarde op dit moment. Velen nog letterlijk in de kinderschoenen. Fantastisch mooie lichtzielen. Een soort kleine sterretjes in een menselijk lichaam, die altijd stralen. Die van nature een enorme liefde voor de natuur hebben en ook bijzonder begaafd ZIJN.

Bescherming

Het-wilde-zwijn-kleintjes-uitjebewust

Het moeder zwijn is zeer beschermend over haar kroost. Zeker als het nog zeer jong is. Maar ook de 1- en 2-jarigen maken nog steeds onderdeel uit van de haar familie en vallen onder haar alziend oog. Een groep zwijnen bestaat uit 3 tot 4 vrouwtjes met hun aanhang en kan al snel een omvang hebben van zo’n 30 stuks. Samen vormen zij ‘een rot’.

Als jij een belangrijke rol/missie te vervullen hebt op aarde, dan kun je ervan verzekerd ZIJN dat je beschermd bent. Evenals al die mooie kinder- en jeugdzielen, die onbewust en sommigen bewust klaargestoomd worden voor de nieuwe tijd.

Dat wil niet zeggen dat er niet op jou gejaagd wordt, net als op het wilde zwijn. Je kunt een ongeluk krijgen en velen hebben dat ook gehad, maar vanuit de universele bescherming heb je het overleefd. Het wil ook niet zeggen dat er geen ongeluk of ongelukkige situaties op jouw pad voorkomen. Soms heeft dat te maken met het opheffen van karma, al dan niet persoonlijk. In andere gevallen wordt er geprobeerd lichtzielen ‘uit te schakelen’, wat vanuit die grote oneindige bescherming niet lukt.

Beheerplan

In landen waar het wilde zwijn in de vrije natuur rondscharrelt of juist in stukken met hekken eromheen, zijn door de tijd heen beheerplannen bedacht. De populatie mag immers niet te groot worden, anders zitten ze de mensheid te veel in de weg.

Niet alleen qua ongelukken, maar ook wat betreft het aanvreten of het kapottrappen van een toekomstige oogst als het om de landbouw gaat. Daar waar de mens piekfijne en stak onderhouden gazonnetjes heeft (een voorbeeld van perfectionistisch gedrag), zijn zwijnen ook niet zo welkom, want ook hier kan de schade aanzienlijk ZIJN als een kudde wilde zwijnen ’s nachts op bezoek is gekomen.

Maar ja, wie waren er nou eigenlijk eerder op deze planeet? Wie moet er zich een weg banen in een wereld, die volledig ‘overgenomen’ is door een mensheid met vreemde eigenschappen als geld najagen, perfectie en alles naar ‘de hand willen zetten”, ook wel manipuleren genaamd. Het wilde zwijn volgt gewoon zijn oerinstinct ongeacht hoe de wereld om hem heen veranderd.

Eten zoeken, is gewoon onderdeel daarvan en aangezien het dier geen borden kan lezen of zich laat tegenhouden door de meeste afrasteringen, wordt het dier afgeschilderd als verwoester (al dan niet in geld uitgedrukt) en dus moeten er zeker niet te veel van komen.

Zo is het ook met een bewuste mensheid. Vandaar dat er geprobeerd wordt deze mensheid volledig uit zijn kracht te halen en af te leiden. Door ze ta laten turen op schermen, ze levenslang medicijnen toe te dienen en nog veel meer fratsen, ook die ongelukken, die jouw pad kunnen kruisen, waardoor ontkoppeling met hun lijf en de ooit zo vanzelfsprekende verbinding met de natuur verbroken wordt of ondergeschikt raakt.

Door het hoofd continu te overbelasten, is er geen ruimte meer voor om te zwijnen. Dat wil zeggen, dat fantastische innerlijke gevoel van geluk ervaren omdat je 1 bent met alles om jou heen. Als dit je bekent voorkomt, dan brengt het zwijn jou de boodschap jouw oer te volgen. Dwars door alle barrières heen ongeacht hoe de wereld om jou heen verandert en vol te vertrouwen dat je beschermd bent.  

Wroeten

Op het menu van het zwijn staan van origine wortels en knollen van planten. Zijn dol op eikels, kastanjes, beukennootjes evenals op klavers en grassen. Voor hun dagelijkse eiwitinname voeden ze zich aan, vaak gewonde, jonge vogels of kleine knaagdieren, zoals muizen, konijnen, salamanders, kikkers en hagedissen. Een formaatje kleiner zijn ook slakken, kevers, regenwormen en insectenlarven favoriet.

De reden waarom de landbouw het wilde zwijn liever ziet gaan dan komen, is het feit dat ze zich ook graag voeden aan maïs en andere granen. Knolgewassen als een vers aardappeltje of biet gaan er ook wel in en voor de vitamine C, scharrelt het wilde zwijn ook (gevallen) fruit bij elkaar.

Het meeste voedsel voor het wilde zwijn is dus ‘aards’. Het bevindt zich erop of erin. Hiervoor wroeten en woelen ze in de aarde op zoek naar hun kostje. Op zich helemaal niet erg, want de natuur is hierop berekent. Anders zouden er geen wilde zwijnen in het ecosysteem op deze planeet voorkomen.

Je kunt plekken waar zwijnen leven dan ook eenvoudig herkennen aan de stukken omgewoelde grond in bossen en weilanden. Dat alles heeft een functie, namelijk het biedt ruimte aan nieuw. Zaden, van bloemen, struiken en bomen kunnen door het vrijkomen van mineralen beter ontkiemen. Het zwijn zorgt dus voor het ontstaan van nieuwe bossen, bloemenweiden voor bijen, vlinders en andere bestuivers. Dat is de mensheid helemaal vergeten en al zou men het wel weten, dan liever niet in de eigen achtertuin/op eigen landbouwgrond.

Ook hier kun je weer een parallel trekken met de mensheid. Degenen, die anders in het leven staan, dichterbij zichZELF, de natuur en zich bewust ZIJN, dat zij hier zijn als Earthkeeper evenals dat zij talenten en gaven hebben, die alles vanuit het hoofd overstijgen, zijn als het ware de wroeters. Zij zorgen ervoor dat de zaadjes voor die harmonieuzere, hernieuwde en herstelde aarde tot ontkiemen komen. Ieder op zijn/haar eigen unieke manier. En ja, de gevestigde orde heeft dat, net als bij het zwijn, liever niet.

Ongestoord

Zwijnen houden er niet zo van om gestoord te worden in hun dagelijkse gang van zaken. Vrouwtjes met kleintjes hebben een grote verdedigingsdrang. Wie een zwijn tegenkomt, moet op zijn hoede zijn en op gepaste afstand blijven, want eenmaal in de aanval, leg je het als mens toch echt af tegen dit snelle dier.

Sta jij een beetje als het zwijn in jouw leven? Doe je het liefst jouw ding, zonder dat je gestoord wordt? En als je dan toch gestoord wordt, hoe is dan jouw reactie? Zet je jouw felheid (waarschijnlijk geleerd in een vorig leven) in, waardoor je mensen met jouw ongekende ‘lik op stuk beleid’ misschien pijn doet en/of afschrikt, waardoor ze een volgende keer op hun hoede zijn of helemaal niet meer aan durven kloppen, terwijl ze dat wel zouden moeten doen? Zeker in situaties waar overleg noodzakelijk is om tot resultaat te komen.

Of laat je toe dat anderen jou storen als je lekker in je element bent, waardoor balans houden in jouw ZIJN en jouw leven een ware uitdaging is geworden? Je wordt steeds afgeleid door de buitenwereld. Het hoeft niet eens door mensen te komen. Ook jouw mobiele telefoon bliept en trilt te pas en te onpas, omdat mensen en bedrijven op een door hun zelf bepaald en gewenst moment op de knop ‘versturen’ drukken en zo jouw ruimte binnen stormen. Dat haalt je steeds weg van dat waar je jouw focus op wilde zetten.

Wat is hier de gulden middenweg eigenlijk? Mag jij leren dat mensen niet voor niets bij je aankloppen? Je kunt de tijd dat je gestoord wordt heel eenvoudig heel kort houden door te vragen of iets dringend is. Als dat niet het geval is, kun je vriendelijkheid toepassen en afspreken wanneer je er kan ZIJN voor deze mens.

Is het wel dringend, dan moet je tijd maken en jouw knorrige gedrag aan de kant schuiven door te luisteren naar de ander en ondertussen jouw rust terugpakken, zodat je op een aardige manier kan reageren.

Daar waar mensen te pas en te onpas bij je binnenstormen met tal van vragen, die ze stiekem zelf ook op kunnen lossen, mag je leren de juiste vragen te stellen, zodat ze zelf ook tot die conclusie komen en je in de toekomst steeds minder hoeven raadplegen.

Ben je een control freak en wil je alle touwtjes in handen houden, dan hoort ongewenst storen hierbij. Jouw ‘rot’ is op zijn hoede voor jouw (rotte) reacties en wordt daardoor als het ware verlamd en durft eigenlijk steeds minder eigen initiatief te nemen en de mate waarin je gestoord wordt, neemt hierdoor alleen maar toe.

De conclusie is, dat jij zelf kan bepalen hoe je wilt dat je gestoord wordt om er niet gestoord van te worden. Geef je verantwoordelijkheid uit handen? Of blijf je control freak? Het is aan jou.

Wat je hierbij kan helpen, is vooraf met de betrokkenen in gesprek gaan. Wat moet het resultaat van iets ZIJN? Op welke manieren kan dat bereikt worden? Misschien zitten er tussen de antwoorden, die anderen inbrengen wel prachtige dingen, die je zelf niet eens had kunnen bedenken (hoofd) en wordt het resultaat er alleen maar mooier van. Ooit het van deze kant benadert?

Moet je ECHT telkens op jouw mobiel kijken bij elk bliepje of pingeltje? Of kun je dat ding op stil zetten en zelf bepalen wanneer je tijd neemt om te kijken wat er binnen is gekomen? Dit is echt een testje waard, want je zult merken als je jouw mobiel raadpleegt op JOUW moment, en niet dat van de zender er zeker geen man overboord is. Er is geen brand, de wereld vergaat niet en als dat wel zo zou zijn dan zou men echt wel bellen of het luchtalarm zou afgaan.

Je kunt vaste momenten kiezen om te checken, maar dus ook om ongestoord jouw ding te kunnen doen, zodat je daarmee ECHT vooruitkomt, want dat is wat je stiekem wilt toch?

Altijd onderdeel van

Ongeacht of jij een leidinggevende rol hebt of niet in een situatie, je bent altijd onderdeel van een groter geheel. Die grote zwijnenfamilie. Of deze tastbaar is in de vorm van mensen om je heen of niet. Je bent altijd schakel tussen hemel en aarde en HOE jij in jouw leven staat, heeft daar invloed op. Evenals de resultaten, die hieruit voortkomen.

Het is prettig je deze universele wijsheid te beseffen. Dat kan je helpen om situaties anders aan te vliegen en/of je te ontdoen van alles wat geen opbouwende energie met zich meedraagt. Lief mens, als jij door jouw innerlijk reflectie weet dat jij ‘wroeter’ bent om nieuw tot bloei te laten komen, zet je hier dan voor in, door zelf het voorbeeld te ZIJN.

Heb jij iets aan deze tekst gehad? Heb je inzicht of iets anders hieruit ontvangen? Support mij dan met een bijdrage, zodat ik dit werk kan blijven doen. Zo blijft de Universele wet van geven en ontvangen in balans.

Jouw support is welkom op:

NL10 ASNB 0782 5229 71 t.n.v. K.J. Bos

Meer boodschappen van dieren? Bestel het boek Boodschappen van Dieren deel 1 en/of Boodschappen van dieren deel 2. Wil je een fijn zakboekje vol positieve dierenboodschappen? Bestel dan Het Dieren Inspiratie Boekje.

Heb je ergens vragen over? Loop je ergens vast in jouw leven? Dan help ik je vanuit eenheidsbewustZIJN graag aan persoonlijk inzicht.

23-04-06 Volle Maan(d) Kaartlegging

Dit zijn de kaarten voor de Volle Maan(d) Kaartlegging van 6 april 2023

Je mag er intuïtief een keuze uit maken, net welke kaarten met jou resoneren.

Wil jij de gedraaide kaarten zien en de boodschappen lezen?
Meld je dan hieronder aan. Alleen dan ontvang je ook het wachtwoord om naar de gedraaide kaarten en boodschappen te gaan.

Aanmelden

Je kunt jouw support handmatig overmaken via het rekeningnummer in het aanmeldformulier, maar je kunt ook supporten via Paypal. Dan kun je deze link gebruiken:

Naar de gedraaide kaarten en de bijbehorende boodschappen:

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

Vaker meedoen zonder steeds aan te hoeven melden

Wil je vaker ontvangen, dan kan dat d.m.v. een supportabonnement voor een aantal manen. Via het rekeningnummer in het aanmeldformulier (klik op aanmelden) of via Paypal/ Creditcard via onderstaande link:

Behoefte aan meer inzicht voor jouw persoonlijk?
Kijk eens bij Persoonlijk Inzicht en Individuele Kaartleggingen of lees mijn boeken, waaronder 2 belangrijke Levensstijlgidsen, die je veel inzicht geven op ‘weet wat je eet’ en ‘hoe het nou zit’ op energetisch niveau dan. Alles is erop gericht jou verder te helpen, je gezond en in balans te houden en te ontdekken wat je hier op aarde komt doen.

Crowdfunding Eco Reserve Avalon Frankrijk

Eco reserve Frankrijk

Mijn droom is een stuk aarde te behouden, te beheren, te behoeden en er in samenwerking met de natuur te creëren. Een Eco Reserve in Frankrijk, waar met alles wat leeft respectvol wordt omgegaan. Waar je kan komen om even te proeven of langer te verblijven, te ervaren, te leren en inspiratie op te doen. Waar je tot jeZELF kan komen, weer herinnert en opnieuw de verbinding met jouw natuur en de natuur legt.

Zorg dragen voor een stuk aarde. Een voorbeeldplek, waarbij getoond wordt dat we, als mensheid, ook op basis van een veel lagere footprint kunnen leven. Waarbij we in de tijd vooruitgaan, door terug te gaan naar de natuur. Gewoon comfortabel, want techniek is er niet voor niets. Het doel is dit zodanig te combineren, waarbij we in plaats van plunderen, bijdragen.

Ik heb een plek gevonden, maar ik heb aanvullende financiële middelen nodig. Daarom heb ik alvast de website gebouwd: www.ecoreserveavalon.com

Hier vind je meer over

 • het plan,
 • de benodigde middelen,
 • waar jouw donatie aan wordt besteed
 • en hoe je kan bijdragen.

Het KAN! Wil jij me helpen?

Alle support is welkom!

Je kunt jouw bijdrage overmaken op:

NL10ASNB0782522971 t.n.v. KJ Bos
Onder vermelding van Donatie ERA

Jouw donatie wordt direct apart gezet op een spaarrekening en alleen gebruikt voor de realisatie van dit doel.

Komt er meer binnen dan het doelbudget, dan zal dat worden geïnvesteerd in het project. Bijvoorbeeld voor de aankoop van meer land om het stukje bewaarde aarde uit te breiden.

Andere opties

Ambassadeur
Je bent van harte uitgenodigd om ambassadeur te worden voor dit project en zelf op een ludieke manier in te zamelen. Statiegeld, een inzamelingsactie, een pot op de toonbank , een gekoppelde crowdfunding, zodat voor degenen, die bijdragen ook te zien is hoeveel er opgehaald is, of misschien heb je nog wel andere ideeën. Die zijn van harte welkom! Mail me dan.

Investeerder
Wil jij bijdragen aan een gezondere planeet? Dan is dit project wellicht een mooie kans om daarbij te helpen. Mocht je willen investeren in dit project, laten we dan in gesprek gaan om te bekijken op welke basis jouw investering in goede aarde valt en dus rendement oplevert. Ik kijk uit naar jouw bericht.

Lening verstrekken
Heb jij geld op de bank waar je nu niets mee doet? Waarom zou je het niet inzetten om de planeet een stukje mooier te maken? Dit project de kans te geven zich te laten ontwikkelen, waarbij terugbetaling van jouw leensom vaststaat. Voelt dit voor jou als een mooie optie? Laat het me dan weten.

Laatste wens
Het is mogelijk om een schenking te doen in het kader van iemands ‘laatste wens’ voordat hij of zij deze planeet verlaat. Dat kan natuurlijk altijd bij leven, maar ook via een testament. Mocht je iemand kennen, die een laatste wens heeft of ben jij ZELF misschien die iemand, weet dan dat elke schenking gebruikt zal worden om de aarde een stukje mooier te kleuren.

Mag ik op jou rekenen in deze tijd waar het behoud van en zorg voor de aarde prioriteit op 1 zou moeten staan?

Mijn dank dat jij me helpt is nu al enorm groot.

Karen Bos

22-11-08 Volle Maan(d) Kaartlegging

Deze keer een Volle Maan(d) Kaartlegging in Stier. Dat betekent jouw wilskracht voluit benutten.

WAT WIL JIJ? (nou ECHT)?
Vanuit het diepst van jouw ziel?

De stier, die op een rode lap afrent. Een target. Een doel. Niet in blinde paniek, maar volledig gefocust. DAAR ligt op dit moment de uitdaging voor velen. De rest wegknippen, laten voor wat het is voor dit moment is wat daarop volgt, zodat je helder kunt uitzenden richting het Universum. Want daar raken ze in de war van jouw gewipwap, gewiebel, geswich en chaotische gedachten.

Helderheid verkrijg je niet door te denken (hoofd), maar door actie te ondernemen op wat jouw gevoel je liefdevol kenbaar maakt. Daar liggen de puzzelstukjes voor jouw helderheid voor het oprapen. Volg jouw pad..

Waar mag jij op focussen? Waar bots je tegenaan? Wat voor inzicht is er voor jou om de volgende en laatste maan(d) van dit jaar in te gaan?

Tijdens mijn Volle Maan(d) Kaartlegging kun je (weer) intuïtief jouw kaart(en) weer kiezen, zodat je beter jouw richting kan bepalen.

Doe je mee?

Zo werkt het:

 • Kies intuïtief hieronder 1 of meerdere kaarten (niet stiekem switchen, omdat jouw hoofd dat zegt)
 • Na jouw aanmelden ontvang je 9 november, een mail met daarin de link en het wachtwoord om naar de gedraaide kaarten en de bijbehorende boodschappen te gaan. De gedraaide kaarten en boodschappen zijn niet openbaar en alleen beschikbaar als je je hebt aangemeld.
Aanmelden

Deze Volle Maan(d) Kaartlegging bevat de volgende keuzekaarten

221108-Volle-Maan-uitjebewust-gedekte-kaarten
Kaarten Volle Maan(d) Kaartlegging 08-11-22

Naar de gedraaide kaarten en de bijbehorende boodschappen:

Het wachtwoord voor inzage in de gedraaide kaarten en de bijbehorende boodschappen kun je aanvragen door je aan te melden en een kleine donatie op basis van jouw draagkracht te doen. Het rekeningnummer waar jouw support naar toe mag, vind je in het aanmeldformulier.

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

Wil je vaker ontvangen, dan kan dat d.m.v. een supportabonnement voor een aantal manen. Via het rekeningnummer in het aanmeldformulier (klik op aanmelden)

Behoefte aan meer inzicht voor jouw persoonlijk?
Kijk eens bij Persoonlijk Inzicht en Individuele Kaartleggingen en voel wat er resoneert.

Onthulling Nieuw Jaar Kaartlegging maand juni 2022

Hieronder de onthulling van de kaart van juni, die ik heb mogen ontvangen tijdens de Nieuw Jaar Kaartlegging voor 2022. Op die manier, kun je zien of wat er is gecommuniceerd ook in werkelijkheid heeft plaatsgevonden.

2022 NJK juni uitjebewust
Kaart juni uit de Nieuw Jaar Kaartlegging 2022

De boodschap

Ik denk aan jou: een liefhebbende gedachte, ontdek het waardevolle

Er is hulp. Liefhebbende. Altijd. Je hoeft er alleen maar een beroep op te doen. Ik denk aan jou is het uitzenden van liefdevolle gedachten voor de mensheid en alle andere lichtwezens die leven. Andersom is het ook zo. Wie geeft, ontvangt. Vergeet nooit dat je omgeven bent met liefdevolle kosmische energie uit het Universum en Moeder Aarde. Jouw inspanningen worden echt wel gezien.

De mensheid zit nog steeds in dat transformatieproces, waarbij ontdekt mag worden wat nu echt waardevol is. Een leven dat naar buiten gericht is met alles wat in het leven ‘normaal’ geworden was en uitgaat van hebzucht. Dus het ‘ik heb nu zin in’ en ‘ik wil nu ….’  Onderdeel hiervan zijn aan de ene kant bijvoorbeeld veel uit (eten) gaan, goedkoop vliegen en shop till you drop en aan de andere kant degenen, die hierin voorzien, zoals de restaurants (knutselvoedsel en dieronvriendelijk, giftig industrievlees/vis), cafés (alcohol), de reisbranche (milieuvervuiling) en alle toeleveranciers, die goedkoop en veelal uit Azië inkopen, terwijl hierdoor de aarde steeds verder verwoest wordt (uitstoot, transport, mens- en dieronterende praktijken).

Of is het een leven dat uitgaat van innerlijke kracht en verbondenheid het meest waardevolle in het leven? Een leven dat van binnenuit komt, omdat de mensheid is stil gaan staan bij het eigen gedrag en de impact daarvan op de planeet. Het eigen gedrag en de impact daarvan op het kunnen doorgeven van de aarde aan de volgende generatie.

Dat ons meest waardevolle bezit onze eigen identiteit is, ons ZIJN en onze natuurlijke gezondheid/immuniteit en daarmee direct ook de gezondheid van Moeder Aarde, want alles is met elkaar verbonden. Dat de verbinding, die hiervoor nodig is van binnenuit komt en niet gevuld wordt door dingen en activiteiten buiten jeZELF. Dat alles wat door hebzucht verkregen is, totaal geen waarde heeft als het met jouw geliefden niet goed gaat of het liefdevolle contact ontbreekt.

Deze kaart vraagt de mensheid te bezinnen, eer weer wordt begonnen met ‘zoals het altijd was en we gewend waren geraakt’. Hiervan is in juni veel afhankelijk.

Heb jij iets aan deze tekst gehad? Heb je inzicht of iets anders hieruit ontvangen? Support mij dan met een bijdrage, zodat ik dit werk kan blijven doen. Zo blijft de Universele wet van geven en ontvangen in balans. Jouw support is welkom op NL10 ASNB 0782 5229 71 t.n.v. K.J. Bos of doneer direct via PayPal/creditcard:

Mijn boeken sluiten aan op bovenstaande en zijn bedoeld om de mensheid te helpen. Bekijk ze gerust en voel of er voor jou een boek is dat eruit springt. Want de mensheid, dat ben jij…

Deze podcast sluit ook mooi aan bij de kaart van juni: De erven van de Aarde, dat zijn wij…

Een kaartlegging voor jeZELF? Of meedoen met de Volle Maan(d) of 7-daagse Kaartleggingen? Je vindt hier meer informatie

Loop je ergens vast? Heb je vragen waar je maar geen antwoord op vindt? Stagneer je ergens en kun je er jouw vinger niet opleggen? Zijn er steeds terugkerende thema’s? Dan dienen die zich niet voor niets aan. Tijdens een telefonisch gesprek kijken we er samen naar, zodat jij weer helderheid van geest krijgt.

22-06-06 Inspiratiekaart Boom van het Leven

Vruchtbaarheid, Creativiteit, Bestemming, Magische Zegeningen

Voor jou heb ik deze inspiratiekaart op 31 mei gevraagd en wat voor 1. De inspiratiekaart Boom van het Leven stimuleert je jouw bewustZIJNspad te blijven volgen en als je er een beetje vanaf geraakt bent, door alles wat zich buiten jou afspeelt en aan je trekt – want het is wat hè op dit moment? – er weer op te springen en jouw unieke route in dit leven (weer) te vervolgen.

Juni 2022 een maand waarbij je wederom het oude duidelijk voorgespiegeld krijgt.

Deze kaart is bestemd voor mijn supporters vanuit een collectief energetisch frequentieveld van groepsbewustZIJN. Om hen te supporten op hun weg. Vandaar dat ze niet openbaar beschikbaar zijn.

Mocht jij ook de boodschap willen lezen, omdat je voelt dat het met jou resoneert, dan kun je mijn supporter worden en regelmatig ondersteuning, inzicht, inspiratie, enz. ontvangen of eenmalig een bijdrage doen. Zie verder hieronder.

Op die manier kan ik mijn mooie werk om het bewustZIJN op aarde te vergroten blijven doen. Mijn dank is bij voorbaat groot.

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

Ja, ik wil graag de kaarten en de boodschappen inzien

Ik word jouw suporter:

Klik hier om te lezen hoe dat werkt.

Ik support eenmalig:
Dan kun je op 2 manieren jouw bijdrage doen. Welke optie je ook kiest, je moet je altijd aanmelden via de button ‘aanmelden’ hieronder onder vermelding van 22-06-06 inspiratiekaart.

Vervolgens doneer je jouw supportbedrag

1 via het rekeningnummer in het aanmeldformulier, zie button Aanmelden

2 via PayPal/creditcard, via de paypal link hieronder (vergeet niet OOK het aanmeldformulier in te vullen).

Na ontvangst van jouw support, ontvang je het wachtwoord.

Aanmelden

Direct doneren via Paypal/creditcard:

Kijkje in de keuken van AI

Kijkje-in-de-keuken-van-AI-uitjebewust
Image by Gerd Altmann from Pixabay

Dit inzicht geeft je een kijkje in de keuken van AI, socials en andere dataverzamelaars. Dit inzicht geeft jou inzicht in wat er aan de ‘achterkant’, in de keuken dus, gebeurt op het gebied van online werken en (jouw leven) delen. Het bevat waar e.e.a. voor dient, hoe de mensheid verleid wordt, hoe dingen werken en wat ermee beoogd wordt.

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

Vraag jouw wachtwoord aan en lees het hele artikel

Mijn inzichten zijn niet altijd vrij beschikbaar. Dat heeft een reden. Er mag een nieuwe wereld ontstaan op basis van geven en ontvangen, zodat alles universeel in balans blijft en dat is anders dan je wellicht gewend bent. Ook hier zit een stukje bewustZIJN op. Daarom vraag ik op basis van jouw draagkracht en eer en geweten een beetje support vanaf € 3,00. Op die manier help jij degenen, die minder draagkrachtig zijn, om te kunnen ontvangen, en kan ik mijn werk om de mensheid bewust te maken, te inspireren en te laten groeien blijven doen. Je kunt ook mijn supporter worden. Dan heb je automatisch toegang tot artikelen met wachtwoord. Je aanmelden hiervoor kan hier.

Vul het formulier in via ‘Aanmelden’ onder vermelding van KEUKEN en je ontvangt, na ontvangst van jouw bijdrage, het wachtwoord.

Aanmelden

Je kunt op 2 manieren jouw supporten. 1 via het rekeningnummer in het aanmeldformulier en 2 via PayPal/creditcard hieronder (vergeet niet het aanmeldformulier in te vullen anders kan ik je niet mailen):

Lees ook: Why is a raven like a writing desk (Nederlands ook beschikbaar)

Meer weten hoe dingen in elkaar steken en hoe jij andere keuzes kunt maken, waardoor je voor jouw ziel én de planeet beter creëert? Lees mijn boek: Hoe waardevol ben jij?

Weten hoe jij ‘beter kan voeden’? Lees mijn Levensstijlgids II: Hoe gezond is jouw basis?

Weten hoe je beter voor jeZELF creëert en voor de planeet? Lees mijn boek Het Karmisch Integratie Model & De Kracht van Creatie.

2022-03-18 Volle Maan(d) Kaartlegging

Deze volle maan, en daarmee ook de Volle Maan(d) Kaartlegging, staat in het teken van Maagd. Gedienstigheid zonder ondergeschiktheid, hiërarchie en macht. Gewoon helemaal vanuit jouw liefdevolle ZIJN. Hulp aanbieden, bijdragen aan het grotere geheel, liefde en licht verspreiden. DAT staat deze maan(d) centraal.

Hieronder de kaarten, die deze keer op tafel zijn gekomen…

20220318 Volle maan kaartlegging uitjebewust

Doe je voor het eerst mee?
Zo werkt het:

 • Kies intuïtief 1 of meerdere kaarten (niet stiekem switchen, omdat jouw hoofd dat zegt)
 • Als je je aanmeld, dan ontvang je, na jouw het overmaken van jouw support, op 19-03-22 het wachtwoord om naar de gedraaide kaarten en de boodschappen, die erbij horen, te gaan.
 • Heb je je al aangemeld, dan ontvang je 19-03-22 het wachtwoord. Je hoeft nu verder niets te doen.

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

Het wachtwoord voor inzage in de gedraaide kaarten en de bijbehorende boodschappen kun je aanvragen door je aan te melden en een kleine donatie op basis van jouw draagkracht te doen. Het rekeningnummer waar jouw support naar toe mag, vind je in het aanmeldformulier. Je kunt ook direct via Paypal supporten hieronder.

Aanmelden

Je kunt hieronder direct doneren via Paypal/creditcard:

Wil je vaker meedoen, dan kan dat d.m.v. een supportabonnement voor een aantal manen.

Behoefte aan meer inzicht voor jouw persoonlijk?

Vraag dan een persoonlijke kaartlegging aan, een 10-daagse, een (ver)jaar Kaartlegging of een consult.

2022-02-16 Volle Maan(d) Kaartlegging

Een krachtige volle maan deze keer in Leeuw, waar je waarschijnlijk de invloed al dagen van voelt.

De spagaat, die ontstaat is deze:

Je wordt verleid, uitgedaagd zelfs misschien wel, te gaan brullen (bijv. van woede, onmacht) als een leeuw op momenten dat je onrecht ervaart of in jouw ziel geraakt wordt, want stiekem heeft de leeuw een kwetsbaar en gevoelig hart. Hierdoor kun je terugvallen in oude patronen en programmering, waardoor jouw leeuwenkracht zelfs verwoestend kan werken. Pas hiervoor op.

Inmiddels ben je gegroeid. Deze volle maan brengt je dan ook een test. Want aan de andere kant van de spagaat staat een andere benaderingswijze. Een die niet uitgaat van zelfmedelijden en nog te helen innerlijke pijn (want dat is het stiekem), maar vanuit innerlijke leeuwenkracht. Een opbouwende energetische frequentie, waarbij je bij jeZELF blijft, afstemt en het grotere geheel waarneemt en in de voorgehouden spiegels durft te kijken, zodat je weer verder mag groeien en meer en meer vanuit jouw werkelijke ZIJN kan ZIJN.

Om jou (en velen met jou) te helpen, hierbij de kaarten, die je begeleiden en inspireren in het fantastische proces van persoonlijke kracht en groei.

Doe je voor het eerst mee?
Zo werkt het:

 • Kies intuïtief 1 of meerdere kaarten (niet stiekem switchen, omdat jouw hoofd dat zegt)
 • Als je je aanmeld, dan ontvang je na jouw het overmaken van jouw support op 17-02-22 het wachtwoord met de gedraaide kaarten en de boodschappen, die erbij horen.

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

Het wachtwoord voor inzage in de gedraaide kaarten en de bijbehorende boodschappen kun je aanvragen door je aan te melden en een kleine donatie op basis van jouw draagkracht te doen. Het rekeningnummer waar jouw support naar toe mag, vind je in het aanmeldformulier. Je kunt ook direct via Paypal supporten hieronder.

Aanmelden

Je kunt hieronder direct doneren via Paypal/creditcard:

Wil je vaker meedoen, dan kan dat d.m.v. een supportabonnement voor een aantal manen.

Wil je meer inzicht voor jouw persoonlijk?

Vraag dan een persoonlijke kaartlegging aan, een 10-daagse, een (ver)jaar Kaartlegging of een consult.

Onthulling Nieuw Jaar Kaartlegging maand januari 2022

Januari zit erop. Daarom heb ik besloten om elke maand de kaart te onthullen, die ik heb mogen ontvangen tijdens de Nieuw Jaar Kaartlegging voor 2022. Op die manier, kun je zien of wat er is gecommuniceerd ook in werkelijkheid heeft plaatsgevonden.

Bij deze dus de kaart van Januari met de volgende gechannelde boodschap:

Januari

Amethist: Transformatie, Zekerheid, Vertrouwen

Wie dacht dat we er in 2021 wel waren met al onze processen, heeft het mis. 2022 zet er nog een tandje bij. Niet alleen bij jou, maar bij alle mensen. Tevens ook in al het andere dat we als gangbaar beschouwen. De systemen, de instanties, de maatschappij als levend orgaan.

Zekerheid lijkt steeds minder te bestaan en dat geeft velen een onrustig en onzeker gevoel. Dat wat gisteren nog als zekerheid aangenomen kon worden, is vandaag alweer achterhaald. De spreuk van beleggen komt door: behaalde resultaten in het verleden geven geen garantie voor de toekomst.

Hoe waar is dit? Op het moment dat er aan de basis van ons bestaan (wonen, zorg, klimaat, financiële zekerheid) op losse schroeven komt te staan, doet dat iets met jou en het is aan jou hoe je hier mee omgaat.

Als je al een tijdje met me meeloopt, dan weet je dat de afgelopen jaren de focus vooral heeft gelegen op leren bij jeZELF te komen, te verbinden en te blijven, zodat je in het oog van de tornado kan gaan staan op het moment dat alles om je heen transformeert, zonder te weten waar het toe zal leiden.

De mens wordt meer en meer teruggeworpen op zichZELF. Want als gisteren niet meer leidend is voor morgen, waar kun je dan nog op vertrouwen? Het gaat erom dat we leren vol te vertrouwen op wat onzichtbaar is. Dat is niet meetbaar of te bedenken.

Onderin zie je de een deel van de ster opgeslokt worden door het water. Je zou het kunnen zien als een soort filter dat eerst over de ster lag, waardoor deze niet helder meer kon schijnen. Nu valt dat filter af.

Of eigenlijk anders gezegd, alle filters vallen steeds meer weg. Dat wat bedekt was, komt steeds meer aan het licht. De naakte waarheid van heel veel leugens, bedrog, wortels die zijn voorgehouden, enz. In alle lagen. Dat wat we geloofden, blijkt misschien toch anders te liggen.

Ook bij jou. Dit jaar begint dus met nog verder afpellen. Gedwongen of vrijwillig. Door wat er zich dan ook in jouw leven afspeelt. Zie je de vrouw als herboren uit het water oprijzen? Dat ben jij! Als mooi geheel geïntegreerd lichtwezen.

Het maakt niet uit welke golf van transformatie zich voordoet. Als jij dicht bij jeZELF staat, naakt en eerlijk, dan houd je bij welke golf dan ook jouw hoofd gewoon boven water. Vertrouw daar maar op.

Resoneert deze kaart met jouw maand januari? Vind je mijn inspanning iets waard? Support mij dan met een kleine bijdrage, zodat ik dit werk kan blijven doen. Zo blijft de Universele wet van geven en ontvangen in balans. Jouw support is welkom op NL10 ASNB 0782 5229 71 t.n.v. K.J. Bos of doneer direct via PayPal/creditcard: