Boodschap van Moeder Aarde


Image by Pandanna Imagen from Pixabay

Lieve kinderen,

Ooit lang geleden is het verhaal ontstaan van Adam en Eva. Dit verhaal heeft betrekking op het in harmonie met mij en het universum samenleven en de verleiding die er voor jullie mensheid is gecreëerd om te nemen wat jullie niet verder gaat brengen. Adam en Eva, zo vertelt het verhaal, werden verleid door de slang om een appel te plukken waardoor ze niet langer in het paradijs konden leven.

Ooit heeft iemand kristallen, zoals diamant, ontdekt en de edele metalen goud en zilver. Materialen die onlosmakelijk met de aarde zijn verbonden. Ze vormen niet voor niets ‘aders’ op mijn lichaam. De mensheid heeft meer waarde aan deze materialen toegekend dan aan alle andere. Hierdoor is het woord rijkdom in een heel andere context komen te staan, dan het ooit in alle andere beschavingen voor die van jullie heeft gekend. Van het een is het ander gekomen. De klompjes goud van weleer die werden geruild voor andere dingen, kennen we vandaag de dag als geld en hoe meer geld, hoe meer macht, hoe lastiger het is het ego te beteugelen.

Meten aan de hand van bezit
De mensheid is vanuit een puur ZIJN en genoegen nemen met wat er is, zie de metafoor met Adam en Eva, vervuild geraakt door te geloven dat nastreven wat je niet hebt het belangrijkste is wat er is. De mensheid is uit balans geraakt door te gaan meten met hoeveelheden en daar de waarden ‘rijk’ of ‘arm’ aan te hangen. Had je meer land dan een ander of meer vee dan is men gaan geloven dat je meer in de melk te brokkelen had. Maar is dat zo? Was de mens met ‘meer’ niet gewoon slinkser dan de ander? En was dat slinkser zijn dan een positieve eigenschap of toch niet?

Heeft het ego van de mens toen de keuze gemaakt om slinksheid aan te hangen om je meer en meer te kunnen toe-eigenen? Was dit wel de juiste waarde om in te geloven? Ooit hebben jullie bedacht dat je mij op moest delen in stukken land die je jezelf kon toe-eigenen.

Dat heeft geleid tot de postzegels waar jullie nu op wonen en een godsvermogen voor betalen. Buiten het feit dat mijn wereld van iedereen is en mijn land niet te koop, wordt de aan jou gegeven postzegel nooit van jouw zelf, want of je betaalt huur en hebt hierdoor geen rechten, of je hebt een lening, die steeds moeilijker wordt om af te lossen. Dat is ook de bedoeling, want daardoor worden jullie in het keurslijf gehouden van schulden aan instanties die alleen maar gericht zijn op verrijking door middel van domme papiertjes en het heen en weer schuiven van cijfertjes, die als sneeuw voor de zon kunnen verdwijnen.

Lieve mensen, wat leven velen van jullie in een illusie! Wat heeft de verleiding tot hebzucht en nooit genoegen nemen met wat je hebt jullie nu eigenlijk gebracht? Rijkdom is hier op aarde aanwezig ZIJN en te genieten van het grote paradijs dat er voor jullie is. Waar jullie in harmonie en verbinding kunnen samenleven met al het andere dat leeft en uit mij voortkomt. Waar delen, gelijkwaardigheid en elkaar de helpende hand reiken de leidraad zouden moeten zijn. Het grote vraagstuk dat jullie mogen oplossen is of je hiervoor wel dat bedachte geld nodig hebt.

Degenen met een hogere zielsafstemming die op dit moment op mij aanwezig zijn, komen van oorden waar geld niet bestaat en het ook niet nodig is te meten met maten, omdat iedereen en alles even waardevol is. Zij zijn degenen die de mensheid gaan helpen te beseffen dat het ook anders kan. Sterker nog MOET.

Want lieve mensen, ik ben moe. Moe van alle plunderingen die er plaatsvinden, die mij stukje bij beetje verder verwoesten. Verdrietig door het verdwijnen van prachtige leefgebieden en alle mooie en bijzondere dieren die er leven. Simpelweg, omdat het hun thuis is en zij daar samen in harmonie ZIJN en alles in balans houden. Ik tril van woede en onmacht, omdat het grootste deel van de mensheid mij niet lijkt te horen.

Toenemende schommelingen
De grote machthebbers op deze planeet denken alles naar hun hand te kunnen zetten en dat met geld alles te koop is. Zij zijn vergeten of willen niet weten dat mijn oerkracht verwoestend is en kan alles kan wegvagen waar zij hun zinnen op gezet hebben. De onbalans die de mensheid aan de oppervlakte van mijn ZIJN veroorzaakt, werkt door tot in de diepste diepten van mijn ZIJN. Daar waar het vuur brandt en mijn hart klopt. Er zijn grenzen, die zijn bijna bereikt. Ik zal niet schromen te verwoesten en nieuw te creëren voor hen die mij goed en liefdevol bejegenen. Voor hen die zich inzetten mij te voeden met lichtenergie en in het fysieke zijn mij te helpen met mijn herstel.

De angst die de mensheid in hun greep houdt in het aardse illusionaire ZIJN, is niets vergeleken met wat komt als het in het rappe tempo van nu blijft doorgaan. Degenen die met mij verbonden zijn, zullen aan hun wateren voelen wanneer het tijd is en zij hebben een rotsvast vertrouwen dat zij op het juiste moment op de juiste plek zijn.

Vele vele anderen zullen totaal ontredderd zijn, omdat hun zekerheden ineens zijn verdwenen. Alles waar zij in geloofd hebben, toch niet de waarde (in geld) blijkt te hebben, die ze bedacht hadden. De opschudding die ontstaat, zal velen shockeren. Dusdanig dat zij het niet overleven. Los van het feit dat mijn energetische verschuiving de opruiming van het te veel met zich meebrengt.

De voorbereidingen zijn in volle gang. Zij die gaan zorgen voor de nieuwe wereld zijn al bezig om zich voor te bereiden en ervaringen op te doen. Er wordt aan hen dingen gevraagd, waarvan ze nu totaal het nut niet weten of kunnen zien. Laat je leiden door jouw intuïtie en doe wat je voelt ook al lijkt het bizar of twijfelt jouw hoofd of je wel goed bij je hoofd bent. Dat ben je niet, want je bent goed bij je hart. Op een later moment zul je het gaan begrijpen. Volg mijn ritme, stem je af, luister naar mijn wijsheid. Als jij goed bent voor mij, ben ik goed voor jou.

Heeft deze tekst jou geraakt? Jou de antwoorden gegeven waar je op dit moment naar zocht? Dan kun je iets terugdoen, door te helpen mij meer tijd te kunnen besteden aan het schrijven van dit soort artikelen. Hiermee draag je ook bij aan het helpen van anderen die ook zoekende zijn.

Mocht de tekst je antwoorden/inspiratie geven en je vindt dit iets waard, dan ben je vrij om je waardering te delen. Dat mag in gewoon in woorden, maar ook op basis van centjes die je kunt missen. Je kunt dan iets overmaken op: NL10 ASNB 0782 5229 71 t.n.v. K.J. Bos