Stemmen = polarisatie ten top

Image by John Hain from Pixabay

Gek eigenlijk dat de leiding van veel landen in de wereld gebaseerd is op partij kiezen, waarbij je als burger het recht hebt om te stemmen. Dat er verkiezingen bestaan, waarbij we voor of tegen moeten ZIJN. In de maatschappij heerst het trendwoord polarisatie. Deze systemen vormen 1 grote polarisatie, want als je op het een stemt, dan sluit je automatisch het andere uit.

Het zou mooier ZIJN als we in plaats van touwtrekken en groepen mensen proberen voor je winnen door actuele thema’s als uitgangspunt te nemen, waarbij met veel geschreeuw wordt verkondigd dat als je daarvoor stemt jouw probleem als sneeuw voor zon verdwijnt?

Wordt wakker lief mens. Veel van de plannen zullen nooit uitvoerbaar blijken, zullen nooit uitgevoerd worden, zullen niet haalbaar blijken te zijn en daarbij komt dat dat ene veel geschreeuw weinig wol thema slechts een ieniemienie onderdeel is van waar deze partij voor staat. Weet jij wat zij verder voor ogen hebben? Of is dat ondergeschikt aan het oplossen van jouw probleem. Hoe smal is jouw wereld dan?

Vergroot jouw wereld

Wij, de mensheid, mogen veranderen. Wat heb je aan een megastal als er niet voldoende regen valt? Of misschien wel juist veel te veel? Er zijn klimatologische veranderingen waar te nemen en de gevolgen daarvan zijn belangrijker dan het wel of niet behouden van alles hoe het nu is.

Op wereldniveau is Nederland een speldenknopje en met 1 druk op de knop geheel weg te vagen. Net als Europa, want gezien andere continenten en hun drive om de wereld te verdelen in 3 delen door landjepik – ook in Afrika – en het doen van mega investeringen – naast Afrika ook in voormalig Russische landen – speelt binnen 15 jaar Europa geen enkele rol meer.

Of als de ijskappen blijven smelten in het huidige tempo, neemt de natuur de beslissing dat het wel mooi genoeg is geweest met dat gesoebat en zakt Nederland (deels) naar de zeebodem. Hoe ga je daar boeren? Worden we zelf vluchteling, waarvoor we nu angstvallig de deur dichthouden. De rollen omgedraaid. Wat zullen die andere landen dan met ons doen? Grenzen dicht? Oog om oog, tand om tand? Boontje komt om zijn loontje?

Het MOET anders

Lief mens, wat doe jij met jouw stem? Waar verbind je je aan? Wat of wie sluit je daarmee uit? Is dat werkelijk hoe jij een betere wereld voor je ziet? Ga je stemmen met het idee: “Iemand moet voor ons toch de hete kastanjes uit het vuur halen?”

Kastanjes, die je, als je heel eerlijk bent tegenover jeZELF, er zelf in gegooid hebt, door mee te gaan met de massa. Door torenhoge leningen af te sluiten met meer, groter en beter voor jou voor ogen. Of je nu boer bent of gewoon burger. Aan de manier hoe we nu leven zit een houdbaarheidsdatum en velen beginnen die te ervaren, doordat ze als voorproefje figuurlijk ‘onder water’ komen te staan.

De tijd om de wereld anders in te richten is daar. Nu. Als mensheid bepalen we hoe deze eruit komt te zien. Als gezond ecosysteem of als kaalgeplukte kip of vuilnisbelt. Jij mag gaan stemmen. Niet voor een partij, maar voor een gezonde planeet, waarbij gelijkheid, eerlijkheid, delen en in harmonie samenleven met elkaar als mensheid én met de natuur de gemeenschappelijke delers ZIJN.

Groeien naar gemeenschappelijke delers als basis

De vraag is of je wel eigenlijk wel met jouw stem wilt bijdragen aan de polariserende systemen van vandaag de dag, of zou het misschien ook anders kunnen? Zijn deze stelsels eigenlijk wel nodig, zoals ze nu zijn ingericht? Zou er niet 1 gemeenschappelijk basis moeten bestaan, waarbij centraal staat dat elk kind zorgeloos, al spelend in een veilige en gezonde wereld kan opgroeien? Als dit de leidraad zou zijn, hoe zou de wereld er dan uit zien?

Dan zouden gelijkheid en menselijkheid geen vraagstuk vormen, maar een gegeven ZIJN. Vanuit de wetenschap dat we allemaal mens ZIJN, dat ieder mens recht heeft op een goede gezondheid, een dak boven het hoofd en voldoende te eten.

“We leven op 1 planeet met beperkte voorraden.
Hier zullen we het mee moeten doen…”

Dat hiervoor slechts 1 planeet beschikbaar is met beperkte voorraden, die we moeten koesteren in plaats van te denken dat alles altijd maar beschikbaar (te koop en/of op voorraad) is. De sky IS the limit, maar dan in een andere vorm, want tot nu toe kunnen we niet een planeetje verderop verhuizen.

Hoe draagt jouw stem daar eigenlijk aan bij? Hoe draag jij zelf daaraan bij? Hoe draagt hoe je leeft op dit moment daaraan bij? Wat doe jij om meer gelijkheid te bewerkstelligen?

Je kunt niet bang zijn voor klimaatverandering en tegelijkertijd bij Mc Donalds of een andere fastfoodketen eten. Brood blijven kopen dat van vergiftigde akkers afkomt, waarbij het leven in de bodem geheel om zeep geholpen is. Vlees blijven eten van dieren, die bol staan van de antibiotica en die genetisch manipuleerde granen eten, want jouw lijf wordt hier ziek van.

Online jouw boodschappen of eten, waarbij ‘thuisbezorgd’ je werkelijk ‘bezorgd’ zou moeten maken als het om uitstoot van CO2 gaat, welke ingrediënten er in zitten daar gelaten. Evenals het online shoppen van bijvoorbeeld de laatste mode, waarbij goedkoop vooral duurkoop is, want waar komt dit vandaan?

Help je hier het verkrijgen van wereldmacht mee in de hand, die tot stand komt over de ruggen van kinderen en mensen, die in onmenselijke omstandigheden jouw pakje in elkaar naaien en het van de ene kant van de wereld naar jouw voordeur moet worden gebracht? Welke impact heeft dit op de beperkte voorraden van de planeet.

Bijvoorbeeld al dat water dat gebruikt wordt om jouw hippe T-shirt of jeans van stof te voorzien. Zonder water gaat ALLES dood. Ook jij. Welke footprint heeft dit alles eigenlijk allemaal? Sta je daar wel eens bij stil als je bang bent voor klimaatverandering?

Overkoepelend

Is een overkoepelend basisstelsel vanuit gemeenschappelijke delers, waarbij partijen de handen ineenslaan met ‘zorg voor de planeet’ op de 1e plek, niet iets veel belangrijkers dan het spekken van potten met geld en het stimuleren van polarisatie door deze partijenstelsels in stand te houden met het uitbrengen van stemmen? Ook met geld kunnen we geen nieuwe planeet kopen.

We kunnen er alleen voor zorgen dat geld op een betere manier wordt ingezet. Vooral om gelijkheid te creëren. Mensen te helpen, die ‘onder water’ staan, maar dan alleen als er een wezenlijke omslag plaatsvindt, waarbij bijdragen aan een gezonde, veilige en gelijkwaardige planeet leidend is.

Wil niet iedereen…

  • Wil niet iedereen een goede gezondheid?

Die is afhankelijk van de gezondheid van de planeet en die heb jij in de hand met alles wat je doet, koopt, ge- en verbruikt, eet, draagt, enz.

  • Wil niet iedereen ‘dagelijks brood’?

Dat is afhankelijk van alle keuzes, die jij in jouw eigen kleine kiesstelseltje dagelijks maakt, waarbij je kijkt naar de impact van die keuzes op de planeet.

  • Wil niet iedereen een planeet waar jij en degenen, die na jou komen nog lang en gelukkig kunnen leven?

Dat is ook afhankelijk van wat jij met jouw geld doet en waar je het in investeert of waar anderen het voor jou in investeren.

  • Wil niet iedereen in vrede samenleven?

Dat is afhankelijk hoe we als mensheid ervoor kiezen om elk onderwerp waar polarisatie plaatsvindt te blijven voeden, bijvoorbeeld met onze stem, in plaats van anderen de ruimte te gunnen om een andere visie te hebben en deze te respecteren.

  • Wil niet iedereen gewoon comfortabel kunnen leven?

Dat is afhankelijk van hoe wij als mensheid ervoor kiezen hoe de geldvoorraad, bij wie deze zich ook bevindt, eerlijker verdeeld wordt over elke inwoner van deze planeet

Het zijn maar een paar voorbeelden en het is aan eenieder om misschien eens stil te staan bij wat er nou werkelijk belangrijk is op dit moment en waar je, als je jouw stem gaat uitbrengen in dat ‘stemhokje’ – het woord bevestigt het in hokjes denken = polarisatie – aan bijdraagt of juist niet. Welke partij vertegenwoordigt dit alles? Geen. En het is juist daar waar het samenspel mag gaan ontstaan en dat bepaal jij door jouw ‘stem’ te laten horen. Misschien wel door juist niet een hokje in te kleuren.

Veel wijsheid gewenst.

Karen Bos

Heb jij iets aan deze tekst gehad? Heb je inzicht of iets anders hieruit ontvangen? Support mij dan met een bijdrage, zodat ik dit werk kan blijven doen. Zo blijft de Universele wet van geven en ontvangen in balans. Jouw support is welkom op NL10 ASNB 0782 5229 71 t.n.v. K.J. Bos of doneer direct via PayPal/creditcard:

Mijn boeken zijn er om de mensheid te helpen betere keuzes te maken voor zichZELF én de planeet. Je vindt ze hier.