220301 Inzicht: Uitgespeeld

Image by S. Hermann & F. Richter from Pixabay

Wie bang is dat er een 3e wereldoorlog komt, wordt gevraagd zich anders op te stellen. Geloof en vertrouwen te hebben in de mensheid, want het zijn WIJ, die bepalen. Het spel raakt uitgespeeld. Het is te eenzijdig. Vanuit ego (2D en 3D) en kán daarom niet meer aarden.

Het worst scene (deel)scenario wat ik heb mogen zien, is dit: Rusland geeft de aanzet en China maakt het af, omdat zij zich volledig afzijdig houden van alles wat er speelt op dit moment en mede een communistisch land is, wat wereldmacht wil verkrijgen en enorm gebaat is als de rest van de Westerse wereld verzwakt raakt, terwijl zij ondertussen gewoon de zakken blijven vullen door het geld dat wij dagelijks besteden en investeren in de verdere opbouw van deze wereldmacht.

Maar… dit gaat niet gebeuren! Ook al is het vizier hierop scherp gesteld.

Wat dan wel?

Meneer de Rus is een oude ziel, de incarnatie van hem uit ’40 – ’45. Teruggekeerd in de vorm, die hij zelf ambieerde: Aries, blond en blauwe ogen. In zijn zielsfrequentie zit het verleden opgeslagen en op basis daarvan rolt hij zijn strategie uit met het idee dat het hem deze keer wel zal gaan lukken.

Wat anders is, is dat hij i.p.v. zijn familie uit te moorden nu in vrijheid wil leven van het geld, dat binnenkort veel minder waard zal zijn, met zijn familie. Hij wenst een vrijbrief… Dat kan geregeld worden. Op Elba is er nog een plek beschikbaar.

Kernwapens? Daarmee snijdt hij alleen zichzelf in de vingers. Het land wordt onbewoonbaar en onvruchtbaar. Daar valt niets mee te winnen. Het is een stukje machtsvertoon. Toch schroomt deze ziel niet om te beslissen op een knop te laten drukken. Echter, er moet iemand anders op die knop drukken en daar zit hem de crux.

De gewone inwoners van Rusland zijn enorm toe aan een nieuwe episode. Een van vrijheid van meningsuiting, een van gelijkheid, maar dan op menselijk niveau en niet waarbij slechts een elitair gedeelte profiteert, want daar is het communisme niet op gebaseerd. Het zit dus als scheef in de basis en daar zit dan ook het karma dat verlicht mag worden, want het principe van gelijkwaardigheid en delen is een mooie. Een die past in de nieuwe wereld die op stapel staat.

Onderspit en in duigen

Waarom pakt niemand deze man aan? Waarom laat men zich gebruiken om anderen van het leven te beroven? Dit komt allemaal voort uit een enorme angstovertuiging. Het mooie is dat deze hele toestand juist hier verandering in gaat brengen. Opstand komt tot stand. Mensen willen niet meer meewerken. Iedereen heeft familie, aan beid zijden. Het besef dat je niet zomaar lukraak, omdat iemand anders je dat oplegt, mensen van het leven mag beroven zal indalen. Wapens neer, tanks aan de kant, rakketten onklaar.

Dit allemaal vanuit het eigen systeem, waarbij de oude ziel ‘dacht’ (hoofd) dat hij het wel zou kunnen maken. Daar waar hij ervan overtuigd is dat vanuit haat, macht, angst en ego (2e dimensie) zijn volk geheel achter hem staat, zal hij anders ontvangen. De ruimte voor deze energetische frequenties, wordt namelijk wereldwijd steeds beperkter, omdat velen het tegenovergestelde, (onvoorwaardelijke liefde, licht, harmonie, vrede, respect, gelijkheid, eerlijkheid en gerechtigheid) aan het voeden zijn.

Deze ziel is niet onschendbaar. Vanuit zijn eigen achterban zal het antwoord komen. De bevolking zal degene, die nu ergens in een kamp zit opgesloten bevrijden. Hij zal het volk leiden naar een meer democratisch bestaan. Allen, die hebben meegewerkt aan het in stand houden van schending van de mensenrechten, zullen zelf gaan ondervinden wat ze anderen hebben aangedaan. Karma boomerangt terug. Verbannen en uitgesloten. Volledige ommekeer, dat is wat volgt.

Dus lief mens, niet bang zijn voor een wereldoorlog. Het is juist weer ‘De Wet van Andersom’ (Boek Het Karmisch Integratie Model & De Kracht van Creatie)

Wat kun jij doen?

Helpen!

Niet alleen compassie neerzetten bij het bedreigde land, maar ook hier geldt het juist weer andersom: liefde, licht en moed naar hen, die voor de schone taak van ommekeer staan in het land dat alleen maar gericht is op oude energetische frequenties van alleen maar ‘nemen’, ‘pakken wat je pakken kan’ en verrijking over de ruggen van anderen.

Hierbij wordt ook de groter paraplu geschetst, die zichtbaar maakt wie er op de achterhand vriendelijk lachend zit te wachten op de verzwakking van de Westerse democratische wereld en dat land ligt in Azië en gebruikt Rusland in de eigen strategie. Communisme in de vorm hoe deze landen het interpreteren, heeft niet de toekomst en wordt het ook nooit… als de mensheid anders vormgeeft (Boek Hoe waardevol ben jij?).

Belangrijk is jouw vertrouwen, jouw standvastigheid, zoals ook al aangegeven in mijn podcast van het Vragenvuur: van waarnemen naar werkelijkheid.

Dus, lief mens, help jij mee de mooiste energetische frequenties uit te zenden en de ‘cloud’ te voeden voor hen, die zichZELF mogen bevrijden?

Dan kun je met deze affirmaties dat kracht bij zetten:

‘Eerlijkheid en gerechtigheid regeert’

‘Er is alleen maar liefde en licht’

‘Het karma van de planeet is geheeld’

‘De mens leeft in vrijheid’

‘Vrede heeft overwonnen’

‘De aarde is ontdaan van alles wat schadelijk voor haar is’

Heb jij iets aan deze tekst gehad? Heb je inzicht of iets anders hieruit ontvangen? Support mij dan met een kleine bijdrage, zodat ik dit werk kan blijven doen. Zo blijft de Universele wet van geven en ontvangen in balans. Jouw support is welkom op NL10 ASNB 0782 5229 71 t.n.v. K.J. Bos of doneer direct via PayPal/creditcard:

Behoefte aan inzicht voor jeZELF of meer en/of beter in jouw kracht komen? Ik help je graag tijdens een consult.

Vanuit energetisch oogpunt sterker en gezonder worden en tegelijkertijd meebouwen aan een gezonde aarde, waarbij zowel jij als de planeet in balans is? Lees dan Levensstijlgids I How to survive as HSP’er en Levensstijlgids II Hoe gezond is jouw basis?

Inzicht nodig in WAT jij eet en hoe energetisch gezond dat voor je is? Een Energetisch Voedingswaarde Advies helpt je aan inzicht hierop.

Deze tekst is een inzicht vanuit een ander perspectief. Het is niet mijn mening. Ik breng alleen de boodschap over, waarbij er meestal een groter plaatje geschetst wordt. Alles met de intentie voor een liefdevollere, gezondere en gelijkwaardigere wereld en de bewustwordingslag, die gemaakt mag worden, zodat de mensheid het misschien anders/beter kan doen of inrichten. Ieder is vrij deze tekst naar eigen inzicht te interpreteren.

De Postcodeloterij verdeelt prijzenpot gelijkwaardiger onder deelnemers

Ook hier doet nieuw elan intrede

Een nieuw model. Een nieuwe manier van verdeling. Een nieuwe vorm om de deelnemers bij te staan. Vanuit het hart met gelijkwaardigheid als basis. Wat klinkt dit fantastisch! Dit inzicht is gericht op de Postcodeloterij, maar kan evengoed van toepassing zijn op andere grote kansspelen, zoals de Staats- en Vriendenloterij. Al hebben die net even andere verdien- en uitdeelmodellen als basis.

Waar het om gaat is dit:

Aan de ene kant goed doen en aan de andere kant slechts de happy few belonen. Wat klopt er niet in dit plaatje? Wat heeft dit met gelijkheid te maken? En is het wel zo eerlijk? Is het een schijnvertoning als dat ‘goed doen’ aan de andere kant zelfverrijking van de mensheid stimuleert en verwachtingen creëert, die voor velen nooit uitkomen?

Wat zou er gebeurd zijn bij gelijkwaardige verdeling van de prijzenpot van 56,7 miljoen over alle deelnemers op 1 januari? Wat had dat kunnen betekenen voor bijvoorbeeld de ouders, die nog steeds vastzitten in niet uitgekeerde gelden van de kindertoeslagaffaire?  Hadden degenen, die meespelen, dan een beetje lucht gekregen misschien? Hadden zelfstandige ondernemers, die vanuit de overheid nergens een vangnet hebben, net dat beetje extra ruimte kunnen ontvangen om in hun maandelijkse kosten te voorzien? Hadden mensen en gezinnen, die moeite hebben om het hoofd boven water te houden een adempauze gekregen? Hadden ouderen, die door de enorme stijging van de woonlasten nauwelijks meer rond kunnen komen van hun pensioentje een keer de bloemetjes buiten kunnen zetten in plaats van achter de geraniums te moeten zitten?

Dit gaat over verantwoordelijkheid nemen. Goede doelen steunen over de hele wereld is prachtig en nobel, maar dit kan alleen als mensen meedoen aan uw kansspel. Beseft u zich dit wel voldoende? Op het moment dat ze afhaken (en met steeds hogere lasten in de privésfeer kan dit sneller werkelijkheid worden dan u verwacht), dan is er geen bestaansrecht meer en misschien ook wel niet voor heel veel goede doelen, want die zijn bij uw inspanningen gebaat. Wat is de impact van de keuze voor het uitkeren aan slechts de happy few?

Waar delen de ene kant centraal wordt gezet, vindt aan de andere kant het stimuleren van individuele verrijking plaats. Dé reden, waarom zoveel goede doelen nodig zijn als tegenhanger in de wereld. Hoe voelt dat eigenlijk als het hier zo staat? En klopt het (nog) wel met wat u wilt uitdragen? Bent u in uw hart ware weldoener of niet?

Deelnemers als goed doel

Zou het niet veel mooier zijn geweest als u de grote prijzenpot verdeeld zou hebben over alle deelnemers? Zij steunen u immers ook door dik en dun. Dan had u wezenlijk aan heel veel mensen iets terug kunnen geven. En niet aankomen, maar iedereen krijgt als lid of deelnemer door het jaar heen gemiddeld een bepaald bedrag, al dan niet in goederen, uitgekeerd. Het is niet meer voldoende in een wereld, die gelijkwaardigheid als basis broodnodig heeft.

Waar de verschuiving of het ‘de afgrond in schuiven’ van velen een zeer actueel thema is, had u in lijn met uw ‘verbeter en steun de wereld’ projecten een heel mooi gebaar kunnen maken naar iedereen, die al die doelen een goed hart toedraagt en niet wil kiezen om slechts 1 doel te steunen. Bij uw deelnemers zit het dus wel goed. Zij snappen het principe van bijdragen aan velen. Echter u intern (nog) niet. Er wordt besloten, al dan niet onafhankelijk, om hebzucht bij de mensheid te voeden. De hebzucht naar veel geld.

Congruent verdienmodel

Is het juist niet daar waar in de wereld verandering mag optreden? En hoe kunt u daaraan bijdragen? Delen, uitdelen aan velen. Dat maakt uw bedrijf nóg interessanter om aan deel te nemen. Ooit bij stilgestaan? Nog meer inleg, nog meer te verdelen over goede doelen, nog meer uit te delen aan uw supporters, die maandelijks geld storten. Het zal uw bedrijfsvoering nog meer kloppend maken en passend in de nieuwe basisprincipes van een nieuwe wereld, waarin gelijkheid regeert.

Hoop op de winnaars

De hoop is voor nu gericht op de winnaars. Dat zij, wat u heeft laten liggen, (deels) goedmaken. Dat zij delen met velen. Dat zij investeren in ‘wat bijdraagt aan een betere wereld’. Dat zij armen en/of andere hulpbehoevenden te hulp schieten. Mensen helpen, die plannen hebben voor een betere wereld, maar door reguliere systemen tegengewerkt worden of gewoon domweg niet de middelen beschikken. Delen hoeft niet per se te betekenen in geld. Delen kan ook beteken in goederen, kleding, huisvesting misschien? Het steunen van lokale projecten. Een bosje bloemen voor elke bejaarde in het bejaardenhuis. Gezond voedsel voor die gezinnen, die elke stuiver moeten omkeren om hun kinderen voldoende eten te kunnen geven. En zo zijn er nog tig andere mooie gebaren te verzinnen.

Dat er uitgedeeld wordt aan initiatieven, die de wereld mooier maken. Die wezenlijke en meetmare hulp geven daar waar nodig aan mens, dier en natuur. Bomen planten, bij vriendelijke omgevingen creëren, boeren helpen met de omslag naar biologisch, ach er zijn zoveel dingen waardoor het in de wereld spaak loopt op zoveel fronten. Het is de hoop dat de winnaars hier besef van hebben en juist dat doen om een eerlijkere, gezondere en gelijkwaardigere wereld te creëren.

Nieuwe koers?

Het wordt met grote blijdschap en bombarie door BN’ers aangekondigd op alle tv-zenders en overige mediakanalen: “Dit jaar valt er € 418,9 miljoen te verdelen!” In geld en producten. Op basis van barteren brengen fabrikanten hun producten op deze manier bij een heel groot publiek onder de aandacht, in de hoop dat meer mensen deze producten gaan kopen. Super commercieel en slim. Niets mis mee overigens, zolang er voor verantwoorde, duurzame en biologische producten gekozen wordt. Want producten weggeven, die bijdragen aan de verwoesting van de aarde en aan de andere kant schenken aan goede doelen om dit juist te voorkomen is water naar de zee dragen.

Wat wordt het in 2022 Postcodeloterij? Een aanpassing in de statuten mocht dat nodig zijn? Misschien een hulpfonds voor hulpbehoevenden, waar andere instituten het laat liggen? Nederland is gebaat met een blije bevolking. Net zo blij als uw spotjes zijn. Wellicht is hier een mooie rol weggelegd…

In overweging

Neemt u bovenstaande in overweging? Zelfs al is uw basis gericht op commerciële modellen. Het mag allemaal veranderen van winnen naar win-win, maar dan een echte… voor velen.

Heb jij iets aan deze tekst gehad? Heb je inzicht of iets anders hieruit ontvangen? Support mij dan met een kleine bijdrage, zodat ik dit werk kan blijven doen. Zo blijft de Universele wet van geven en ontvangen in balans. Jouw support is welkom op NL10 ASNB 0782 5229 71 t.n.v. K.J. Bos (handmatig overmaken) of doneer direct via PayPal/creditcard: