Stemmen = polarisatie ten top

Image by John Hain from Pixabay

Gek eigenlijk dat de leiding van veel landen in de wereld gebaseerd is op partij kiezen, waarbij je als burger het recht hebt om te stemmen. Dat er verkiezingen bestaan, waarbij we voor of tegen moeten ZIJN. In de maatschappij heerst het trendwoord polarisatie. Deze systemen vormen 1 grote polarisatie, want als je op het een stemt, dan sluit je automatisch het andere uit.

Het zou mooier ZIJN als we in plaats van touwtrekken en groepen mensen proberen voor je winnen door actuele thema’s als uitgangspunt te nemen, waarbij met veel geschreeuw wordt verkondigd dat als je daarvoor stemt jouw probleem als sneeuw voor zon verdwijnt?

Wordt wakker lief mens. Veel van de plannen zullen nooit uitvoerbaar blijken, zullen nooit uitgevoerd worden, zullen niet haalbaar blijken te zijn en daarbij komt dat dat ene veel geschreeuw weinig wol thema slechts een ieniemienie onderdeel is van waar deze partij voor staat. Weet jij wat zij verder voor ogen hebben? Of is dat ondergeschikt aan het oplossen van jouw probleem. Hoe smal is jouw wereld dan?

Vergroot jouw wereld

Wij, de mensheid, mogen veranderen. Wat heb je aan een megastal als er niet voldoende regen valt? Of misschien wel juist veel te veel? Er zijn klimatologische veranderingen waar te nemen en de gevolgen daarvan zijn belangrijker dan het wel of niet behouden van alles hoe het nu is.

Op wereldniveau is Nederland een speldenknopje en met 1 druk op de knop geheel weg te vagen. Net als Europa, want gezien andere continenten en hun drive om de wereld te verdelen in 3 delen door landjepik – ook in Afrika – en het doen van mega investeringen – naast Afrika ook in voormalig Russische landen – speelt binnen 15 jaar Europa geen enkele rol meer.

Of als de ijskappen blijven smelten in het huidige tempo, neemt de natuur de beslissing dat het wel mooi genoeg is geweest met dat gesoebat en zakt Nederland (deels) naar de zeebodem. Hoe ga je daar boeren? Worden we zelf vluchteling, waarvoor we nu angstvallig de deur dichthouden. De rollen omgedraaid. Wat zullen die andere landen dan met ons doen? Grenzen dicht? Oog om oog, tand om tand? Boontje komt om zijn loontje?

Het MOET anders

Lief mens, wat doe jij met jouw stem? Waar verbind je je aan? Wat of wie sluit je daarmee uit? Is dat werkelijk hoe jij een betere wereld voor je ziet? Ga je stemmen met het idee: “Iemand moet voor ons toch de hete kastanjes uit het vuur halen?”

Kastanjes, die je, als je heel eerlijk bent tegenover jeZELF, er zelf in gegooid hebt, door mee te gaan met de massa. Door torenhoge leningen af te sluiten met meer, groter en beter voor jou voor ogen. Of je nu boer bent of gewoon burger. Aan de manier hoe we nu leven zit een houdbaarheidsdatum en velen beginnen die te ervaren, doordat ze als voorproefje figuurlijk ‘onder water’ komen te staan.

De tijd om de wereld anders in te richten is daar. Nu. Als mensheid bepalen we hoe deze eruit komt te zien. Als gezond ecosysteem of als kaalgeplukte kip of vuilnisbelt. Jij mag gaan stemmen. Niet voor een partij, maar voor een gezonde planeet, waarbij gelijkheid, eerlijkheid, delen en in harmonie samenleven met elkaar als mensheid én met de natuur de gemeenschappelijke delers ZIJN.

Groeien naar gemeenschappelijke delers als basis

De vraag is of je wel eigenlijk wel met jouw stem wilt bijdragen aan de polariserende systemen van vandaag de dag, of zou het misschien ook anders kunnen? Zijn deze stelsels eigenlijk wel nodig, zoals ze nu zijn ingericht? Zou er niet 1 gemeenschappelijk basis moeten bestaan, waarbij centraal staat dat elk kind zorgeloos, al spelend in een veilige en gezonde wereld kan opgroeien? Als dit de leidraad zou zijn, hoe zou de wereld er dan uit zien?

