Het wilde zwijn

Het-wilde-zwijn-uitjebewust
Image by Albrecht Fietz from Pixabay

Wie aan wilde zwijnen denkt, ziet meestal een kudde varkensachtigen voor zich met kleintjes, die vrolijk gestreept zijn, in het kielzog. Het zwijn is een familiedier, maar ook einzelgänger als het om de mannetjes gaat. Die zijn vaak alleen op pad.

Nachtdier

Wilde zwijnen komen tegen de schemering tot leven. De rest van de nacht kunnen ze dan lekker ongestoord hun gang gaan. Overdag liggen ze vaak te luieren in beschutte omgevingen, die aan het mensenoog onttrokken zijn. Stukken, die overwoekerd zijn, bijvoorbeeld door bramenstruiken, dichte bebossing en maïsvelden, zijn favoriet.

Kun jij genieten van de stilte van de nacht? Als iedereen slaapt, is er namelijk veel minder ‘in de lucht’. Dat varieert van gedachten van anderen tot de enorme digitale informatiestromen, die via de ether verstuurd worden en waar je als mens de hele dag letterlijk doorheen wandelt. Tenzij je natuurlijk in een hutje op de hei leeft en als jouw wifi is uitgeschakeld en er verder geen bereik is van 4 of 5G.

Overdag houd je je het liefste schuil. Net zoals het wilde zwijn ‘aan het mensenoog onttrokken’. Maar waarschijnlijk niet aan de straling van alle netwerken, die er om ons heen ZIJN en waar je zelf ook gebruik van maakt door bijvoorbeeld de hele dag online te ZIJN op welke manier dan ook.

Het is verleidelijk gemaakt en het werkt, want het grootste deel van de mensheid zit uren op schermpjes te turen in de zombiestand, waardoor ze inderdaad ’s nachts niet meer kunnen slapen. Jouw 3e oog is door het blauwe licht dat van elk scherm afkomt, of het nou jouw mobiel, laptop, computer of tv is, helemaal van de wap.

Lief mens, het leven bevindt zich niet OP een scherm. Het leven bevindt zich buiten in de natuur. Daar waar de bomen straling blokkeren en jij jouw ‘digitale’ verbinding met de natuur kunt aangaan. Een verbinding, die je energie oplevert in plaats van kost. Een waar je wakker van wordt in plaats van in de zombiestand geraakt. Een verbinding, die essentieel is om overdag elders alle vormen van informatiestromen buiten jouw energieveld te (leren) houden.

Je mag jouw wilde zwijnenbestaan om gaan draaien, zodat je weerbaar wordt overdag en ’s nachts (of het grootste deel daarvan) gewoon jouw rust kunt pakken. Net zoals alles in de natuur ’s nachts tot rust komt om de volgende dag voldoende bijgetankt te ZIJN en uitgerust de nieuwe dag in te stappen. Wel even jouw wifi uit hoor en ook alle apparaten, die zenden en ontvangen.

Reflectie

Zwijnen veroorzaken vaak ongelukken als het om de ontmoeting op de menselijke asfaltjungle met auto’s gaat. Het bijzondere hieraan is, dat je een zwijn altijd pas op het laatste moment ziet. Dat betekent dat het al aan het oversteken begonnen is en de betreffende bestuurder ineens een donkere gedaante de weg op ziet hobbelen, waarbij het vrijwel altijd te laat is om te kunnen anticiperen.

Anders dan bij veel andere dieren, die ’s nachts actief zijn, reflecteren de ogen van het wilde zwijn niet op het moment dat er licht op schijnt. Daardoor word je hem pas gewaar als hij opdoemt en dan is het meestal te laat. Vaak niet voor het zwijn, want die kan wel tegen een stootje, maar wel voor het blik met bestuurder erin. Van schampschade tot ernstige ongelukken.

Wat is jou in jouw leven ‘overkomen’? Welk zwijn stond ineens bij jou op de weg? Misschien heb je het altijd al geweten dat je bijvoorbeeld ooit een ongeluk zou krijgen, of dat je een partner zou verliezen op welke manier dan ook. Dit soort innerlijk weten, heeft je altijd alert gemaakt, maar juist op het moment dat het naar de achtergrond verdreven was, was het moment ineens daar.

Dit heeft te maken met jouw ziel, die dit leven eerder heeft geleefd. Je kunt een leven ‘over’ doen of vanuit de toekomst gereïncarneerd ZIJN. Of jouw ziel heeft besloten om vanuit de oneindigheid opnieuw een menselijke vorm aan te nemen op dit moment op deze planeet.

Naar binnen

Innerlijke reflectie betekent naar binnen keren en IN jeZELF antwoorden te vinden. Het helpt je te ontdekken welke van de 3 situaties op jou van toepassing is. Je hebt bijvoorbeeld in een vorig leven, jouw missie niet kunnen volbrengen en bent daarom teruggekeerd.

Wanneer je uit de toekomst NU hier bent, dan weet (hart) je vanbinnen waar de mensheid op afstevent en ben je hier om bij te dragen aan een andere uitkomst. Zielen, die in de oneindigheid verbleven en opnieuw mens zijn, zijn hier om samen met de zielen vanuit ‘back from the future’ zielen eveneens de aarde te helpen.

De aarde is een wonderlijke planeet in het grote oneindige Universum, dat op een manier samenhangt waar de mens nog geen kaas van heeft gegeten. Ze vormt een onmisbare schakel. Als het mis hier op aarde misgaat, dan heeft dat ook impact op al het buitenaardse.

Er ZIJN daarom een heleboel Earthkeepers aanwezig op aarde op dit moment. Velen nog letterlijk in de kinderschoenen. Fantastisch mooie lichtzielen. Een soort kleine sterretjes in een menselijk lichaam, die altijd stralen. Die van nature een enorme liefde voor de natuur hebben en ook bijzonder begaafd ZIJN.

Bescherming

Het-wilde-zwijn-kleintjes-uitjebewust

Het moeder zwijn is zeer beschermend over haar kroost. Zeker als het nog zeer jong is. Maar ook de 1- en 2-jarigen maken nog steeds onderdeel uit van de haar familie en vallen onder haar alziend oog. Een groep zwijnen bestaat uit 3 tot 4 vrouwtjes met hun aanhang en kan al snel een omvang hebben van zo’n 30 stuks. Samen vormen zij ‘een rot’.

Als jij een belangrijke rol/missie te vervullen hebt op aarde, dan kun je ervan verzekerd ZIJN dat je beschermd bent. Evenals al die mooie kinder- en jeugdzielen, die onbewust en sommigen bewust klaargestoomd worden voor de nieuwe tijd.

Dat wil niet zeggen dat er niet op jou gejaagd wordt, net als op het wilde zwijn. Je kunt een ongeluk krijgen en velen hebben dat ook gehad, maar vanuit de universele bescherming heb je het overleefd. Het wil ook niet zeggen dat er geen ongeluk of ongelukkige situaties op jouw pad voorkomen. Soms heeft dat te maken met het opheffen van karma, al dan niet persoonlijk. In andere gevallen wordt er geprobeerd lichtzielen ‘uit te schakelen’, wat vanuit die grote oneindige bescherming niet lukt.

Beheerplan

In landen waar het wilde zwijn in de vrije natuur rondscharrelt of juist in stukken met hekken eromheen, zijn door de tijd heen beheerplannen bedacht. De populatie mag immers niet te groot worden, anders zitten ze de mensheid te veel in de weg.

Niet alleen qua ongelukken, maar ook wat betreft het aanvreten of het kapottrappen van een toekomstige oogst als het om de landbouw gaat. Daar waar de mens piekfijne en stak onderhouden gazonnetjes heeft (een voorbeeld van perfectionistisch gedrag), zijn zwijnen ook niet zo welkom, want ook hier kan de schade aanzienlijk ZIJN als een kudde wilde zwijnen ’s nachts op bezoek is gekomen.

Maar ja, wie waren er nou eigenlijk eerder op deze planeet? Wie moet er zich een weg banen in een wereld, die volledig ‘overgenomen’ is door een mensheid met vreemde eigenschappen als geld najagen, perfectie en alles naar ‘de hand willen zetten”, ook wel manipuleren genaamd. Het wilde zwijn volgt gewoon zijn oerinstinct ongeacht hoe de wereld om hem heen veranderd.

Eten zoeken, is gewoon onderdeel daarvan en aangezien het dier geen borden kan lezen of zich laat tegenhouden door de meeste afrasteringen, wordt het dier afgeschilderd als verwoester (al dan niet in geld uitgedrukt) en dus moeten er zeker niet te veel van komen.

Zo is het ook met een bewuste mensheid. Vandaar dat er geprobeerd wordt deze mensheid volledig uit zijn kracht te halen en af te leiden. Door ze ta laten turen op schermen, ze levenslang medicijnen toe te dienen en nog veel meer fratsen, ook die ongelukken, die jouw pad kunnen kruisen, waardoor ontkoppeling met hun lijf en de ooit zo vanzelfsprekende verbinding met de natuur verbroken wordt of ondergeschikt raakt.

Door het hoofd continu te overbelasten, is er geen ruimte meer voor om te zwijnen. Dat wil zeggen, dat fantastische innerlijke gevoel van geluk ervaren omdat je 1 bent met alles om jou heen. Als dit je bekent voorkomt, dan brengt het zwijn jou de boodschap jouw oer te volgen. Dwars door alle barrières heen ongeacht hoe de wereld om jou heen verandert en vol te vertrouwen dat je beschermd bent.  

Wroeten

Op het menu van het zwijn staan van origine wortels en knollen van planten. Zijn dol op eikels, kastanjes, beukennootjes evenals op klavers en grassen. Voor hun dagelijkse eiwitinname voeden ze zich aan, vaak gewonde, jonge vogels of kleine knaagdieren, zoals muizen, konijnen, salamanders, kikkers en hagedissen. Een formaatje kleiner zijn ook slakken, kevers, regenwormen en insectenlarven favoriet.

De reden waarom de landbouw het wilde zwijn liever ziet gaan dan komen, is het feit dat ze zich ook graag voeden aan maïs en andere granen. Knolgewassen als een vers aardappeltje of biet gaan er ook wel in en voor de vitamine C, scharrelt het wilde zwijn ook (gevallen) fruit bij elkaar.

Het meeste voedsel voor het wilde zwijn is dus ‘aards’. Het bevindt zich erop of erin. Hiervoor wroeten en woelen ze in de aarde op zoek naar hun kostje. Op zich helemaal niet erg, want de natuur is hierop berekent. Anders zouden er geen wilde zwijnen in het ecosysteem op deze planeet voorkomen.

Je kunt plekken waar zwijnen leven dan ook eenvoudig herkennen aan de stukken omgewoelde grond in bossen en weilanden. Dat alles heeft een functie, namelijk het biedt ruimte aan nieuw. Zaden, van bloemen, struiken en bomen kunnen door het vrijkomen van mineralen beter ontkiemen. Het zwijn zorgt dus voor het ontstaan van nieuwe bossen, bloemenweiden voor bijen, vlinders en andere bestuivers. Dat is de mensheid helemaal vergeten en al zou men het wel weten, dan liever niet in de eigen achtertuin/op eigen landbouwgrond.

Ook hier kun je weer een parallel trekken met de mensheid. Degenen, die anders in het leven staan, dichterbij zichZELF, de natuur en zich bewust ZIJN, dat zij hier zijn als Earthkeeper evenals dat zij talenten en gaven hebben, die alles vanuit het hoofd overstijgen, zijn als het ware de wroeters. Zij zorgen ervoor dat de zaadjes voor die harmonieuzere, hernieuwde en herstelde aarde tot ontkiemen komen. Ieder op zijn/haar eigen unieke manier. En ja, de gevestigde orde heeft dat, net als bij het zwijn, liever niet.

Ongestoord

Zwijnen houden er niet zo van om gestoord te worden in hun dagelijkse gang van zaken. Vrouwtjes met kleintjes hebben een grote verdedigingsdrang. Wie een zwijn tegenkomt, moet op zijn hoede zijn en op gepaste afstand blijven, want eenmaal in de aanval, leg je het als mens toch echt af tegen dit snelle dier.

Sta jij een beetje als het zwijn in jouw leven? Doe je het liefst jouw ding, zonder dat je gestoord wordt? En als je dan toch gestoord wordt, hoe is dan jouw reactie? Zet je jouw felheid (waarschijnlijk geleerd in een vorig leven) in, waardoor je mensen met jouw ongekende ‘lik op stuk beleid’ misschien pijn doet en/of afschrikt, waardoor ze een volgende keer op hun hoede zijn of helemaal niet meer aan durven kloppen, terwijl ze dat wel zouden moeten doen? Zeker in situaties waar overleg noodzakelijk is om tot resultaat te komen.

Of laat je toe dat anderen jou storen als je lekker in je element bent, waardoor balans houden in jouw ZIJN en jouw leven een ware uitdaging is geworden? Je wordt steeds afgeleid door de buitenwereld. Het hoeft niet eens door mensen te komen. Ook jouw mobiele telefoon bliept en trilt te pas en te onpas, omdat mensen en bedrijven op een door hun zelf bepaald en gewenst moment op de knop ‘versturen’ drukken en zo jouw ruimte binnen stormen. Dat haalt je steeds weg van dat waar je jouw focus op wilde zetten.

Wat is hier de gulden middenweg eigenlijk? Mag jij leren dat mensen niet voor niets bij je aankloppen? Je kunt de tijd dat je gestoord wordt heel eenvoudig heel kort houden door te vragen of iets dringend is. Als dat niet het geval is, kun je vriendelijkheid toepassen en afspreken wanneer je er kan ZIJN voor deze mens.

Is het wel dringend, dan moet je tijd maken en jouw knorrige gedrag aan de kant schuiven door te luisteren naar de ander en ondertussen jouw rust terugpakken, zodat je op een aardige manier kan reageren.

Daar waar mensen te pas en te onpas bij je binnenstormen met tal van vragen, die ze stiekem zelf ook op kunnen lossen, mag je leren de juiste vragen te stellen, zodat ze zelf ook tot die conclusie komen en je in de toekomst steeds minder hoeven raadplegen.

Ben je een control freak en wil je alle touwtjes in handen houden, dan hoort ongewenst storen hierbij. Jouw ‘rot’ is op zijn hoede voor jouw (rotte) reacties en wordt daardoor als het ware verlamd en durft eigenlijk steeds minder eigen initiatief te nemen en de mate waarin je gestoord wordt, neemt hierdoor alleen maar toe.

De conclusie is, dat jij zelf kan bepalen hoe je wilt dat je gestoord wordt om er niet gestoord van te worden. Geef je verantwoordelijkheid uit handen? Of blijf je control freak? Het is aan jou.

Wat je hierbij kan helpen, is vooraf met de betrokkenen in gesprek gaan. Wat moet het resultaat van iets ZIJN? Op welke manieren kan dat bereikt worden? Misschien zitten er tussen de antwoorden, die anderen inbrengen wel prachtige dingen, die je zelf niet eens had kunnen bedenken (hoofd) en wordt het resultaat er alleen maar mooier van. Ooit het van deze kant benadert?

Moet je ECHT telkens op jouw mobiel kijken bij elk bliepje of pingeltje? Of kun je dat ding op stil zetten en zelf bepalen wanneer je tijd neemt om te kijken wat er binnen is gekomen? Dit is echt een testje waard, want je zult merken als je jouw mobiel raadpleegt op JOUW moment, en niet dat van de zender er zeker geen man overboord is. Er is geen brand, de wereld vergaat niet en als dat wel zo zou zijn dan zou men echt wel bellen of het luchtalarm zou afgaan.

Je kunt vaste momenten kiezen om te checken, maar dus ook om ongestoord jouw ding te kunnen doen, zodat je daarmee ECHT vooruitkomt, want dat is wat je stiekem wilt toch?

Altijd onderdeel van

Ongeacht of jij een leidinggevende rol hebt of niet in een situatie, je bent altijd onderdeel van een groter geheel. Die grote zwijnenfamilie. Of deze tastbaar is in de vorm van mensen om je heen of niet. Je bent altijd schakel tussen hemel en aarde en HOE jij in jouw leven staat, heeft daar invloed op. Evenals de resultaten, die hieruit voortkomen.

Het is prettig je deze universele wijsheid te beseffen. Dat kan je helpen om situaties anders aan te vliegen en/of je te ontdoen van alles wat geen opbouwende energie met zich meedraagt. Lief mens, als jij door jouw innerlijk reflectie weet dat jij ‘wroeter’ bent om nieuw tot bloei te laten komen, zet je hier dan voor in, door zelf het voorbeeld te ZIJN.

Heb jij iets aan deze tekst gehad? Heb je inzicht of iets anders hieruit ontvangen? Support mij dan met een bijdrage, zodat ik dit werk kan blijven doen. Zo blijft de Universele wet van geven en ontvangen in balans.

Jouw support is welkom op:

NL10 ASNB 0782 5229 71 t.n.v. K.J. Bos

Meer boodschappen van dieren? Bestel het boek Boodschappen van Dieren deel 1 en/of Boodschappen van dieren deel 2. Wil je een fijn zakboekje vol positieve dierenboodschappen? Bestel dan Het Dieren Inspiratie Boekje.

Heb je ergens vragen over? Loop je ergens vast in jouw leven? Dan help ik je vanuit eenheidsbewustZIJN graag aan persoonlijk inzicht.