De boeren: transitie naar gezond belonen

De-boeren-transitie-naar-gezond-belonen-uitjebewust
Image by Imran from Pixabay

Door de boerenprotesten is een aantal regels geschrapt door de EU. Deze regels hebben vooral te maken met het behoud van biodiversiteit en gezondheid (van mens, dier en natuur). Het is zo duidelijk dat de angstcultuur nog diepgeworteld is in de wereld. Deze angst zit bij de EU in de verschuiving naar rechts (extremisme) en bij de boeren op gebrek aan inkomen en de angst voor verandering, die juist in een gezonder verdienmodel kan resulteren. Meer (geluk, tijd, inkomen) door minder (bewerkelijk, gif, aantal hectares/dieren), maar tot nu toe geldt nog steeds: wat de boer niet kent, vreet hij niet. Daarom gaan ze massaal in de ankers. Kan dat niet anders?

De EU schrapt per direct een aantal nieuwe regels, die invloed hebben op ons leefklimaat. Zo hoeven boeren geen % van hun land beschikbaar te stellen voor herstel van de natuur en het zaaien van bloemen en andere zaden, die de biodiversiteit helpen te overleven. Daarnaast mogen ze gewoon doorgaan met pesticiden en kunstmest. Zo’n strook om een stuk land heen heeft dan sowieso geen zin, want alles wat daar groeit is ‘verpesticiet’ en wat er aan voedsel te halen valt dus ook. De biodiversiteit wordt er dus niet mee geholpen. Verder krijgen de boeren allerlei subsidies, waardoor alles vooral bij het oude blijft. Hebben de boeren dan werkelijk gewonnen?

Het is zo duidelijk dat de EU in angst schiet en daarom maar een aantal zeer essentiële zaken laat vallen. Is er dan niemand tussen deze dames en heren, die kan bedenken dat je boeren beter kan belonen dan straffen?

Belonen werkt

Wat er nu plaatsvindt, heeft betrekking op belonen, maar niet in positieve zin. Het is meer ‘hun zin geven’ en alles bij het oude houden. Wat zou er gebeuren als de subsidies op verwoestende, vervuilende en vergiftigende en dus mens en dier ziekmakende manieren van handelen transformeren naar subsidies voor degenen, die overstappen op biologisch? Dat je als boer extra geld ontvangt als je stukken van jouw land teruggeeft aan de natuur en/of ze inzaait om de biodiversiteit te helpen? Dat is een heel andere insteek, waardoor de doelen van de EU wel interessant worden voor elke boer.

Het is alom bewezen dat het toepassen van ‘gewasbeschermers’, kunstmest, onkruidverdelgers en GMO giftig is voor mens en dier. Op het land gebracht, zitten deze stoffen IN de plantgewassen en dus ook in hun vruchten/zaden, die vervolgens verwerkt/verkocht worden in de voedselvoorziening. Zowel de mens als alle dieren eten hiervan. Niet alleen koeien en kippen. Ook honden en katten en alle dieren in de natuur.

Wie (overheden, EU, de industrie, boeren) kan er nou slapen met de wetenschap dat wat er van welk land of van welke niet-bio boerderij dan ook afkomt de mens (en de natuur) ziek maakt? Maakt dat echt allemaal niet uit als er maar geld verdiend wordt?

Gezondheid als leidraad

Wat als de EU een gezonde mens centraal zou zetten en het verbouwen van gezonde voeding lonend zou maken? Kijkt er echt niemand verder dan zijn eigen portefeuille? Is de boer niet gelieerd aan de gezondheid van de mens? Wat zou er gebeuren met de zorgsector als mensen gifvrijer zouden eten? Alle kunstmatige kleurstoffen, overmatig suiker en zoutgebruik, aan elkaar plakmiddelen en kunstmatige houdbaarheidsdatumverlengers (knutselvoedsel) nog niet eens in ogenschouw genomen, want daar is de industrie verantwoordelijk voor. Nee, dit gaat alleen om gezonder verbouwen en daarmee ook de gezondheid van de natuur helpen.

Overstappen op gifvrij boeren of hoe we dat nu in de volksmond noemen, biologisch verbouwen of biologisch boeren als het om dieren gaat, heeft impact op de portefeuille Zorg. Een gezondere mens hoeft immers minder vaak naar de dokter. Minder kwalen, minder afwijkingen, minder ziekte, wat zou dat de EU en een overheid opleveren?

  • Minder kosten aan uitkeringen, want minder langdurig zieken
  • Minder uit te keren vergoedingen, waardoor zorgverzekeringspremies naar beneden kunnen worden bijgesteld.
  • Minder medicijngebruik, waardoor het ‘tekort’ op ook van tafel verdwijnt
  • Minder zieken = meer tijd voor degenen werkzaam in de zorgsector om deze te besteden aan de patiënt/ cliënt. Minder druk op het zorgpersoneel en daar in het verlengde van ook minder tekort aan zorgpersoneel.

Zou de optelsom van dit alles, het gaat om miljarden, subsidies aan boeren waard zijn om hen te stimuleren over te stappen? Zou dit de angst voor tekort aan opbrengst in welke vorm dan ook wegnemen? Als een boer er beter van wordt, als de natuur met al haar dieren er beter van wordt, als de mens er beter van wordt én dit ook nog eens positief resultaat oplevert aan de doelen die de EU zich heeft gesteld in het klimaatplan, dan is dit een betere aanvliegroute dan de boeren vanuit angst, voor de acties van de boeren zelf, maar ook de angst voor (extreem) rechtse winst bij de aankomende verkiezingen) hun zin geven om alles bij het oude te laten.

Misschien komt dit inzicht ooit ergens hoog in de top terecht. Dat zou geweldig ZIJN…

Heb jij iets aan deze tekst gehad? Heb je inzicht of iets anders hieruit ontvangen? Support mij dan met een bijdrage, zodat ik dit werk kan blijven doen. Zo blijft de Universele wet van geven en ontvangen in balans. Jouw support is welkom op NL10 ASNB 0782 5229 71 t.n.v. K.J. Bos

Wil je voor jouw persoonlijk weten hoe je gezond kan eten? Dan kunnen mijn Levensstijlgidsen je helpen. Levenstijlgids I Levenstijlgids II

Heb je behoefte eens te kijken naar jouw voedingspatroon en wat dat energetisch met jou doet? Bijvoorbeeld als je lichamelijke klachten hebt, die meestal door een onderliggend thema én jouw voedingspatroon worden gevoed. Dan is een Energetisch VoedingsWaarde Advies geschikt voor jou.

Inzicht: de transitie van de zorgsector

Van wijzen naar buiten naar ondernemen vanuit het hart
De-transitie-van-de-zorg-uitjebewust
Image by InspiredImages from Pixabay

De zorgsector kreunt. De zorgsector steunt. Het kraakt en het piept. Niet verwonderlijk. Eigenlijk volslagen logisch. Zorgverleners, even over 1 kam geschoren, lopen massaal weg, worden ziek. Nieuwe aanwas is er niet, want tja, wie wil er nou een onderbetaalde baan, waarbij je geen tijd hebt voor patiënt of cliënt, terwijl juist dát is waar de harten sneller van gaan kloppen? Waar je zinloos systemen aan het vullen bent, want stel je voor dat er iets misgaat en je geen boosdoener kan aanwijzen. Wijzen. Ja, daar gaat dit over. Het ligt niet aan de zorginstellingen, nee het is de overheid, die niet investeert, geen budgetten vrijmaakt, enz.

Maar lieve zorgsector. Dit is geen nieuws. Dit is al jaren zo! En wat heeft u in de tussentijd gedaan? Gewacht op de pot met goud aan het einde van de regenboog? Die blijkt er niet te staan. De huidige situatie is schrijnend aan het worden. Langzaam begint door te sijpelen dat het niet aan de ongevaccineerden ligt, maar aan het gebrek aan mensen, waar dan ook in de zorgsector. Zij hadden veel eerder door dan u, zorgsector, dat zij niet meer wilden meedoen op de manier waarop de zorg nu is ingericht.

Is er dan echt nergens een belletje gaan rinkelen? Ook niet toen de beloofde investering voor de immense inspanning tijdens de 1e golf uitbleef? Bleef u als een trouwe hond maar achter het kabinet aanhuppelen, misschien zelfs wel met een vleugje kwijl in de bek? Dat er eindelijk verandering zou komen. Hulp in de vorm van geld?

De waarheid steekt anders in elkaar hè? De overheid, in welke vorm dan ook, heeft uw (financiële) injectie namelijk helemaal niet bovenaan het lijstje staan. Daar staan vaccinaties, die niet blijken te werken. Uw geld zit dus daarin, met een heel andere achterliggende agenda. Uw afhankelijke opstelling van de overheid heeft u dus niet gebracht wat u had verwacht. Zowel afhankelijkheid als verwachtingen zijn gevaarlijke dingen. 1 U schuift de verantwoordelijkheid buiten de deur in uw zogenaamde afhankelijke situatie en 2 verwachtingen komen nooit uit.

Met de billen bloot
Dus wat nu zorgsector? Heeft u ooit gehoord van eigen koers varen? Gezonde verdienmodellen, met niet geld, maar inderdaad echte gezondheid als drijfveer. Natuurlijk gezondheid van de organisatie, van uw medewerkers én degenen die bij u aankloppen voor hulp. U mag met de billen bloot en uw eigen verantwoordelijkheid nemen, want wijzen naar de overheid of andere doelgroepen lijdt (geen typefout) tot waar u vandaag de dag staat.

Misleid bent u. Wat een prachtige les. U heeft nu de kans om te laten zien wat u waard bent. Op basis van eerlijkheid, gelijkheid, respect, misschien zelfs wel de bevolking helpen met hun natuurlijke immuniteit, zodat de bedden niet allemaal vol raken ongeacht zorgbehoefte. Sterker nog, u mag uw focus misschien wel zetten op alleen maar lege bedden, omdat de hele bevolking kerngezond is. Is dat geen mooi streven?

Of kruist nu meteen de gedachte door uw hoofd: “Ja maar, dan hebben we niets meer te doen. Waar verdienen we dan ons geld mee.” Misschien is in de toekomst geld wel helemaal niet meer leidend om te kunnen leven. Of is er door de kerngezonde bevolking en het grotendeels overbodig worden van torenhoge zorgverzekeringen gewoon voldoende geld voor iedereen beschikbaar. Als beloning voor gezond leven met zorg voor het klimaat inbegrepen. Durft u alles wat nu gangbaar is los te laten en van scratch af aan opnieuw te creëren vanuit liefde en ware gezondheid? Zonder afhankelijkheid en verwachtingen?

Geheel op eigen benen
U mag het anders gaan doen. Uw benen zijn gebroken, waardoor u echter niet vooruitkomt, maar verkrompen van de pijn in de wachtkamer van de spoedeisende hulp bent beland. Helaas, u moet nog even (en wie weet hoe lang, want een blik met goed opgeleide zorgverleners opentrekken, lijkt niet in de schappen van de arbeidsmarkt te staan. Dat kost dus tijd) wachten. U wijst naar wanbeleid buiten uzelf. Kom op! Als u niet gehoord wordt, als u niet serieus genomen wordt, als uw adviezen in de wie wa wapper wind worden geslagen en de focus nu op de boostershots komt te liggen, terwijl u daar ligt te creperen en uw sector juist die boost zou mogen krijgen, dan neemt u toch het heft in eigen hand?

Ga op eigen benen staan zorgsector. Werk niet meer mee aan spelletjes, die niets te maken hebben met zorg verlenen uit het hart. Zoek de spalken en het gips om de zorg weer vanuit een stabiele en gezonde basis tot elkaar te laten groeien. Helemaal vanuit de kern van waar zorg verlenen over gaat: helpen vanuit het hart. Niet vanuit cijfertjes en geld, waarbij patiënten en cliënten een ‘nummer’ zijn geworden en de top rijkelijk beloond wordt vanuit oneerlijkheid en machtspelletjes en uiteindelijk de passie bij iedereen opdroogt.

Met liefde voor het vak komt de passie terug
U zult uzelf aan het infuus moeten leggen, om een zwaarder infarct te voorkomen. Niet meer naar anderen wijzen, maar intern uw kernwaarden opnieuw definiëren. Vanuit uw eigen kracht ‘opereren’. Ook degenen in de top, die ergens vanuit liefde om mensen te willen helpen ooit begonnen zijn. Waar gelijkheid regeert, zijn geen scheve gezichten en bestaat ook geen verdeel- en heersmentaliteit. Wedden dat er meteen een heleboel zorgverleners klaar staan om bij u te komen werken? Zij zijn allen vanuit hun ziel gedreven door ‘verbinding’ en niet door pleisters plakken en verbandjes over stinkende wonden aanbrengen. Ook niet op het op basis van tijdsdruk moeten werken en zinloze gegevensstromen te voeden met hun energie, waarbij aandacht voor de mens ondergeschikt is geraakt. U weet het, u ziet het. Nu de actie nog.

Laat u zien dat zorg verlenen ook vanuit passie mogelijk is? Dat u geen onderscheid maakt? Dat ieder mens gewoon mens is? En dat u daar dan ook voor gaat staan, anders gezegd, uw verantwoordelijkheid neemt, ongeacht wat de angst in de wereld teweeg probeert te brengen? “Als u bang bent voor ons personeel, waar wij voor instaan, dan gaat u maar een ziekenhuis of verzorghuis verderop proberen.” Wedden dat er dan ineens nagedacht wordt? Wedden dat het aannemen van liefdevolle zorg belangrijker wordt dan de poespas en zoektocht naar een andere optie?

Het is andersom
Als u uw verantwoordelijkheid neemt en vanuit uw kern of essentie of hoe u het ook wilt noemen, opnieuw gaat (op)bouwen en vormgeeft, dan geeft u hen, die u telkens met lege handen en in een volle wachtkamer laten zitten het nakijken. Bent u niet vaak genoeg nu door de benen gespeeld, gePIEPeld (zie eerste zin van het artikel) en buitenspel gezet?

Vanuit eigen kracht MOET men u wel serieus nemen. Het is veel krachtiger uw poot stijf te houden. Niet af te wachten, af te wijken en zeker niet blijven steunen wat u bij de enkels tackelt. Wie zich gedraagt als voetveeg, wordt ook zodanig ‘behandeld’. Het kán anders. Misschien kunt u uw (zere) vinger er (nog) niet op leggen, maar dit is de onderliggende les, die u op dit moment voorgespiegeld wordt. Gaat u (nog) erger voorkomen? Want ook dat is mogelijk, het is aan u, zorgsector. Maak er weer zelf weer liefde- en passievolle zorg van. Het wordt u gegund…

Einde inzicht

Deze tekst is een inzicht vanuit een ander perspectief. Het is niet mijn mening. Ik breng alleen de boodschap over, waarbij er meestal een groter plaatje geschetst wordt. Alles met de intentie voor een liefdevollere, gezondere en gelijkwaardigere wereld en de bewustwordingslag, die gemaakt mag worden, zodat de mensheid het misschien anders/beter kan doen of inrichten. Ieder is vrij deze tekst naar eigen inzicht te interpreteren.

Heb jij iets aan deze tekst gehad? Heb je inzicht of iets anders hieruit ontvangen? Support mij dan met een kleine bijdrage, zodat ik dit werk kan blijven doen. Zo blijft de Universele wet van geven en ontvangen in balans. Jouw support is welkom op NL10 ASNB 0782 5229 71 t.n.v. K.J. Bos (handmatig overmaken) of doneer direct via PayPal/creditcard:

Eventueel interessante link: Brief aan de ziekenhuizen (2019)

Dieper inzicht nodig over uw zorginstelling? Dieper inzicht nodig over jouw rol als HSP’er in de zorg? Laten we afstemmen tijdens een consult.

Een inkijk op de Energetische Voedingswaarde van voeding? Bekijk het Energetisch Voedingswaarde Advies

Wil je weten hoe jij kan bijdragen aan gezondere ketens en dus een gezondere versie van jeZELF? Lees dan de Levensstijlgids.

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws, inzichten en inspiratie ontvangen? Word mijn supporter en ontvang de Boodschappenbrief.