Dan zouden gelijkheid en menselijkheid geen vraagstuk vormen, maar een gegeven ZIJN. Vanuit de wetenschap dat we allemaal mens ZIJN, dat ieder mens recht heeft op een goede gezondheid, een dak boven het hoofd en voldoende te eten.

“We leven op 1 planeet met beperkte voorraden.
Hier zullen we het mee moeten doen…”

Dat hiervoor slechts 1 planeet beschikbaar is met beperkte voorraden, die we moeten koesteren in plaats van te denken dat alles altijd maar beschikbaar (te koop en/of op voorraad) is. De sky IS the limit, maar dan in een andere vorm, want tot nu toe kunnen we niet een planeetje verderop verhuizen.

Hoe draagt jouw stem daar eigenlijk aan bij? Hoe draag jij zelf daaraan bij? Hoe draagt hoe je leeft op dit moment daaraan bij? Wat doe jij om meer gelijkheid te bewerkstelligen?

Je kunt niet bang zijn voor klimaatverandering en tegelijkertijd bij Mc Donalds of een andere fastfoodketen eten. Brood blijven kopen dat van vergiftigde akkers afkomt, waarbij het leven in de bodem geheel om zeep geholpen is. Vlees blijven eten van dieren, die bol staan van de antibiotica en die genetisch manipuleerde granen eten, want jouw lijf wordt hier ziek van.

Online jouw boodschappen of eten, waarbij ‘thuisbezorgd’ je werkelijk ‘bezorgd’ zou moeten maken als het om uitstoot van CO2 gaat, welke ingrediënten er in zitten daar gelaten. Evenals het online shoppen van bijvoorbeeld de laatste mode, waarbij goedkoop vooral duurkoop is, want waar komt dit vandaan?

Help je hier het verkrijgen van wereldmacht mee in de hand, die tot stand komt over de ruggen van kinderen en mensen, die in onmenselijke omstandigheden jouw pakje in elkaar naaien en het van de ene kant van de wereld naar jouw voordeur moet worden gebracht? Welke impact heeft dit op de beperkte voorraden van de planeet.

Bijvoorbeeld al dat water dat gebruikt wordt om jouw hippe T-shirt of jeans van stof te voorzien. Zonder water gaat ALLES dood. Ook jij. Welke footprint heeft dit alles eigenlijk allemaal? Sta je daar wel eens bij stil als je bang bent voor klimaatverandering?

Overkoepelend

Is een overkoepelend basisstelsel vanuit gemeenschappelijke delers, waarbij partijen de handen ineenslaan met ‘zorg voor de planeet’ op de 1e plek, niet iets veel belangrijkers dan het spekken van potten met geld en het stimuleren van polarisatie door deze partijenstelsels in stand te houden met het uitbrengen van stemmen? Ook met geld kunnen we geen nieuwe planeet kopen.

We kunnen er alleen voor zorgen dat geld op een betere manier wordt ingezet. Vooral om gelijkheid te creëren. Mensen te helpen, die ‘onder water’ staan, maar dan alleen als er een wezenlijke omslag plaatsvindt, waarbij bijdragen aan een gezonde, veilige en gelijkwaardige planeet leidend is.

Wil niet iedereen…

  • Wil niet iedereen een goede gezondheid?

Die is afhankelijk van de gezondheid van de planeet en die heb jij in de hand met alles wat je doet, koopt, ge- en verbruikt, eet, draagt, enz.

  • Wil niet iedereen ‘dagelijks brood’?

Dat is afhankelijk van alle keuzes, die jij in jouw eigen kleine kiesstelseltje dagelijks maakt, waarbij je kijkt naar de impact van die keuzes op de planeet.

  • Wil niet iedereen een planeet waar jij en degenen, die na jou komen nog lang en gelukkig kunnen leven?

Dat is ook afhankelijk van wat jij met jouw geld doet en waar je het in investeert of waar anderen het voor jou in investeren.

  • Wil niet iedereen in vrede samenleven?

Dat is afhankelijk hoe we als mensheid ervoor kiezen om elk onderwerp waar polarisatie plaatsvindt te blijven voeden, bijvoorbeeld met onze stem, in plaats van anderen de ruimte te gunnen om een andere visie te hebben en deze te respecteren.

  • Wil niet iedereen gewoon comfortabel kunnen leven?

Dat is afhankelijk van hoe wij als mensheid ervoor kiezen hoe de geldvoorraad, bij wie deze zich ook bevindt, eerlijker verdeeld wordt over elke inwoner van deze planeet

Het zijn maar een paar voorbeelden en het is aan eenieder om misschien eens stil te staan bij wat er nou werkelijk belangrijk is op dit moment en waar je, als je jouw stem gaat uitbrengen in dat ‘stemhokje’ – het woord bevestigt het in hokjes denken = polarisatie – aan bijdraagt of juist niet. Welke partij vertegenwoordigt dit alles? Geen. En het is juist daar waar het samenspel mag gaan ontstaan en dat bepaal jij door jouw ‘stem’ te laten horen. Misschien wel door juist niet een hokje in te kleuren.

Veel wijsheid gewenst.

Karen Bos

Heb jij iets aan deze tekst gehad? Heb je inzicht of iets anders hieruit ontvangen? Support mij dan met een bijdrage, zodat ik dit werk kan blijven doen. Zo blijft de Universele wet van geven en ontvangen in balans. Jouw support is welkom op NL10 ASNB 0782 5229 71 t.n.v. K.J. Bos of doneer direct via PayPal/creditcard:

Mijn boeken zijn er om de mensheid te helpen betere keuzes te maken voor zichZELF én de planeet. Je vindt ze hier.

Het Winterkoninkje

Image by marliesplatvoet from Pixabay

Het winterkoninkje is maar een klein vogeltje. Toch heeft hij het woord koning in zijn naam. Koning of koningin van zijn of haar leventje. Fier met het staartje rechtop fladdert dit diertje door het leven. Zijn naam kan een misverstand opleveren. Want je zou kunnen denken dat het winterkoninkje koning is van de winter. Dat is dus niet het geval. Het diertje kan helemaal niet goed tegen de kou en overleeft flinke vrieskou niet.

Naast het steeds omhooggestoken staartje kun je het winterkoninkje herkennen aan zijn kleine formaat, zijn lichtbruine uiterlijk met duidelijk in witte veertjes aangezette wenkbrauwen, snelle vleugelslagen. Uit het kleine lijfje komt een luid en duidelijk gezang naar buiten, veel luider dan je voor mogelijk kunt houden.  Laag boven de grond is zijn ideale heen en weer beweegplek. Het diertje maakt een beetje een nerveuse indruk. Dat weerspiegelt het innerlijke onrustige gevoel dat jij op dit moment ervaart.

Kies jij maar

Hoe gaaf is het dat het mannetje heel druk is met verschillende nesten bouwen in ergens tussen april en juli en dat zijn tot partner verworven vrouwtje dan mag kiezen welk ‘huisje’ voor haar de meest ideale situatie biedt om haar eitjes te leggen en uit te broeden.

Het mannetje is dus een druk baasje. Om ervoor te zorgen dat zijn soort blijft bestaan. Een soort overlevingsdrang, waarbij hij het niet als opgave ziet om zich in te spannen. Dit herken je vast als een deel van jou.

Zorgen voor de ideale omstandigheden voor een ander. Zodat, die het naar zijn heeft. Een warm thuis vindt, een gevulde koelkast. Misschien heeft het met jouw werk te maken, waar je veel meer geeft, dan dat het jou aan energie oplevert.

Je zet je onvoorwaardelijk in om ergens bij te dragen, zonder dat anderen jouw inspanningen zien en/of op waarde (kunnen) schatten. Zo is het voor het vrouwtje (lees ‘de ander’) heel normaal dat ze uit verschillende nesten kan kiezen en staat ze er niet bij stil WAT dit het mannetje eigenlijk aan energie kost/gekost heeft.

Net als het winterkoninkje vraag je je niet af of al jouw inspanningen wel nut hebben en je energie opleveren. Je doet het gewoon, vanuit jouw liefdevolle hart. Dat kan je op diverse manieren parten gaan spelen. In jouw gedachten, in jouw lijf en in jouw levensgeluk als geheel.

Meer als Prins(es)

Als je dit ervaart, dan vraagt het winterkoninkje om eens naar het vrouwtje te kijken en dan een betere balans aan te brengen. Het vrouwtje geeft haar leven namelijk anders vorm. Ze richt zich naast gewoon lekker leven op het uitbroeden van haar eitjes en brengt daarmee weer nieuw leven tot stand. Ze kiest hiervoor de meest ideale omstandigheden, zodat ze er comfortabel bijzit.

Dat neemt niet weg dat ze zich ook inspant. Haar broedsel vraagt namelijk de nodige tijd aandacht om 1 uit het ei te kunnen kruipen en 2 uit te kunnen groeien tot volwassenheid. Als je naar deze levenshouding kijkt. WAT zou jij dan kunnen verbeteren voor jeZELF? Waar wil jij broeden? Is jouw huidige omstandigheid de juiste omgeving? Waar broed je eigenlijk al lange tijd op? Een creatie? Een idee? Mag dat van jou het levenslicht zien? Neem je voldoende tijd en geef je dit voldoende aandacht? Hoe kan iets uitgroeien tot volwassenheid als je dat niet doet?

Lief mens, je mag je meer als prins(es) van jouw leven gaat gedragen. Met opgeheven hoofd en staartje lekker heen en weer wippen. Je mag (meer) gaan ervaren dat als jij anders in jouw leven gaat staan, de dingen daaromheen als vanzelf meebewegen.

Dat is dus anders dan dat je nu doet. Nu heeft het gedrag van het mannelijke winterkoninkje de overhand, waarbij je jouw prinses ZIJN of prins ZIJN tekortdoet. Stiekem WEET je dat ook, want ergens wringt te schoen.

Onrustig

Dat kan een onrustig gevoel en/of nerveus gedrag met zich meebrengen. Net zoals het winterkoninkje je laat zien met zijn heen en weer gefladder. Ervoor kiezen om meer prins(es) te ZIJN, heeft tot gevolg dat je enerzijds meer de regie over jouw eigen leven neemt en tegelijkertijd het Universum meer ruimte biedt om de meest ideale omstandigheden voor jou te laten ontstaan. Precies dat deel dus, waar jij nu juist al jouw energie aan besteedt. Snap je?

Je mag een lichtere tred gaan aannemen. Dat betekent dat je net als het kleine winterkoninkje meer vrij mag bewegen. Lekker door het struikgewas hippen en insecten eten. Als hij een dikke rugzak – nee, niet die met trauma’s en andere voorbije narigheid, want daar heb je al aan gewerkt – op heeft, dan lukt dat niet. Hiermee wordt een vorm van zwaarte bedoeld, die je door hoe jij NU in het leven staat, met je meedraagt.

Hernieuwde balans

Het winterkoninkje vraagt je niet om jouw leven ineens geheel om te gooien. Het vraagt je wel om te kijken WAAR in jouw leven dingen niet kloppen als je goed naar jouw prins(ses)enhart luistert. Hier mag je meer balans aanbrengen. Zie het als het uitlijnen van de wielen van een auto. Als dat niet correct gedaan wordt, dan raak je van de weg. JOUW weg.

Let goed op WAAR en WANNEER je een soort innerlijke onrust ervaart. Dat kan om iets minuscuuls gaan of over levensvragen van grotere omvang. Maakt niet uit. Het kan echt op alles in jouw leven betrekking hebben. Van wat je wel of niet koopt, wat je wel of niet eet, waar je jouw geld verdient of de manier waarop je jouw geld verdient en of dat dan stiekem wel of niet bijdraagt aan het mooier maken van de planeet en dus het mooier maken van jeZELF.

Lief mens, wees alert op dit gevoel. Steek jouw staartje als antenne omhoog en stem af. Iets vraagt om aandacht en het is aan jou om te ontdekken wat dat is. Dan kan je voor jeZELF kiezen of je er gedienstig in gaat staan, zoals het mannetje of dat je kiest voor een meer prins(es)achtige benadering.

Steeds gevoeliger

De winterkoning, zoals we die vandaag de dag kennen, is de enige winterkoningsoort, die oude werelden heeft overleefd en willen we dat als mensheid zo houden, dan kunnen we hem helpen. Zeker gezien de steeds extremere weersomstandigheden, die niet alleen inhouden dat het warmer wordt, maar ook kouder. Kou is funest voor het voortbestaan van de winterkoning. Je zou bijvoorbeeld nestkasten op kunnen hangen. Erin nestelen, zullen ze niet zo snel doen, maar overwinteren wel.  

Als je gevoelig bent. HSP misschien wel of een oude ziel met een mooie begaafdheid en talenten, dan kun je ervaren dat er soms een ijzige kou in de lucht zit. Een die je misschien wel bevriest. Gelukkig is dat niet letterlijk zo en kun je de ijskou verdrijven, door, en daar komt het weer, af te stemmen. Waar komt die kou vandaan? Wat voelt er niet in balans?

Dit zal dan meestal gaan over energetische frequentievelden, waar jij met jouw antennestaartje mee in aanraking komt. Als je dit ervaart, WAT ontdooit dan alles? Hartverwarmende liefde. Je mag dit energetische frequentieveld dan jouw hartverwarmende liefde sturen, zodat het niet alleen daar blijft waar het mag ZIJN, maar ook liefdevol geraakt wordt door een ‘oplosmiddel’ dat verblindend (lichtfrequenties) goed schoonmaakt.

Door jouw liefde, juist aan dat te schenken waar we als mensheid van verlost wensen te worden (angst, zorgen, ongelijkheid, macht, misbruik, enz.), geef je dat wat de vrieskou met zich meebrengt het juiste tegenlicht, waardoor er steeds minder ruimte ontstaat om te kunnen beklijven. Wellicht ligt jouw missie van dit leven daar als je dit ondervindt. Ontdek dan wat je als liefdevol energetisch wezen hier mag bijdragen om voor de wereld die warme nestkast te ZIJN, waardoor niet alleen het winterkoninkje, maar ook de mensheid enorm geholpen wordt.

Niet aanharken

Wil jij de winterkoning een plek geven in jouw omgeving? Dan is een aangeharkte tuin een boosdoener. Omdat het winterkoninkje vooral laag bij de grond zijn voedsel vindt, zijn tuinen met laag struikgewas en afgevallen blaadjes (tevens compost voor jouw tuin) ideaal.

Als jij jouw tuintje aanharkt. Letterlijk of figuurlijk uit een soort control freak gedrag (brengt ook nervositeit/stress met zich mee), voor WIE doe je dat dan eigenlijk? Voor de buitenwereld? Je sluit er het winterkoninkje en dus een deel van jeZELF mee uit. Besef je je dat?

Of misschien hark jij wel de tuintjes van anderen aan, waardoor jij er stiekem voor zorgt dat zij geen winterkoninkje in hun leven kunnen ontvangen. Dan is het de vraag of dat dat is wat je een ander gunt. Ook al doe je het met jouw beste intenties.

Welkome helper

Het winterkoninkje is een welkome helper in de tuin. Spinnetjes, torretjes, wormpjes en larven staan op het menu. Als je de winterkoning tegenkomt tegen een boom, dan is dat veelal in de winter waar hij met zijn puntige snaveltje tussen de boomschors lekkers lospeutert.

Zijn wereld speelt zich vooral op kniehoogte af. Daar heeft hij een belangrijke rol te vervullen voor het ecosysteem van Moeder Aarde. Hij vindt daar alles wat hij nodig heeft voor een rijk en vruchtbaar leven. Hij komt jou de boodschap brengen dat jij jouw dimensie mag ontdekken of als je die al weet ook volgens de principes van die dimensie in het leven te gaan staan om voor jeZELF een rijk en vruchtbaar bestaan te creëren en vanuit jouw prins(es)en ZIJN uit te groeien tot de (winter)koning of koningin van jouw leven.

Heb jij iets aan deze tekst gehad? Heb je inzicht of iets anders hieruit ontvangen? Support mij dan met een bijdrage, zodat ik dit werk kan blijven doen. Zo blijft de Universele wet van geven en ontvangen in balans. Jouw support is d.m.v. handmatige overboeking welkom op:

NL10 ASNB 0782 5229 71 t.n.v. K.J. Bos

Ik sta altijd voor je klaar als je ergens vastloopt, vanuit mijn eenheidsbewustZIJN mag ik (persoonlijke) inzichten geven, eventueel met behulp van kaarten, waardoor je net DAT ontvangt, waarmee je verder kunt.

Mijn boeken helpen je verder als het om bewustZIJN gaat in de breedste zin van het woord. Voor jeZELF, Voor jouw levensstijl, gezondheid, balans en groei, evenals inzicht op de wereld waar we in leven en hoe jij daar met jouw keuzes een positieve bijdrage aan kan leveren om tot die nieuwe wereld te komen, waar velen zo naar verlangen. Je vindt ze hier.

De Postcodeloterij verdeelt prijzenpot gelijkwaardiger onder deelnemers

Ook hier doet nieuw elan intrede

Een nieuw model. Een nieuwe manier van verdeling. Een nieuwe vorm om de deelnemers bij te staan. Vanuit het hart met gelijkwaardigheid als basis. Wat klinkt dit fantastisch! Dit inzicht is gericht op de Postcodeloterij, maar kan evengoed van toepassing zijn op andere grote kansspelen, zoals de Staats- en Vriendenloterij. Al hebben die net even andere verdien- en uitdeelmodellen als basis.

Waar het om gaat is dit:

Aan de ene kant goed doen en aan de andere kant slechts de happy few belonen. Wat klopt er niet in dit plaatje? Wat heeft dit met gelijkheid te maken? En is het wel zo eerlijk? Is het een schijnvertoning als dat ‘goed doen’ aan de andere kant zelfverrijking van de mensheid stimuleert en verwachtingen creëert, die voor velen nooit uitkomen?

Wat zou er gebeurd zijn bij gelijkwaardige verdeling van de prijzenpot van 56,7 miljoen over alle deelnemers op 1 januari? Wat had dat kunnen betekenen voor bijvoorbeeld de ouders, die nog steeds vastzitten in niet uitgekeerde gelden van de kindertoeslagaffaire?  Hadden degenen, die meespelen, dan een beetje lucht gekregen misschien? Hadden zelfstandige ondernemers, die vanuit de overheid nergens een vangnet hebben, net dat beetje extra ruimte kunnen ontvangen om in hun maandelijkse kosten te voorzien? Hadden mensen en gezinnen, die moeite hebben om het hoofd boven water te houden een adempauze gekregen? Hadden ouderen, die door de enorme stijging van de woonlasten nauwelijks meer rond kunnen komen van hun pensioentje een keer de bloemetjes buiten kunnen zetten in plaats van achter de geraniums te moeten zitten?

Dit gaat over verantwoordelijkheid nemen. Goede doelen steunen over de hele wereld is prachtig en nobel, maar dit kan alleen als mensen meedoen aan uw kansspel. Beseft u zich dit wel voldoende? Op het moment dat ze afhaken (en met steeds hogere lasten in de privésfeer kan dit sneller werkelijkheid worden dan u verwacht), dan is er geen bestaansrecht meer en misschien ook wel niet voor heel veel goede doelen, want die zijn bij uw inspanningen gebaat. Wat is de impact van de keuze voor het uitkeren aan slechts de happy few?

Waar delen de ene kant centraal wordt gezet, vindt aan de andere kant het stimuleren van individuele verrijking plaats. Dé reden, waarom zoveel goede doelen nodig zijn als tegenhanger in de wereld. Hoe voelt dat eigenlijk als het hier zo staat? En klopt het (nog) wel met wat u wilt uitdragen? Bent u in uw hart ware weldoener of niet?

Deelnemers als goed doel

Zou het niet veel mooier zijn geweest als u de grote prijzenpot verdeeld zou hebben over alle deelnemers? Zij steunen u immers ook door dik en dun. Dan had u wezenlijk aan heel veel mensen iets terug kunnen geven. En niet aankomen, maar iedereen krijgt als lid of deelnemer door het jaar heen gemiddeld een bepaald bedrag, al dan niet in goederen, uitgekeerd. Het is niet meer voldoende in een wereld, die gelijkwaardigheid als basis broodnodig heeft.

Waar de verschuiving of het ‘de afgrond in schuiven’ van velen een zeer actueel thema is, had u in lijn met uw ‘verbeter en steun de wereld’ projecten een heel mooi gebaar kunnen maken naar iedereen, die al die doelen een goed hart toedraagt en niet wil kiezen om slechts 1 doel te steunen. Bij uw deelnemers zit het dus wel goed. Zij snappen het principe van bijdragen aan velen. Echter u intern (nog) niet. Er wordt besloten, al dan niet onafhankelijk, om hebzucht bij de mensheid te voeden. De hebzucht naar veel geld.

Congruent verdienmodel

Is het juist niet daar waar in de wereld verandering mag optreden? En hoe kunt u daaraan bijdragen? Delen, uitdelen aan velen. Dat maakt uw bedrijf nóg interessanter om aan deel te nemen. Ooit bij stilgestaan? Nog meer inleg, nog meer te verdelen over goede doelen, nog meer uit te delen aan uw supporters, die maandelijks geld storten. Het zal uw bedrijfsvoering nog meer kloppend maken en passend in de nieuwe basisprincipes van een nieuwe wereld, waarin gelijkheid regeert.

Hoop op de winnaars

De hoop is voor nu gericht op de winnaars. Dat zij, wat u heeft laten liggen, (deels) goedmaken. Dat zij delen met velen. Dat zij investeren in ‘wat bijdraagt aan een betere wereld’. Dat zij armen en/of andere hulpbehoevenden te hulp schieten. Mensen helpen, die plannen hebben voor een betere wereld, maar door reguliere systemen tegengewerkt worden of gewoon domweg niet de middelen beschikken. Delen hoeft niet per se te betekenen in geld. Delen kan ook beteken in goederen, kleding, huisvesting misschien? Het steunen van lokale projecten. Een bosje bloemen voor elke bejaarde in het bejaardenhuis. Gezond voedsel voor die gezinnen, die elke stuiver moeten omkeren om hun kinderen voldoende eten te kunnen geven. En zo zijn er nog tig andere mooie gebaren te verzinnen.

Dat er uitgedeeld wordt aan initiatieven, die de wereld mooier maken. Die wezenlijke en meetmare hulp geven daar waar nodig aan mens, dier en natuur. Bomen planten, bij vriendelijke omgevingen creëren, boeren helpen met de omslag naar biologisch, ach er zijn zoveel dingen waardoor het in de wereld spaak loopt op zoveel fronten. Het is de hoop dat de winnaars hier besef van hebben en juist dat doen om een eerlijkere, gezondere en gelijkwaardigere wereld te creëren.

Nieuwe koers?

Het wordt met grote blijdschap en bombarie door BN’ers aangekondigd op alle tv-zenders en overige mediakanalen: “Dit jaar valt er € 418,9 miljoen te verdelen!” In geld en producten. Op basis van barteren brengen fabrikanten hun producten op deze manier bij een heel groot publiek onder de aandacht, in de hoop dat meer mensen deze producten gaan kopen. Super commercieel en slim. Niets mis mee overigens, zolang er voor verantwoorde, duurzame en biologische producten gekozen wordt. Want producten weggeven, die bijdragen aan de verwoesting van de aarde en aan de andere kant schenken aan goede doelen om dit juist te voorkomen is water naar de zee dragen.

Wat wordt het in 2022 Postcodeloterij? Een aanpassing in de statuten mocht dat nodig zijn? Misschien een hulpfonds voor hulpbehoevenden, waar andere instituten het laat liggen? Nederland is gebaat met een blije bevolking. Net zo blij als uw spotjes zijn. Wellicht is hier een mooie rol weggelegd…

In overweging

Neemt u bovenstaande in overweging? Zelfs al is uw basis gericht op commerciële modellen. Het mag allemaal veranderen van winnen naar win-win, maar dan een echte… voor velen.

Heb jij iets aan deze tekst gehad? Heb je inzicht of iets anders hieruit ontvangen? Support mij dan met een kleine bijdrage, zodat ik dit werk kan blijven doen. Zo blijft de Universele wet van geven en ontvangen in balans. Jouw support is welkom op NL10 ASNB 0782 5229 71 t.n.v. K.J. Bos (handmatig overmaken) of doneer direct via PayPal/creditcard: